№92 Алфа-фетопротеин (AFP)

Диети

Алфа-фетопротеин (AFP) е серумен ембрионален протеин, продуциран в стомашно-чревния тракт на черния дроб на ембриона.

Анализ на AFP в гинекологията

В гинекологията AFP анализът е един от основните маркери на патологии на плода и хромозомни аномалии при бременност. Всяко отклонение в развитието на плода води до повишаване на нивото на AFP в кръвта на жената.

В същото време, анализът на AFP по време на бременност не е много информативен, необходимо е да се определи място с ултразвук, за да се изключат многоплодни бременности, очевидни малформации.

Също така, алфа-фетопротеинът при бременност се препоръчва да се прилага в комбинация с хормони като hCG и свободен естриол. Това тройно изпитване дава възможност в комплекса да се оценят рисковете от малформации в плода.

По правило, hCG по време на бременност започва да се увеличава в първите дни на торене и се увеличава с всеки изминал ден. Това изследване помага да се установи бременност и да се приеме неговият срок.

За да се направи кръвен тест за АФП по време на бременност, е по-добре да я вземете от 14 до 20 седмици (за предпочитане 14-15 седмици от бременността). Кръвта се дава на празен стомах сутрин.

Основната цел на пренаталния скрининг е да се идентифицират бременни жени, които са изложени на риск да имат дете с хромозомни аномалии и брутни дефекти в развитието.

При децата AFP присъства в кръвта до две години, от тази възраст той постепенно намалява до ниво, което няма диагностично значение.

Използване на резултатите от анализа

В онкологията, алфа-фетопротеин се използва при диагностицирането на жлези, рак на черния дроб. Ако тя е повишена в сравнение с единиците от нормата, при мъжете това може да означава тестикуларни тумори, наличието на метастази, е характерно за сериозни заболявания при не-бременни жени. При лечение или след отстраняване на тумора нивото на туморния маркер намалява, което означава подобряване на състоянието на пациента.

Дешифрирането на анализа се извършва от лекуващия лекар, който взема предвид резултатите от други лабораторни, инструментални изследвания за диагностициране. Трябва да се установи причината за появата и отклонението от нормата.

Лабораторията INVITRO ще извърши Вашия анализ качествено, тук ще ви бъде обяснено какво показва получените данни, колко струва да се изучава, какви тестове също се препоръчват.

92, Алфа-фетопротеин (AFP, алфа-фетопротеин)

АФП се произвежда първо в жълтъчната торбичка и след това, започвайки от 5-та седмица на вътрематочно израстване, в черния дроб и стомашно-чревния тракт на плода. Отнася се до гликопротеини, молекулно тегло около 70 000 Da. Полуживотът е около 5 дни.


AFP е структурно подобно на албумина и изпълнява подобни функции в плода: поддържане на онкотичното кръвно налягане на плода; защита на плода от имунната агресия на тялото на майката; свързване на майките естрогени и др.

Тълкуването на резултатите от изследването съдържа информация за лекуващия лекар и не е диагноза. Информацията от този раздел не може да се използва за самодиагностика и самолечение. Точната диагноза се прави от лекаря, като се използват както резултатите от това изследване, така и необходимата информация от други източници: анамнеза, резултатите от други проучвания и др.


Повтарящо се увеличение или недостатъчно намаляване може да покаже повторение на заболяването или наличие на метастази. При злокачествени тумори на други органи с чернодробни метастази, нивото на AFP може да се увеличи до максимум 500 U / ml, но при тези пациенти нивото на CEA се повишава значително.

Комбинираната дефиниция на тези два туморни маркера помага за диференциране на първичния рак на черния дроб с метастазната му лезия.


Разследване нива на алфа-фетопротеин могат да бъдат използвани за ранно откриване на хепатоцелуларен карцином на високо рискови групи, т.е. при пациенти с цироза на черния дроб от хронична HBsAg - положителен хепатит В, или при пациенти с дефицит на алфа1-антитрипсин. Серумът при пациенти от тази категория трябва да се изследва два пъти годишно по AFP.

 • БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ

до 2 работни дни

* Крайният срок не включва деня на приемане на биоматериал

Неотложно за 2 часа. (виж списъка)

В тази секция можете да разберете колко изпълнението на изследването в града ви, прочетете описанието на теста и тълкуването на таблицата с резултатите. Изборът къде да се тества, "Алфа-фетопротеин (AFP, алфа-фетопротеин)» в Бишкек и други градове на Русия, не забравяйте, че анализът на цената, разходите за вземане биоматериал процедурите, методите и периодичността на провеждане на научни изследвания в регионалните медицински служби може да варира.

92, Алфа-фетопротеин (AFP, алфа-фетопротеин)

АФП се произвежда първо в жълтъчната торбичка и след това, започвайки от 5-та седмица на вътрематочно израстване, в черния дроб и стомашно-чревния тракт на плода. Отнася се до гликопротеини, молекулно тегло около 70 000 Da. Полуживотът е около 5 дни.


AFP е структурно подобно на албумина и изпълнява подобни функции в плода: поддържане на онкотичното кръвно налягане на плода; защита на плода от имунната агресия на тялото на майката; свързване на майките естрогени и др.

Тълкуването на резултатите от изследването съдържа информация за лекуващия лекар и не е диагноза. Информацията от този раздел не може да се използва за самодиагностика и самолечение. Точната диагноза се прави от лекаря, като се използват както резултатите от това изследване, така и необходимата информация от други източници: анамнеза, резултатите от други проучвания и др.

№92 Алфа-фетопротеин (AFP, алфа-фетопротеин)

АФП се произвежда първо в жълтъчната торбичка и след това, започвайки от 5-та седмица на вътрематочно израстване, в черния дроб и стомашно-чревния тракт на плода. Отнася се до гликопротеини, молекулно тегло около 70 000 Da. Полуживотът е около 5 дни.


AFP е структурно подобно на албумина и изпълнява подобни функции в плода: поддържане на онкотичното кръвно налягане на плода; защита на плода от имунната агресия на тялото на майката; свързване на майките естрогени и др.

Тълкуването на резултатите от изследването съдържа информация за лекуващия лекар и не е диагноза. Информацията от този раздел не може да се използва за самодиагностика и самолечение. Точната диагноза се прави от лекаря, като се използват както резултатите от това изследване, така и необходимата информация от други източници: анамнеза, резултатите от други проучвания и др.


Повтарящо се увеличение или недостатъчно намаляване може да покаже повторение на заболяването или наличие на метастази. При злокачествени тумори на други органи с чернодробни метастази, нивото на AFP може да се увеличи до максимум 500 U / ml, но при тези пациенти нивото на CEA се повишава значително.

Комбинираната дефиниция на тези два туморни маркера помага за диференциране на първичния рак на черния дроб с метастазната му лезия.


Разследване нива на алфа-фетопротеин могат да бъдат използвани за ранно откриване на хепатоцелуларен карцином на високо рискови групи, т.е. при пациенти с цироза на черния дроб от хронична HBsAg - положителен хепатит В, или при пациенти с дефицит на алфа1-антитрипсин. Серумът при пациенти от тази категория трябва да се изследва два пъти годишно по AFP.

Алфа-фетопротеин in vitro

№92 Алфа-фетопротеин (AFP, алфа-фетопротеин)

AFP се произвежда първо в жълтъчната торбичка и след това, започвайки от 5-та седмица на вътрематочно израстване, в черния дроб и стомашно-чревния тракт на плода. Отнася се до гликопротеини, молекулно тегло около.

Съдържание:

Полуживотът е около 5 дни.

Тълкуването на резултатите от изследването съдържа информация за лекуващия лекар и не е диагноза. Информацията от този раздел не може да се използва за самодиагностика и самолечение. Точната диагноза се прави от лекаря, като се използват както резултатите от това изследване, така и необходимата информация от други източници: анамнеза, резултатите от други проучвания и др.

Повтарящото се или недостатъчно намаление може да покаже повторение на заболяването или наличие на метастази. При злокачествени тумори на други органи с чернодробни метастази, нивото на AFP може да се увеличи до максимум 500 U / ml, но при тези пациенти нивото на CEA се повишава значително.

Комбинираната дефиниция на тези два туморни маркера помага за диференциране на първичния рак на черния дроб с метастазната му лезия.

Разследване нива на алфа-фетопротеин могат да бъдат използвани за ранно откриване на хепатоцелуларен карцином на високо рискови групи, т.е. при пациенти с цироза на черния дроб от хронична HBsAg - положителен хепатит В, или при пациенти с дефицит на алфа1-антитрипсин. Серумът при пациенти от тази категория трябва да се изследва два пъти годишно по AFP.

Алфа-фетопротеин (AFP), кръв

В акушерството, в пренаталната диагноза - един от показателите за общото състояние на плода и вероятността от вродена патология. В онкологията - маркер на злокачествени тумори, образуващи алфа-фетопротеин.

Гликопротеин с молекулна маса от около 70 kDa. Полуживотът е около 7 дни. алфа-фетопротеин започва да се развива от 5-та седмица на вътрематочно развитие първо в жълтъчната торбичка, след това в фетуса на черния дроб. На 13-тата седмица от развитието на плода той е основният протеин на неговата плазма. До момента на доставяне, нивото на алфа-фетопротеина в кръвта на плода намалява и е около 1% от максималното ниво. През първата година от живота, нивото на алфа-фетопротеин се доближава до типичните за възрастен стойности.

Алфа-фетопротеинът е структурно подобен на албумина и изпълнява подобни функции в плода. В кръвта на майката този белтък влиза през плацентата и от амниотичната течност. Обмяната на алфа-фетопротеин между плода и амниотичната течност и влизането му в кръвта на майката зависи от състоянието на бъбреците, стомашно-чревния тракт на плода и пропускливостта на плацентарната бариера. В кръвта на майката нивото на АФП започва да нараства след 10-та седмица на бременността и достига максимум около 30-та седмица, след което намалява.

Алфа-фетопротеинът е неспецифичен маркер за фетално състояние. Отклонения феталното развитие (по-специално, открити дефекти на невралната тръба) причиняват повишен добив на плодове в околоплодната течност на плазмата с увеличаване на съдържанието на АФП в майчината кръв. Хромозомни аномалии, като например синдром на Даун, придружени от намаляване на нивото на АФП. В много случаи се променя нивото на АФП, свързани с наличието на акушерска патология в майката. Следователно, определянето на AFP през втората половина на бременността трябва да се извършва във връзка с плацентните хормони за целите на оценяването на състоянието на fetoplacental система и се придружава от ултразвук, за да се избегне неправилно тълкуване на срока на бременността, многоплодна бременност, очевидни малформации. Определянето на нивото на AFP във връзка с β

-HCG и свободният естриол е част от т. Нар. "Тройно изследване", което идентифицира риска от отклонения в развитието на плода (проведено между 15 и 22 седмица от бременността).

Друга важна област на употреба на алфа-фетопротеин е използването му като oncomarker. AFP се означават като онкофетални антигени. Това са тумор-асоциирани антигени, характерни за нормалните за ембрионалните тъкани. При възрастни, те са открити в кръвта във висока концентрация само в различните видове регенераторните процеси, злокачествени или доброкачествени пролиферацията на клетъчни тела, в които те са синтезирани в ембриона. При възрастни най-често увеличение на AFP е резултат на хроничен хепатит (30% от пациентите, увеличението е обикновено по-малко от 10 пъти на нормалните граници, но понякога до 25-кратно увеличение), хепатоцелуларен карцином (80-90% от пациентите обикновено са повече от 100 пъти над нормата).

При злокачествени тумори на други органи с чернодробни метастази нивото на алфа-фетопротеин може да се увеличи до не повече от 500 U / ml, при тези пациенти нивото на CEA обикновено се увеличава значително. По този начин дефиницията на тези два туморни маркера в тяхната комбинация спомага за диференциране на първичния рак на черния дроб с неговата метастазна лезия.

Увеличаването на алфа-фетопротеина се отбелязва при наличие на тумори на зародишни клетки (около 40% от пациентите).

Референтните стойности са норма

Информацията относно референтните стойности на показателите, както и състава на показателите, включени в анализа, може да се различава леко в зависимост от лабораторията!

Алфа-фетопротеин (AFP, алфа-фетопротеин)

В гинекологията, един от основните маркери на плода по време на мониторинга на бременността. В онкологията - маркер на първичен рак на черния дроб.

AFP се произвежда първо в жълтъчната торбичка и след това, започвайки от 5-та седмица на вътрематочно израстване, в черния дроб и стомашно-чревния тракт на плода. Отнася се до гликопротеини, молекулно тегло около. Полуживотът е около 5 дни.

AFP е структурно подобно на албумина и изпълнява подобни функции в плода: поддържане на онкотичното кръвно налягане на плода; защита на плода от имунната агресия на тялото на майката; свързване на майките естрогени и др.

Съдържанието на AFP в кръвта на майката започва да се увеличава от 10-тата седмица на бременността, определя се максималната концентрация и след това се намалява съдържанието й. Алфа-фетопротеинът е неспецифичен маркер на състоянието на плода. Аномалии на развитие на фетуса (по-специално открити дефекти на невралната тръба) причиняват повишен добив на фетална плазма в амниотичната течност с повишаване на съдържанието й в майчината кръв.

Хромозомните нарушения, като синдрома на Даун, се съпровождат от намаляване на нивото на AFP.

В много случаи се променя нивото на АФП, свързани с наличието на акушерска патология в майката. Следователно, определянето на AFP през втората половина на бременността трябва да се извърши в комбинация с плацентни хормони, за да направи оценка на състоянието на плацентата система и се придружава от ултразвуково изследване за изключване на неправилно определяне на бременност, многоплодна бременност, очевидни малформации (например, аненцефалия). Определяне на нивото на АФП в комбинация с ЧХГ и свободен естриол е част от така наречената тройна тест, който показва риска от фетални аномалии (проведе между 15 и 20 гестационна седмица).

При възрастни увеличението на AFP най-често се дължи на хроничен хепатит, хепатоцелуларен карцином или тумори на зародишни клетки.

+ вземане на кръв от вена: 160 рубли

(крайният срок не включва деня на приемане на биоматериал)

Не се изисква специално обучение. Препоръчва се кръвта да се вземе не по-рано от 4 часа след последното хранене.

Алфа-фетопротеин (AFP): при бременност и като маркер, кръвна норма и аномалии

За диагностика на различни заболявания разследва десетки кръвни параметри, които позволяват да се определи неприятности в организма не само при възрастни и деца, но на етапа на развитие на плода при плода. Един от тези маркери е AFP, чието ниво се увеличава с малформации. В допълнение, AFP отразява наличието на определени тумори.

За първи път бе открит алфа-фетопротеин протеин в серумите на ембриони и възрастни от американски учени през първата половина на миналия век. Той се нарича алфа-фетопротеин, защото е специфичен за ембрионите.

По-подробни изследвания са проведени от руски биохимици от втората половина на 20-ти век. Анализ на туморен растеж, беше установено наличието на АФП в серума на пациенти с рак на черния дроб, което прави възможно да се извърши през 1964 г. на туморни маркери на тялото. Стана ясно също така, че алфа-фетопротеинът се образува по време на бременност и при определени концентрации е неговата нормална проява. Тези изследвания се превръщат в пробив в биохимията и са регистрирани в Регистъра на откритията на СССР.

Професор Татаринов Ю С. предложи тест за AFP в серума, който все още е единственият при диагностицирането на хепатоцелуларен карцином.

Днес повечето бъдещи майки се интересуват и най-вероятно искат да знаят за този показател, защото концентрацията му може да говори за сериозна патология и нарушения на развитието на плода. Нека се опитаме да разберем какво е АФП и как да интерпретираме резултатите от изследванията.

Свойства и стойност на AFP за организма

Алфа-фетопротеинът е специален протеин, образуван от ембрионални тъкани (жълта торбичка, чревни клетки, хепатоцити). При възрастните само следи могат да се открият в кръвта, а при фетусите концентрацията на AFP е значителна, което се дължи на изпълняваните от нея функции. В развиващия се организъм AFP е подобен на албумина на възрастните, свързва и носи различни вещества, хормони, защитава тъканите на бъдещото бебе от имунната система на майката.

Важна способност на AFP е свързването на полиненаситени мастни киселини. Тези компоненти са необходими за изграждане на клетъчните мембрани, синтеза на биологично активни вещества простагландини, но те не образуват всяка тъкан на ембриона, нито в тялото на майката, и получава от външната страна с храната, така че тяхната доставка до желаното положение зависи от конкретните носещи протеини.

Като има важно влияние върху растежа на ембриона, АФФ трябва да присъства в необходимото количество в съответствие с срока на бременността. При първите стадии на развитие на фетуса се синтезира AFP от жълтото тяло на яйчника на майката и още от 13-тата седмица на бременността концентрацията му в кръвта и амниотичната течност става значителна.

След полагане на черния дроб и червата на бебето, техните клетки се произвеждат от АФП за собствените си нужди, но големи количества от него преминават през плацентата и кръвта на майката, така че от третия триместър на бременността, nanedele АФП става максималната и бременната жена.

По време на раждането на детето тялото му започва да произвежда албумин, който поема функциите на протеина на плода, а концентрацията на AFP постепенно намалява през първата година от живота. При възрастни могат да бъдат открити само следи от AFP и увеличението му показва сериозна патология.

AFP - маркер, определен не само по време на бременност, но и по патологии на вътрешните органи

Определение AFP се използва като един от индикаторите за скрининг на нормалния ход на бременността, който варира при различни аномалии на развитието, малформации, вродени синдроми. Веднага трябва да се отбележи, че резултатът не винаги точно показва наличието или отсъствието на патология, поради което оценката на неговите колебания трябва да се извърши заедно с други изследвания.

При възрастни леко повишаване на алфа-фетопротеина обикновено показва аномалии в чернодробната функция (цироза, хепатит), значителен излишък от нормата показва злокачествени тумори. Раковите клетки с висока степен на злокачествено заболяване могат да придобият не само външна прилика с ембриона, но и функции на функциониране. Високият титър на AFP придружава нискодиференцирани и ембрионални тумори на черния дроб, яйчниците, простатната жлеза.

Нито етап тумор или неговата стойност растеж или никакъв ефект върху степента на нарастване на АФП, т.е. агресивни тумори могат да бъдат придружени от значително увеличение по-малко количество от протеин, отколкото по-диференциран карцином. Въпреки това, е доказано, че около половината от пациентите с рак на черния дроб са повишени AFP дори 1-3 месеца преди появата на симптоми на тумора, което позволява да се използва този анализ, като скрининг в предразположени индивиди.

Когато е необходимо да се определи AFP и как е направено

Основните индикации за определяне на нивото на AFP в серума са:

 • Подозрение за пренатална патология: хромозомни заболявания, нарушения на развитието на мозъка, малформации на други органи.
 • Изключване на рак на черния дроб и диагностициране на метастази от други ракови заболявания в черния дроб.
 • Изключване на тумори на гениталните органи (тератом, микроби, нискокачествени ракови заболявания).
 • Проследяване на ефективността на противотуморната терапия както преди, така и след нея.

Определянето на алфа-фетопротеин се извършва с чернодробни заболявания (цироза, хепатит), когато има висок риск от рак. При такива пациенти, анализът може да помогне за ранна диагностика на неоплазмата. Трябва да се отбележи, че за скриниране на тумори като цяло, този тест не е подходящ поради неспецифичност, така че се провежда само при съмнение за някои видове рак.

При бременност тестът за АФП е показан като скринингово проучване, проведено през периода на повишаване на нивото му при жена - между 15 и 21 седмици. Ако в началото на бременността пациентът е подложен на амниоцентеза или биопсия на хорионните вили, тогава също трябва да контролира нивото на АФП.

Абсолютни индикации за определяне на AFP при бременни жени са:

 1. Кръв брак;
 2. Наличие на генетично определени заболявания от родители и близки роднини;
 3. Деца вече в семейството с генетични аномалии;
 4. Първо раждане след 35-годишна възраст;
 5. Приемане на токсични лекарства или радиологично изследване на бъдещата майка в ранните етапи на бременността.

Подготовка за анализ

За да се определи концентрацията на AFP препарата е изключително проста. Преди планираните изследвания трябва:

 • Отказвайте да вземате наркотици обратно;
 • В навечерието на анализа не яжте мазни, пържени и солени храни, не пийте алкохол, последното ядене - не по-късно от девет вечерта;
 • За няколко дни да се ограничи силното физическо натоварване, включително повдигане на тежести;
 • Сутрин, за да отидете за анализ на празен стомах, но можете да пиете не повече от чаша вода;
 • Пушачите не трябва да пушат поне половин час преди анализа.

На сутринта изследователят приема около 10 ml венозна кръв, протеинът се определя, като се използва ензимен имуноанализ. Резултатът може да зависи от някои фактори, за които специалистът и пациентът трябва да знаят:

 1. Въвеждането на моноклонални антитела и големи дози биотин понижава нивото на протеина, който трябва да бъде определен;
 2. При представители на расата на негридите феталният протеин е по-голям от средната норма, в монголоидите - по-малко;
 3. Инсулин-зависимият диабет мелитус в бъдеща майка води до намаляване на AFP.

В случай на бременна жена трябва да се спазват стриктно някои правила. Така че, трябва да определите точно продължителността на бременността и нивото на АФП, приемливо за този период. Отклоненията от нормата при отсъствие на други признаци на патология от страна на плода не могат да бъдат точен признак на дефект, т.е. могат да бъдат получени фалшиво-положителни или фалшиво-отрицателни резултати. От друга страна, протеиновите колебания над нормалните стойности показват повишен риск от патология - преждевременно раждане, хипотрофия на плода и др.

Норма или патология?

Нормата на концентрацията на алфа-фетопротеин в кръвта зависи от възрастта, пола, бременността при жена. При бебета под една година е по-висок, отколкото при възрастни, но постепенно се намалява, а момичетата той е повече от този на момчетата, и само след период от една година на концентрацията е настроен на една и съща стойност за двата пола. При възрастни броят му не трябва да надвишава следите от концентрации, в противен случай това ще бъде патология. Изключението се прави от бъдещите майки, но те също имат увеличение в AFP в рамките на определени граници.

При бременност AFP се повишава според периода на бременност. През първия триместър концентрацията му е до 15 международни единици в милилитър кръв, след което постепенно се увеличава и достига максимална стойност от 32-та седмица-ME.

Таблица: Степени на бременност по седмица

При небременни това ниво на AFP се счита за нормално:

 • Новородени момчета (до 1 месец) - 0,5-IU / ml;
 • Новородени момичета - 0,5-IU / ml;
 • Деца под една година: момчета - до 23,5 IU / ml, момичета - до 64,3 IU / ml;
 • При деца след годината, възрастни мъже и небременки, нормата е една и съща - не повече от 6.67 IU / ml.

графиката на нивото на АФП в зависимост от възрастта и различните заболявания

Струва си да се отбележи, че нормата може да зависи от метода за определяне на белтъка в серума. Използването на някои автоматични анализатори предполага по-ниски нормални стойности на AFP, което обикновено се съобщава както от лабораторния техник, така и от лекуващия лекар.

Ако AFP не е нормално...

Повишеното AFP на кръвта предполага възможна патология, като:

 1. Туморите - хепатоцелуларен карцином, тестикуларни тумори на зародишни клетки, тератоми, метастатично заболяване на черния дроб и рак някакъв локализация (на стомаха, белия дроб, на гърдата);
 2. Нетуморна патология на черния дроб - цироза, възпалителен процес, увреждане на алкохола, хирургични интервенции на черния дроб (например резекция на лоб);
 3. Нарушения на хемостазата и имунитета (вродена имунна недостатъчност, атаксия-телангиектазия);
 4. Патология в акушерството - развиващи аномалии, заплаха от преждевременно раждане, многоплодна бременност.

При бременни жени AFP се оценява въз основа на бременност и други проучвания (ултразвук, амниоцентеза). Ако има признаци на патология при ултразвук, вероятността за промяна на AFP е висока. В същото време изолираното увеличение на този протеин не е причина за паника, тъй като анализът трябва да бъде анализиран заедно с други резултати от изследването на бъдещата майка.

Има случаи, при които жената пренебрегва повишения AFP и отказва такива процедури като изследване на амниоцентеза или хорионни вили и впоследствие се ражда здраво бебе. От друга страна, някои пороци може да не предизвикат колебания в този показател. Във всеки случай проучването на АФП е част от скрининговата програма за бременност, така че трябва да се определи по един или друг начин, а след това какво да се направи - жената решава заедно с лекаря на консултацията за жените.

Повишеният AFP, заедно с тези, доказани с ултразвуково изследване на тежки дефекти, често изисква прекратяване на бременността, тъй като плодът може да умре преди раждането или да се роди нежизнеспособен. Предвид липсата на специфичност и ясно установена връзка между броя на АФП и малформациите, само този показател не може да бъде извинение за заключения. По този начин, повишен AFP, заедно с дефекти на невралната тръба, се наблюдава само при 10% от бременните жени, а останалите жени раждат здрави деца.

По този начин АФП може да бъде важен показател и дори един от първите признаци на патология, но в никакъв случай единственият, той винаги трябва да бъде допълван от други изследвания.

При акушерството, кръвен тест за AFP може индиректно да показва такива малформации на фетуса като:

 • Отклонения от нервната система - отсъствие на мозъка, разделяне на прешлените, хидроцефалия;
 • Дефекти на пикочната система - полицистоза, бъбречна аплазия;
 • Офталмологична херния, дефекти на коремната стена;
 • Нарушаване на образуването на костна тъкан, остеодисплазия;
 • Вътрематочна тератома.

Знакът на неприятностите може да бъде не само увеличение, но и намаляване на нивото на АФП, което се наблюдава, когато:

 1. Хромозомна патология - синдром на Даун, Едуардс, Патау;
 2. Вътрематочна смърт на плода;
 3. Наличие на затлъстяване в бъдеща майка;
 4. Нарушаването на образуването на плацентата е цироза.

Изхождайки от изброените възможни прояви на промени в нивото на АФП става ясно, че както увеличаването, така и намаляването му трябва да бъде повод за внимателно внимание към пациента и изисква по-нататъшно изследване.

В случай на колебания на AFP при мъжете и небременни жени на лекаря, на първо място, подозира рак и чернодробна патология, така че допълнителни тестове: кръвни тестове за туморни маркери, чернодробни ензими, ехография на корема, се назначават от специалистите по консултиране (уролог, онколог, хепатолог).

Възможности за приложение на АФП

Вниманието към AFP се дължи не само като маркер за различни заболявания, но също така и при възможността за използването му като терапевтичен агент. Известно е, че алфа-фетопротеин подобрява образуването на фибробласти в съединителната тъкан стимулира апоптоза (програмирана клетъчна деструкция модифициран), предотвратява свързването на вирусни частици към лимфоцити и автоантитела от клетките на тялото.

АРР се използва като лекарство, когато:

 • Захарен диабет;
 • Автоимунна патология (тироидит, артрит, миастения гравис, ревматичен кардит и др.);
 • Бронхиална астма;
 • Миома на матката;
 • Урогенитални инфекции;
 • тромбоза;
 • Множествена склероза;
 • Улцерозна лезия на червата.

Освен това се отбелязва, че препаратите AFP са в състояние да подобрят потентността си, а също така благоприятно да повлияят на кожата, така че те се използват в козметиката.

Пример за лекарство на базата на алфа-фетопротеин е алфетинът, разработен от руски учени, успешно преминал клинични изпитвания и вече е регистриран като терапевтичен агент. Той има добър имуномодулиращ ефект, намалява активността на автоимунните реакции, помага при лечението на рак, докато дозата на химиотерапията може да бъде намалена.

Alphetin се произвежда от фетален (фетален) AFP, получен от серум на аборт. Разреденото сухо лекарство се инжектира в мускула или интравенозно както по време на лечението, така и за превенция на много заболявания.

Алфа-фетопротеинът е важен показател за здравословното състояние, поради което, когато лекарят вижда необходимостта от анализ, човек не трябва да отказва. Ако концентрацията на протеин, различен от нормата - това не е причина за паника, тъй като количеството на него може да се говори не само за злините на плода или злокачествени тумори, но и възпаление и доста доброкачествен.

Със своевременното установяване на факта на промяната в АФП в арсенала на специалиста ще има не само допълнителни високо прецизни методи на прегледи, но и всички възможни начини за лечение на много заболявания. Използването на лекарства на основата на AFP прави по-успешна терапията на широк спектър от заболявания и дава надежда за лечение на много пациенти.

№92 Алфа-фетопротеин (AFP)

Алфа-фетопротеин (AFP) е серумен ембрионален протеин, продуциран в стомашно-чревния тракт на черния дроб на ембриона.

Анализ на AFP в гинекологията

В гинекологията AFP анализът е един от основните маркери на патологии на плода и хромозомни аномалии при бременност. Всяко отклонение в развитието на плода води до повишаване на нивото на AFP в кръвта на жената.

В същото време, анализът на AFP по време на бременност не е много информативен, необходимо е да се определи място с ултразвук, за да се изключат многоплодни бременности, очевидни малформации.

Също така, алфа-фетопротеинът при бременност се препоръчва да се прилага в комбинация с хормони като hCG и свободен естриол. Това тройно изпитване дава възможност в комплекса да се оценят рисковете от малформации в плода.

По правило, hCG по време на бременност започва да се увеличава в първите дни на торене и се увеличава с всеки изминал ден. Това изследване помага да се установи бременност и да се приеме неговият срок.

За да се направи кръвен тест за АФП по време на бременност, е по-добре да я вземете от 14 до 20 седмици (най-добрите дни от бременността). Кръвта се дава на празен стомах сутрин.

Основната цел на пренаталния скрининг е да се идентифицират бременни жени, които са изложени на риск да имат дете с хромозомни аномалии и брутни дефекти в развитието.

При децата AFP присъства в кръвта до две години, от тази възраст той постепенно намалява до ниво, което няма диагностично значение.

Използване на резултатите от анализа

В онкологията, алфа-фетопротеин се използва при диагностицирането на жлези, рак на черния дроб. Ако тя е повишена в сравнение с единиците от нормата, при мъжете това може да означава тестикуларни тумори, наличието на метастази, е характерно за сериозни заболявания при не-бременни жени. При лечение или след отстраняване на тумора нивото на туморния маркер намалява, което означава подобряване на състоянието на пациента.

Дешифрирането на анализа се извършва от лекуващия лекар, който взема предвид резултатите от други лабораторни, инструментални изследвания за диагностициране. Трябва да се установи причината за появата и отклонението от нормата.

Лабораторията INVITRO ще извърши Вашия анализ качествено, тук ще ви бъде обяснено какво показва получените данни, колко струва да се изучава, какви тестове също се препоръчват.

С общи препоръки за подготовка за изследване можете да намерите тук >>.

 • пренатална диагностика на вродени аномалии на плода (дефект на невралната тръба, синдром на Даун).
 • наблюдение на хода на заболяването, диагностика на метастази и предклинична оценка на ефективността на лечението на първичен хепатоцелуларен карцином, както и злокачествени тумори на тестисите, тумори трофобластни horioepiteliomy;
 • откриване на метастази в черния дроб;
 • скринингови тестове на рисковите групи (пациенти с цироза от хронична HBs - положителен хепатит В, или при пациенти с дефицит на алфа1-антитрипсин).
 • 0 дни - 1 месец - 0;
 • 1 месец - 12 месеца - 0.5 - 23.5.
 • 0 дни - 1 месец - 0;
 • 1 месец - 12 месеца - 0,5-64,3.

Възрастни мъже и небременки: 0.90-6.67.

92, Алфа-фетопротеин (AFP, алфа-фетопротеин)

AFP се произвежда първо в жълтъчната торбичка и след това, започвайки от 5-та седмица на вътрематочно израстване, в черния дроб и стомашно-чревния тракт на плода. Отнася се до гликопротеини, молекулно тегло около. Полуживотът е около 5 дни.

AFP е структурно подобно на албумина и изпълнява подобни функции в плода: поддържане на онкотичното кръвно налягане на плода; защита на плода от имунната агресия на тялото на майката; свързване на майките естрогени и др.

Тълкуването на резултатите от изследването съдържа информация за лекуващия лекар и не е диагноза. Информацията от този раздел не може да се използва за самодиагностика и самолечение. Точната диагноза се прави от лекаря, като се използват както резултатите от това изследване, така и необходимата информация от други източници: анамнеза, резултатите от други проучвания и т.н.

Алфа-фетопротеин in vitro

Здравейте, направих анализ на AFP във Invitro. Резултатът е 7.47 при процент за не-бременни жени до 6.67. По този начин една звездичка, че "резултатът надхвърля референтните стойности" в анализа, не си заслужава. Защо?

Уважаеми Катрин! Тъй като нивото на АФП за бременни и небременни жени е различно, но във форма, в резултат на анализа не посочва наличието или липсата на бременността, * знак не е поставен, но в резултат на научни изследвания се оценява въз основа на медицинска история. При липса на бременност леко увеличение в нивото на туморен маркер обикновено се открива, когато соматични патология (хепатит с различна етиология, прием на алкохолни напитки). За да направите оценка на функцията на черния дроб, ви препоръчвам да направите биохимичен кръвен тест по профила 57, да извършите ултразвук на органите на коремната кухина. За повече информация относно цените за изследвания и подготовка за тях може да се намери на Invitro секции уебсайт Лабораторни: "Анализ и цени" и "Научни изследвания Профили", както и по телефона (единична референтна лаборатория ин витро). Според резултатите от анализите може да се консултира с лекар за лабораторна диагностика, за да се определи тактиката допълнителни Онлайн Lab ин витро в "Свободна консултация с лекар."

Алфа-фетопротеин (AFP, алфа-фетопротеин)

описание

В гинекологията, един от основните маркери на плода по време на мониторинга на бременността. В онкологията - маркер на първичен рак на черния дроб.

Подготовка на

Изследването е желателно да се извършва на празен стомах.

Общите препоръки за подготовка за изследване могат да бъдат намерени тук

свидетелство

 • пренатална диагностика на вродени аномалии на плода (дефект на невралната тръба, синдром на Даун).
 • наблюдение на хода на заболяването, диагностика на метастази и предклинична оценка на ефективността на лечението на първичен хепатоцелуларен карцином, както и злокачествени тумори на тестисите, тумори трофобластни horioepiteliomy;
 • откриване на метастази в черния дроб;
 • скринингови тестове на рисковите групи (пациенти с цироза от хронична HBs - положителен хепатит В, или при пациенти с дефицит на алфа1-антитрипсин).

Тълкуване на резултатите

Алтернативни единици за измерване: ng / ml.

Преводни единици: ng / ml x 0.813 ==> Ud / ml.

Възрастни мъже и небременки: 0.90-6.67.

Кръвен тест за AFP (алфа-фетопротеинов анализ)

Алфа-фетопротеин (AFP) е протеиново вещество, синтезирано в чернодробните клетки и тъканите на развиващия се стомашно-чревен тракт на плода. Това е предшественик на албумина.

АФП се отнася до един от първите идентифицирани и потвърдени следи.

Кога е определен AFP анализът?

 • диагностика на рак на черния дроб (хепатобластом и хепатоцелуларен карцином);
 • динамично наблюдение на лечението на онкологичната патология;
 • процесът на лечение на тумори, произтичащи от ембрионални ембрионални клетки;
 • ранно откриване на малформации на плода;
 • наблюдение на развиващо се дете по време на бременност.

Обърнете внимание: причината за увеличаване на AFP в кръвта на възрастни все още не е изяснена. Изследванията на Националната библиотека по медицина не определят участието на този маркер за рак във всяка функция на тялото.

Стойностите на анализа се използват в диагностичния комплекс при изследване на бременни жени. Тя ви позволява да подозирате дефекти в вътреутробното развитие на бъдещо дете.

Анализът се използва и при пациенти с предполагаеми онкологични процеси в черния дроб и мъжките генитални жлези. Ракът на тестисите дава увеличение на съдържанието на АФП в 60-70% от случаите със съществуващата патология, особено - в напредналите стадии с наличните метастази.

Анализ на AFP по време на бременност: честоти и аномалии

Основната функция на алфа-протеина е защитна. Той е, който предотвратява агресивното влияние на имунитета на бременната жена върху развиващия се организъм на детето. Маркеризираният протеин участва в предотвратяването на реакцията на имунно отхвърляне. Също така AFP изпълнява транспортна функция в плода, като извършва трансфер на кислород.

Първоначалният източник на този маркер е жълтото тяло, разположено в тъканите на яйчника. След 5 седмици от бременността новообразуваният организъм на детето започва самостоятелно изолиране на AFP

След раждането на детето и постигането на една година от живота му, индикаторът на АФП достига цифрата за възрастни. Различните методи определят различни норми, които трябва да се вземат предвид при дешифриране на стойностите.

За повече информация относно важността на оценката на нивото на АФП по време на бременност и дешифриране на анализа на бременните жени, който ще получите, като гледате този преглед на видеоклипа:

Физиологични стандарти на съдържанието на АФП

Физиологичните показатели на AFP са открити в кръвта от 10 ng / ml до 8 IU / ml.

За преизчисляване на резултатите от ng / ml в IU / ml, формулата се използва:

В случай на обратен превод на стойностите, се прилага следната формула:

За стандартизиране на индекса и се въвежда анализ на вариацията стойност мама (кратни на средната - инж.) Или средната множество показател - средната стойност на стойността на маркер, който е характерен за определен период от нормални (ASC).

МО дава възможност да се сравнят стойностите на анализа, направен по време на бременността в различно време, както и да се използват данни от различни лаборатории.

Обикновено нивото на АФП е в диапазона от 0.5-2.5 ММ.

Получените данни могат да варират в зависимост от използваните биохимични методи.

Има два начина за определяне:

За използваното изследване:

 • течната част на кръвната плазма или серума;
 • течност между плеврата (плеврален);
 • асцитичен (взет от коремната кухина);
 • кисело съдържание;
 • жлъчката;
 • течност, разположена в маточната кухина (амниотична).

Някои характеристики на AFP анализа

Проучването трябва да се прилага многократно, за да се наблюдава процесът в динамиката. Определянето на AFP трябва да се комбинира с анализ на съдържанието на други примеси.

Важно: Алфа-фетопротеинът трябва да се приема само в една лаборатория, като се използва един метод.

Винаги трябва да се помни, че наличието на повишени стойности на AFP не може да бъде независим метод за диагностициране на евентуален злокачествен тумор. За тази цел се използват надеждни и проверими методи. Онкомаркеторът трябва да предупреди само лекаря, който, ако е необходимо, ще назначи на пациента компютърна томография, ЯМР, ултразвук, хистологично изследване.

Какви патологични състояния се съпътстват от повишаване на нивото на АФП

Индексите на АФП се увеличават, когато:

 • злокачествени тумори на черния дроб, жлъчния мехур и каналите;
 • неоплазми на панкреатичната тъкан;
 • рак на стомаха, дебело черво;
 • злокачествени процеси в тъканите на бронхо-белодробната система;
 • при рак на половите жлези на мъже и жени (тестиси и яйчници);
 • метастази на тумори в други органи.

Увеличаване на AFP дават не-онкологични процеси:

 • цирозни промени в черния дроб;
 • остър, латентен (латентен) и хроничен инфекциозен хепатит;
 • хроничен алкохолизъм от етап II, при който чернодробната функция е силно увредена;
 • с хронични заболявания на чернодробната система, водещи до развитие на синдрома на хронична чернодробна недостатъчност.

Важен критерий за развитие на заболявания е увеличаването на АФП в акушерско-гинекологичната практика.

 • моментен вариант на бременност;
 • некротични процеси на чернодробната тъкан в развиващото се дете (под влияние на вирусни заболявания);
 • фетални малформации, в резултат на образуването на аненцефалия (липса на мозъчните полукълба, меките тъкани на главата и костите), дефекти (разпукнат) на гръбначния стълб, появата на пъпна херния, бъбречна недостатъчност, детето, дефектен образуването на мускулите и aponeuroses на коремната стена на развитието на плода;
 • други варианти на патологични нарушения на развитието.

Причините за намаляване на нивото на AFP

При някои заболявания е възможно намаляване на съдържанието на алфа-фетопротеин. Към това състояние се проявяват патологични процеси при бременни жени. Намаляването на фон AFP може да възникне, когато:

 • развитие на синдрома на Даун при дете;
 • малформации, придружени от забавено развитие;
 • вътрематочна фетална смърт;
 • началото на спонтанен аборт;
 • "Фалшива" бременност;
 • балонно отклонение (балон-подобен растеж на хорионни вили);

Моля, обърнете внимание: при бременност AFP се определя като допълнителен метод при извършване на пренатален скрининг, задължително на фона на основните диагностични процедури.

Александър Лотин, медицински наблюдател

10,536 прегледа днес, 3 прегледа днес

Алфа протеинов анализ

В кръвта на всеки човек има много съставни елементи, които отговарят за определени специфични функции. В допълнение към всички известни червени кръвни клетки, левкоцити и тромбоцити (които трябва винаги да поддържат численото си равновесие), тя съдържа и хормони, протеини и други компоненти. Всички те имат определени норми за тяхното ниво, а увеличаването или намаляването им ще бъде знак за някои отклонения. Днешната тема ще бъде посветена на АФП. Ще научите какво е това, каква е неговата природа на произход, допустимите норми на съдържанието и причините за отклоненията в анализа.

Какво означава това трибуквено съкращение на АФП? Зад него се крие алфа-фетопротеинът, който е протеин. Неговото нарастващо значение в кръвта се регистрира при бременни жени и при хора с определени заболявания, включително рак.

При естествени условия се наблюдава увеличение на индекса на АФП при момичетата по време на бременност, тъй като този протеин се синтезира в тъканите на плода и е изключително важен за бебето.

Изследва се кръвен тест за алфа-фетопротеин:

 • За диагностика и контрол на терапията и нейната ефективност в първичния стадий на рак на черния дроб;
 • Да диагностицира и контролира лечението и неговата ефективност в герминагенните тумори;
 • Пациенти с висок риск от рак на черния дроб;
 • Пациенти с диагноза цироза на черния дроб, за проследяване на развитието на патологичния процес и за предотвратяване на злокачествени клетки на тялото;
 • При бременност, за ранно откриване на малформации в плода;
 • Да наблюдава състоянието на плода, докато се развива.

Стандарт на анализа

Алфа протеин (който все още може да се нарече AFP) в кръвта на възрастен здрав човек винаги присъства. Нормата при мъжете и жените извън бременността е до 10 (ng / ml). Има още една единица за измерване - ME / ml, а в този случай нормалната цифра пада до 8.

Увеличаването на АФП най-често е признак на туморни заболявания, като:

 • Първичен рак на черния дроб (това е хепатобластом или хепатоцелуларен рак);
 • Рак на яйчниците или тестисите.

Също така, повишаването на нивото на алфа-фетопротеин може да показва:

 • Метастази в черния дроб;
 • Бронхогенен карцином;
 • Рак на гърдата;
 • Рак на стомаха;
 • Рак на дебелото черво;
 • Рак на панкреаса.

Ако увеличението на протеин AFP е временна, може би знак доброкачествени заболявания като чернодробна стеатоза аденом или чернодробни кисти, нодуларна хиперплазия на черния дроб, холецистит, холелитиаза, или в резултат на активното чернодробна регенерация, което е необходимо за възстановяване на орган, поради ефекта на антибактериална и антивирусна наркотици.

Анализ на бременността

Алфа-фетопротеинът е специфичен белтък на ембриона, което означава, че се произвежда от клетките на жълтъчната торбичка или черния дроб на плода. Нейната стойност е много важна, защото за неформирания организъм AFP действа:

 • Средство за транспортиране на протеини и мазнини от тялото на майката, необходими за растежа и развитието на бъдещо дете;
 • Belk, синтезиращ повърхностноактивното вещество, което обвива алвеолите на белите дробове, така че бебето да може да диша след раждането;
 • Защитен механизъм за фетуса от отрицателните ефекти на майчините хормони (естрогени);
 • Елемент, чрез който плодовите съдове поддържат нормално кръвно налягане, което му позволява да живее в утробата и да се развива правилно.

Но най-важната функция на алфа протеина е, когато имунната система на майката започне да отхвърля ембриона, защото тялото е чуждо тяло. AFP помага да се свикне с плода и да се намали естествената имуносупресия на организма на майката, като се предотврати спонтанният спонтанен аборт.

В съвременните условия на живот са много често децата са родени с малформации в развитието и генетични мутации в организма. По въпроса плодотворно е работил най-добрите учени на света, са предложили вътрематочни методи за пренатална диагностика, което дава възможност на по-ранен етап от бременността, за да се идентифицират патология и да се предотврати раждането на деца с увреждания, които ще продължат, себе си и тормози роднини измъчван.

За първи път такъв анализ се показва на момичето през първия триместър. Най-оптимално е да се извърши в десета-единадесетата седмица. Точността на резултатите, когато се извършва правилно, е повече от 90%, но надеждността на анализа е потвърдена от ултразвук, hCG анализ, амниоцентеза и др.

По-строг е анализът на АФП в ситуации, при които:

 • Детето е заченато от кръвни роднини;
 • Една жена вече има дете с недостатък или наследствена патология;
 • Първата бременност се е случила само след 35 години;
 • Женският организъм е бил неблагоприятно засегнат от отрова, радиация или други физически фактори;
 • В тази двойка вече са имали случаи на мъртво раждане или спонтанни аборти;
 • Двойката преди това беше смятана за безплодна;
 • Жената беше лекувана със силни лекарства точно преди или след оплождането;
 • Някои родители имат генетична мутация или наследствена патология;
 • Бяха направени ранни рентгенографски изследвания.

Кръвта за анализ на алфа протеин се взема от вената, достатъчно десет милилитра материал. За да се гарантира, че резултатите не са неверни, малко преди процедурата, тя трябва да започне да се подготвя. След две седмици трябва да спрете да приемате каквито и да е лекарства, тъй като наличието на техните компоненти в кръвта може да изкриви резултата. 24 часа преди теста, трябва да преминете към светлина, а не към мазни храни, което изключва пържени, солени и пикантни храни, както и алкохолни напитки. През последните 48 часа трябва да поддържате емоционално спокойствие и телесна почивка. Не можете да се занимавате с упорита работа, физическото възпитание и дори с общо почистване. Вечерята преди деня на анализа трябва да бъде не по-късно от девет вечерта. В лабораторията, в която идвате на празен стомах, можете да използвате чиста чиста вода, но не повече от една чаша.

Процентът на AFP по време на бременност по седмици е показан в таблицата:

Алфа-фетопротеин (черен дроб)

Код на формуляра: 8.1. Време за изпълнение: 1 ден

 • Кръвна вена 200

описание

Важно е да запомните, че слабо повишаване на нивото на маркерите за рак в кръвта е възможно при доброкачествени процеси и възпалителни заболявания на органи. следователно откриването на повишено съдържание на едната или другата свръзка не е основа за диагностициране на рак, но служи като извинение за задълбочено изследване на пациента.

Специална подготовка за проучването не се изисква. Необходимо е да се следват общите правила за подготовка за изследвания.

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯТА:

1. За повечето изследвания се препоръчва кръвта да се вземат сутрин между 8 и 11 часа на гладно (между последното хранене и кръвта трябва да бъде най-малко 8 часа, вода може да се пие както обикновено), в деня преди изследването светлина вечеря с ограничение приемане на мазни храни. За тестове за инфекция и спешни изследвания е допустимо да се дарява кръв 4-6 часа след последното хранене.

2. ВНИМАНИЕ! Специални правила за получаване на серия от тестове: строг пост, след 12-14 часа бързо, трябва да даряват кръв към G-17, липидния профил (холестерол, общ холестерол, HDL холестерол, LDL холестерол, VLDL-холестерол, триглицериди, липопротеин (а), аполипо-протеин А1, аполипопротеин В); изпитване на глюкозен толеранс се извършва на гладно сутрин, след 12-16 часа гладуване.

3. В навечерието на проучването (в рамките на 24 часа) изключете алкохола, интензивната физическа активност, приемате лекарства (съгласувано с лекаря).

4. 1-2 часа преди доставката на кръв да се въздържат от тютюнопушене, не пийте сок, чай, кафе, можете да пиете вода. Премахване на физически стрес (бягане, бързо катерене на стълби), емоционална възбуда. 15 минути преди кръвта се препоръчва да почива, да се успокои.

5. Не давайте кръв за лабораторни изследвания веднага след физиотерапия, инструментални изследвания, рентгеново и ултразвуково изследване, масаж и други медицински процедури.

6. При мониторинг на лабораторните параметри в динамиката се препоръчва провеждането на многократни изследвания при същите условия - в една лаборатория, за вземане на кръв по едно и също време на деня,

7. Трябва да се вземе кръв за изследване преди началото на лечението или не по-рано от 10-14 дни след оттеглянето им. За да се оцени контрола върху ефективността на лечението с каквото и да е лекарство, е необходимо да се проведе изследване 7-14 дни след последното приложение на лекарството.

Ако приемате лекарства, не забравяйте да уведомите Вашия лекар.