Използване на PCR диагностика

Захранване

Полимеразната верижна реакция (PCR) в молекулярната биология се нарича експериментален метод за откриване на вируси. Тя позволява значително да се увеличи концентрацията на определени фрагменти от нуклеинова киселина (ДНК) в проби от биологичен материал, което прави възможно определянето (разпознаването) и броят им.

Анализът се извършва както следва. Генетичен материал (кръвна проба), който потенциално може да съдържа желания ген, се въвежда в епруветка. И там се поставят праймери - химически синтезирани малки дължини на желания ген.

ДНК или РНК полимеразата също се добавя към съда, той може да изгради верига на нуклеинова киселина, която е напълно идентична с оригиналната. Набор от четири свободни нуклеотида, специален строителен материал за РНК или ДНК, единият от които съдържа радиоактивни частици от фосфор, също се въвежда в получения състав.

Получената смес се загрява до 95-96 ° С, поради което двата ДНК спирали, които се преплитат в обичайното състояние, се разтварят. След това препаратът се охлажда, по това време праймерите се прикрепят към желаната област на вирусния геном, без да позволяват на РНК (или ДНК) отново да образува двойна спирала.

По време на охлаждането, полимеразата търси свободна верига от нуклеотиди. За функционирането на този ензим е нужна единична верига от нуклеотиди. Тъй като полимеразата преминава по дължината на ДНК веригата (като пръстен с въже), тя не може да работи върху двойна спирала.

След това се извършва повтарящ се цикъл на загряване, поради което се разделят нуклеотидните вериги. За всеки от тези PCR цикли количеството на желания хепатитен ген в пробата се увеличава в геометрична прогресия, а останалата част от генетичния материал се произвежда линейно.

След пречистването на разтвора на нуклеотидните остатъци и разделянето на ДНК нишките чрез параметъра на молекулното тегло от електрофорезата, лесно е да се определи дали желаният ген съществува в тестовата проба или не.

Предимства на PCR

Лабораторно изследване, използващо метода на PCR, позволява да се получи дори повече информация, отколкото просто наличието на РНК вируса. При определяне на параметъра на нивото на радиоактивно излъчване е възможно да се определи колко количество генетичен материал се съдържа първоначално в изследваната проба. В случай на хепатит, определете нивото на вирусното натоварване.

Друго предимство на този метод е много висока чувствителност на CR реакцията. Тя е много по-висока от класическите методи за откриване на вируси. В идеалния случай, за да се идентифицира желания ген, само един вирус в пробата е достатъчен за PCR.

В допълнение, PCR е напълно специфичен. Неговите праймери са създадени по такъв начин, че напълно съответстват на уникалните части на желаните гени, които няма друга последователност. И двата отпечатъка са уникални и във всеки ген има уникални последователности от нуклеотиди.

Качествен PCR анализ

Качественият анализ разкрива само наличието на вирус в кръвта. Този тест трябва да се направи за всички пациенти, за които е установено, че имат антитела срещу хепатит С в кръвта им. Резултатът може да бъде само една от двете стойности: "открит" или "неоткрит". При здрави хора нормата (референтната стойност) трябва да бъде "неоткрита".

Съществува и специална интерпретация на такива резултати от проведените качествени изследвания:

 • Резултатът е "открит". Това означава, че в проба от биологичен материал, взет е намерено от фрагмент РНК, която е специфична за C вируса на хепатит Следователно, налице е факта на пациента с вируса на хепатит В инфекция с С. Ако резултатът от качествен PCR е "открит", това показва, че вирусът репликира и по това време той инфектира нови чернодробни клетки в тялото.
 • Резултатът е "не е открит". Такова решение показва, че в проба от биологичен материал, получен РНК фрагмент не се открива в лаборатория, която е специфична за HCV РНК или същата концентрация на инфекция от патогени в пробата е под границата на чувствителност на теста.

В острата фаза на РНК на вируса на хепатит С, качествени изследвания, използващи PCR техника, могат да се открият след 1-2 седмици непосредствено след заразяването на тялото, т.е. много преди появата на антитела срещу самия хепатит.

Ненадеждни резултати от анализите на такова изследване могат да бъдат получени с:

 • замърсени биоматериали;
 • наличие на хепарин в кръвта на пациента;
 • наличие в пробата на химични или протеинови вещества (инхибитори), които засягат различни компоненти на PCR.

За качествения анализ на PCR не се изисква специална подготовка на пациента за проучването. Венозна кръв се използва като материал.

Оценка на резултатите

Качествените PCR тестове имат определена степен на чувствителност и в зависимост от точността на изследването и нивото на лабораторно оборудване може да варира между 10 и 500 IU / ml.

Това означава, че ако вирус кръвна проба присъства в много ниска концентрация (по-малко от праговата чувствителност на лабораторията) след болен резултат пациент може да бъде определена като "не се засича." Поради това, при осъществяване на качествен анализ на PCR с ниски нива на виремия (вирус ниска концентрация), например, при пациенти, подложени на лечение на антивирусна терапия, е важно да се знае, и на прага на чувствителност на диагностична система.

Варианти на диагностичните системи

За контролиране на вирусологичния отговор се препоръчва антивирусно лечение за използване на диагностични системи с праг на чувствителност от най-малко 50 IU / ml. Тези критерии са изпълнени, например: анализатори Cobas Ampicolor VGS-Test (с точност 50 IU / ml), както и RealBest HCV RNA (с чувствителност 15 IU / ml).

Според препоръките на СЗО за установяване на окончателна диагноза на хепатит С, трябва да се основава единствено на базата на тройната откриване на РНК вирус в проби от серум от болен с никакви други хепатит маркерни видове.

В допълнение към методите на PCR, за откриване на HCV РНК при пациенти се използва изследване на ТМА (метод на транскрипционно амплифициране). Той има най-добрия праг на чувствителност (5-10 IU / ml), но в нашата страна този метод на тестване все още не е много разпространен.

Обхватът на откритите модификации на вирусите

Това качествено определяне в серума на наличието на РНК на вируса на хепатит С прави възможно да се определят няколко генотипа на този вирус. В момента науката познава повече от шест генотипа на този вирус, както и около 10 подтипа на болестта.

Вируси с 1, 2, 3 генотипа са често срещани в нашата страна. Лабораториите могат да идентифицират следните генотипове: 1а и 1Ь, 2а, 2b и 2с и 3, 4, 5а и 6, независимо от подтипове. За всички вирусни модификации специфичността на откриването е 100%.

Количествен анализ на PCR

Чрез количествен PCR тест се определя нивото на концентрация на вируса на хепатита в кръвните проби (вирусен товар). Този тест за виремия (концентрацията на вируса) ви позволява да определите броя единици от специфичен генетичен материал (най-вирусната РНК), който се открива в определено количество. В този случай определете концентрацията му в 1 ml, което съответства на 1 cu. см.

Количествените параметри на анализа са изразени в цифри за това използване като единици за измерване на международни единици (IU) на милилитър (ml), означени като ME / ml. Сега в някои лаборатории количеството на вируса може да бъде определено в други единици: броят копия на милилитър е означен като копия / ml.

 • Времето за хепатит С. Този количествен анализ на PCR се извършва точно преди началото на лечението. След това на 1, 4, 12 и 24 седмици. Оценката на 12-та седмица е показателна, позволява да се определи ефективността на терапията.
 • Подготовка за анализ. За количествения анализ на PCR не се изисква специална подготовка на пациента за проучването. Половин час преди вземането на пробите не трябва да пушите. Венозната кръв се използва като лабораторен материал.

Оценка на резултатите

За различните лабораторни системи за изпитване съществуват различни коефициенти на преобразуване за този показател в IU / ml. Средно се използва конверсионен параметър, при който 4 копия / ml = 1 IU / ml. Това е, например, ако лабораторията даде резултат на PCR анализ 2.4 * 10 6 копия / ml, тогава този параметър трябва да бъде разделен на 4 и получаваме 6 * 10 5 IU / ml.

Високото ниво на натоварване от 800 000 IU / ml се счита за високо, което е приблизително еквивалентно на индекс от 3 000 000 копия / ml. Ниска виремия, според някои автори, отговаря на параметрите на количествената PCR под 400 000 IU / ml.

В резултат на количественото изпитване окончателните резултати могат да бъдат доставени не под формата на цифрова стойност, но: "под обхвата на измерване" или "неоткрит".

 • Оценка: "под обхвата на измерване". Това показва, че количественият тест не успя да открие вирусната РНК на хепатит С, но самият вирус присъства в организма в много малки концентрации. Това се потвърждава от допълнителен качествен тест, който потвърждава наличието на вируса.
 • Оценката: "не е открита". Този резултат показва, че количественият тест не открива вирус в пробата на РНК.

Параметърът на вирусното натоварване, на първо място, определя степента на инфекциозност на заболяването, нивото на "инфекциозност" на пациента. Колкото по-висока е концентрацията на вируса на пациента, толкова по-голяма е вероятността да се прехвърли на други хора. Например, когато правите секс с болен човек или вертикален път. Такъв количествен показател също помага да се определи ефективността на лечението на пациента.

Провеждането на количествен анализ на PCC е важно за антивирусната терапия, оценявайки нейния успех и планиране на продължителността на курса. Така че, с бързия отговор на тялото към лечението и ниска степен на виремия, продължителността на терапията може да бъде намалена.

При бавно намаляване на количествения параметър на PCR, антивирусната терапия трябва да бъде удължена или модифицирана. Ако вирусното натоварване е нисък, е благоприятен фактор на лечение, ако се увеличи, методът на лечение е неефективно и трябва да бъдат заменени лекарства или методи за тяхното използване.

Анализ на PCR за хепатит С

Диагнозата на хепатита включва цял комплекс от тестове за определяне на наличието на вируса в кръвта. Един от начините за откриване на заболяване е използването на метод като PCR за хепатит С. Какво е това защо PCR анализът на хепатита е толкова важен, как се извършва и декодира?

Какво е това?

Полимеразната верижна реакция или PCR се използват за диагностициране на стомашни язви, колити, ентерити. Но основното му предимство е, че помага да се открие в организма самият вирус на хепатит С и антителата срещу него, които имат способността да не причиняват имунната система да реагира поради способността си да мутира.

Изследването и неговата същност са да се създадат определени условия, при които възниква хепатитна РНК верижна реакция. Ако в сравнение с нуклеотидната секвенция на вируса на хепатит С, се установи съвпадение, това показва, че в кръвта има вирусни частици, а разпадът се развива в черния дроб. Ако количеството на вируса е под определено ниво, се прави негативна диагноза, ако е по-висока - положителна.

Има два вида кръвни тестове, използващи PCR метода за хепатит: количествен анализ и качествен анализ.

Количественият PCR, както е споменат по-горе, определя концентрацията на РНК на вируса на хепатита. Освен това е в състояние да предостави информация за интензивността, с която се развива патологията и ефективността на предписаното лечение. Количественият анализ за хепатит С е изключително важен, тъй като той определя устойчивостта към действието на антивирусните лекарства и позволява коригиране на терапията.

След като пациентът е преминал курс на лечение, PCR помага да се определи по-нататъшен ред на предписания. В някои случаи са необходими допълнителни проучвания. Например, ако нивото на ALP увеличава (но не повече от 2 пъти в рамките на шест месеца), и анализ на транскрипт се отнася до вирусен товар над 105 IU / мл, пациентът се определя биопсия. Ако количественият анализ на PCR разкрие силно възпаление и фиброза, на пациента е предписан курс на лечение с антивирусни лекарства.

В ситуации, при които голям брой вирусни частици се комбинират с висок ALT, пациентът трябва незабавно да бъде лекуван без допълнителни диагностични мерки.

Вземете този тест и разберете дали имате чернодробни проблеми.

Качественото тълкуване на показателите за количествен анализ на кръвта за хепатит може да бъде само квалифициран и опитен специалист, а съвременната технология помага да се направи това при ниски концентрации на вируса в кръвта.

Качественият PCR анализ има за цел да определи и потвърди действителното наличие на вируса в организма. Провежда се с откриване на антитела срещу хепатит в кръвта. Това е качествен тест за хепатит гарантира точността на резултата от 100% и ви позволява да се диагностицира в ранен стадий на заболяването, което дава възможност да се бори с хепатит В рамките на първите седмици след инфекцията и увеличава шансовете за пълно възстановяване (в случай на болест, тип В).

Предимства на PCR

Когато изследваме метода на PCR и дешифрираме кръвния тест за хепатит, също така е възможно да се определи генотипа на причинителя на болестта. Има 6 генотипа на вируса и голям брой подвидове, но в нашия регион разпределението на 1, 2 и 3 генотипа.

Други предимства на този тип диагноза са:

 • Висока точност на получените индикатори и малка вероятност от грешки в тях;
 • високо ниво на чувствителност към вирусни частици в кръвта;
 • възможността за откриване на няколко патогени;
 • диагностика на патогенни вътреклетъчни микроорганизми, притежаващи висока антигенна вариабилност;
 • работа с декодиране на анализа на хепатит позволява да се открият латентни текущи инфекции.

На кого се назначава

Анализът на PCR за хепатит задължително включва следните категории хора:

 • бременни жени;
 • служители на здравни заведения;
 • потенциални донори на кръв и органи;
 • тези, които имат характерните признаци на заболяването;
 • Заразени с ХИВ лица;
 • наркомани;
 • лицата, които водят безразборно сексуален живот.

Как се извършва анализът и се изисква обучение?

Взема се кръвна проба за PCR от вената. Обикновено това се случва сутрин, преди човекът да яде, защото след ядене трябва да мине минимум 8 часа. В екстремни случаи може да се взема кръв за изследване през деня или вечерта, но разликата във времето между анализа и приемът на храна трябва да бъде най-малко 5 часа.

Човешкият фактор може да бъде отразен количествено в резултатите: тяхната точност в някои случаи намалява от 100% на 95%, поради което е необходимо предварително да се подготви за доставката на кръв. Качеството на биоматериалите за анализ ще бъде подходящо, когато пациентът следва следните правила:

 • Преди да дадете кръв, можете да пиете само чиста вода;
 • за два дни преди изследването трябва да се откаже от приема на пържени и мазни храни, както и алкохолни напитки;
 • един ден преди посещението в лабораторията трябва да спре да приема лекарства. В случай, че това не е възможно, е абсолютно необходимо да се предупреди за това лабораторния асистент и лекуващия лекар;
 • в навечерието на стресови ситуации и физическо натоварване;
 • Не минавайте с ултразвук, радиология и инструментални изследвания малко преди даряването на кръв;
 • един час преди анализа трябва да се въздържат от тютюнопушене;
 • 20 минути преди предаването на кръвта трябва да се разсее, да се успокои и дори да диша.

Ако тестът се извършва от дете на възраст под 5 години, родителите трябва да се уверят, че те пият вряла вода на всеки 10 минути за половин час преди вземането на проби от биоматериал.

Обяснение на получените данни

Анализът може да бъде представен с думи (в случай на качествено изследване), например "не е намерен" или "под обхвата на промените". В първия случай това показва, че инфекцията не е открита. Във втората - че вирусът е налице, но в малка сума. Тази ситуация изисква преразглеждане.

Вирусното натоварване се определя от количеството инфекциозна РНК и се обозначава като ME / ml или копия / ml.

Нормалният индикатор (норма) на количествения анализ за хепатит С е диапазонът от 1.8x102 до 2.4x107 IU / ml.

Концентрацията на вируса в кръвта може да бъде:

 • ниска: от 600 IU / ml до 3x104 / ml;
 • средно: от 3х10 4 IU / ml до 8х10 5 IU / ml;
 • висока: повече от 8х10 5 IU / ml.

Количественият и качествен анализ на PCR за хепатит позволява да се определи наличието на вируса в организма и нивото на неговата концентрация. Полидираната верижна реакция е в състояние да диагностицира болестта на ранен етап, но за това е необходимо пациентите възможно най-рано да се свържат с лечебните заведения за помощ и стриктно да следват препоръките на лекуващия лекар.

Как се извършва PCR анализът: описание на процедурата

Полимеразната верижна реакция е известна от 30 години. Той се използва широко в много области, от археология до генетика.

Методът PCR помага да се установи бащинство, но най-често се използва за идентифициране на различни инфекциозни заболявания в човешкото тяло.

Как се извършва PCR анализът и какво е това? Ще се опитаме да отговорим на тези въпроси в подробности.

PCR анализ - какво е това?

Полимеразна верижна реакция (PCR) - точност молекулно генетична диагностика, което позволява на човек да определи различни инфекциозни и наследствени заболявания, остри и хронични етапи и добре преди заболяването може да се прояви.

Методът на PCR е абсолютно специфичен и правилно изпълнен не може да даде фалшив положителен резултат. Това означава, че ако няма инфекция, анализът никога няма да покаже, че е така. Следователно много често за изявлението за диагнозата в допълнение преминава анализ PTSR за определяне на инициатора и неговата или неговата природа.

Полимеразна верижна реакция (PCR) в 1983 разработи Myullis Cary (САЩ), за които през 1993 г. той получава Нобелова награда за химия.

Какво е предимството на този метод?

Диагнозата чрез този метод позволява да се намери патоген директно в гена, който се съдържа в изследваните материали. Това е най-точен анализ за сексуални инфекции, скрити инфекции, различни полово предавани болести.

Разликите в PCR диагностиката от други методи на лабораторни изследвания са, както следва:

 • методът има за цел да разкрие самия патоген;
 • диагностицирането чрез метода на PCR е гъвкаво: за откриване на няколко патогени;
 • само един биологичен образец на пациента е достатъчен;
 • методът има висока чувствителност и не е придружен от други кръстосани реакции.

В допълнение, предимството на PCR диагностиката е, че всеки биологичен материал на пациента е подходящ за анализ: кръв, секрети от гениталиите, урина, сперма.

Какви инфекции могат да открият петна по PCR?

В тялото може да има голям брой патогени на инфекции, това включва "скрито", което от дълго време не се проявява по никакъв начин.

Анализът на оцветяването по PCR разкрива такива инфекции:

Тестовият материал за PCR е обикновено храчка, слюнка, урина, кръв. Преди анализа трябва внимателно да се подготвите за това, като сте получили предварителна консултация с лекар.

Кръвта за PCR обикновено се дава на празен стомах. Добрите резултати показват анализа, когато материалът за проучването е взет от цервикалния канал или уретрата. В този случай най-добре е диагностиката на PCR да се извърши не по-късно от един ден след половото сношение.

Видове PCR

PCR се използва в много области за анализ и научни експерименти. Има различни методи за анализ:

 1. RT-PCR (обратна транскрипция PCR, RT-PCR (Eng).) - се използва за амплифициране, се изолира или идентифицира известна последователност на библиотеката РНК.
 2. Обърнат PCR (Inverse PCR (English)) - се използва, когато е известна само малка област в желаната последователност. Този метод е особено полезен, когато е необходимо да се определят съседни последователности след вмъкване на ДНК в генома.
 3. Вградена PCR (Nested PCR (English)) - се използва за намаляване на броя на реакционните странични продукти. Използват се две двойки праймери и се извършват две последователни реакции.
 4. Асиметричната PCR (английска асиметрична PCR) се провежда, когато е необходимо да се усили главно една от веригите на оригиналната ДНК. Използва се в някои методи за секвениране и хибридизационен анализ.
 5. Количествен PCR (количествен PCR, Q-PCR (Eng).) Или в реално време PCR - използва се за директно наблюдение на измерване на количеството на специфична PCR продукт във всяка реакция цикъл.
 6. Стъпка PCR (Touchdown PCR (English)) - този подход намалява ефекта на неспецифичното свързване на праймерите.
 7. Група-специфична PCR (PCR) - PCR за свързани последователности в един или между различни видове, като се използват консервативни праймери към тези последователности.

Ако нуклеотидната последователност на матрицата е известна частично или изобщо не е известна, могат да се използват дегенеративни праймери, чиято последователност съдържа дегенеративни позиции, в които могат да бъдат намерени бази. Например, праймерната последователност може да бъде:... ATH..., където Н е А, Т или С.

Какви биологични материали се изследват?

Различни биологични флуиди и течности могат да служат като материал за изследване на PCR, при което е възможно да се идентифицира чужда бактерия от ДНК или ДНК или РНК на вирус:

 1. Урина. Тя може да се използва за инфекция на пикочните пътища при мъжете и пикочните органи при жените (при мъжете, използването им като уринен материал заменя епителната скърцане).
 2. Слюнка. Използва се за диагностициране на туберкулоза и по-рядко за диагностициране на респираторни форми на хламидия и микоплазмоза. Слюноотделя в количество от 15-20 ml се събира в стерилен (еднократно) флакон.
 3. Биологични течности. Сокът на простатата, плеврален, цереброспинална, амниотичната, съвместно течност, бронхоалвеоларен лаваж, слюнката са взети съгласно показания.
 4. Епителни отломки от лигавиците. Обикновено се използват за диагностика на полово предавани болести (STD) като гонорея, хламидия, микоплазмоза, ureaplasmosis, трихомониаза, вагиноза, херпес и други инфекции, засягащи лигавиците.
 5. Биопсии. Най-често използвани биопсии на стомаха и дванадесетопръстника за идентифициране на Helicobacter pylori инфекция.
 6. Кръв, плазма, серум. Използва се за PCR анализ на хепатит В, С, D, G, херпес, CMV, HIV, човешки гени.

Как да се подготвим за анализа?

Достоверността на резултата от PCR зависи пряко от точността на предаването на материала за изследването. Материалът не трябва да бъде замърсен, в противен случай резултатът от разследването няма да бъде обективен. Най-важните препоръки преди преминаването на PCR анализа включват следните изисквания:

 1. Урината се доставя сутрин в стерилен контейнер.
 2. Кръв тест за инфекция трябва да се приема на празен стомах сутрин.
 3. Не е необходимо да се показва сексуална активност един ден преди анализа.

Резултатът от анализа ще бъде готов за 1,5-2 дни след разглежданата процедура. Има ситуации, при които резултатът може да бъде изготвен в същия ден.

Обяснение на анализа на КНР

Процесът на интерпретиране на представеното изследване се отличава с неговата простота. Резултатите от PCR анализа могат да бъдат получени след 1.5-2 дни след доставката на материала. В някои случаи резултатът е готов на първия ден и това може да означава:

 • Отрицателен резултат показва, че търсеният инфекциозен агент липсва в диагностицирания материал.
 • Положителната PCR означава, че има ДНК или РНК на патогена в човешкото тяло.

В някои случаи се прави количествено определяне на микроорганизмите. Това важи особено за болестите, причинени от опортюнистични микроорганизми. Тъй като тези бактерии показват негативните си ефекти само когато количеството е прекомерно.

Също така, количественият PCR анализ е важен за подбора на терапевтични тактики и за целите на контролиране на лечението на вирусни инфекции като HIV и хепатитни вируси.

Колко точно е диагностицирането на инфекциите с PCR?

Методът на PCR се характеризира с висока точност, специфичност и чувствителност. Това означава, че този анализ е в състояние:

 • точно определяне на наличието или отсъствието на инфекция;
 • Посочете точно какво точно е тази инфекция (специфичност);
 • За да се открие инфекцията дори при много ниско съдържание на ДНК на микробите в биологичен материал,
 • който е подложен на разследване (чувствителност).

PCR анализ: цена и време

Цената на конкретния анализ ще зависи от вида на инфекцията, за която ще бъдете изследвани. Приблизителни цени и условия:

 1. STI: 300-500 рубли, срокове - 1 ден;
 2. Вирус на Epstein-Barr, човешки папиломен вирус, херпес, цитомегаловирус: 300-500 триене, термини - 1 ден;
 3. Хепатит A, B, C, D, G: качествен анализ 650 рубли, количествен анализ на 2000 рубли. Условия - до 5 дни;
 4. Антитела срещу вируса на хепатит С, общо (анти-HCV) - 420 рубли;
 5. Антитела срещу вируса на хепатит С, IgM (анти-HCV IgM) - 420 рубли;
 6. Helicobacter pylori (Helicobacter pylori): 300-400 триене, термини - 1 ден;
 7. ХИВ (антитела и антигени) - 380 рубли;
 8. ХИВ РНК, качествено - 3 500 рубли;
 9. HIV РНК, количествено - 11 000 рубли.

За да спестите пари, можете да изберете фиксиран пакет от тестове. Такова обслужване се осигурява от по-голямата част от клиниките, където е възможно да се премине анализът по метода на КНР (in vitro, онклиника и т.н.).

PCR анализи

Полимеразната верижна реакция се счита за един от най-точните и най-бързи методи за диагностициране на много инфекциозни заболявания. Също така се прилага успешно в криминологията за опростяване на процеса на идентифициране на престъпниците, с помощта на които те установяват бащинство с висока точност.

Същността на метода на PCR

Всеки жив организъм, включително бактерии и вируси, има уникални гени, които са част от структурата на ДНК или РНК в определена последователност. По време на PCR теста генетичният материал многократно се копира под въздействието на ДНК полимераза и специални температурни цикли.

Има два основни метода на полимеразна верижна реакция:

 1. Класическият метод е изолирането на генетичния материал на патогена по метода на електрофорезата;
 2. PCR в режим "в реално време".

Методологията се състои от три основни етапа:

 • Подготовка на пробата за изпитване;
 • Амплификация на ДНК;
 • Откриване (идентификация) на генетичния материал на предполагаемия патоген.

За да проведе изследването, PCR лабораторията трябва да бъде разделена на 3 зони, като всеки етап от реакцията се извършва стриктно в помещението, предназначено за нея. Всяка зона трябва да бъде оборудвана с необходимото оборудване, дозатори, консумативи, предпазно облекло, използвани само в тази стая.

След регистрацията и етикетирането на пробите в стаята за приготвяне на пробите ДНК или РНК на патогена се изолира от тествания материал чрез излагане на определена температура и специални реагенти. Тогава започва процесът на амплификация - създавайки множество копия на уникален ДНК фрагмент. Състои се от 3 основни етапа:

 • Денатуриране на ДНК - под въздействието на висока температура (95 градуса), двойната спирала на ДНК се разпада на 2 вериги.
 • Закаляване на праймери - специални синтетични съединения (праймери) са прикрепени към краищата на ДНК вериги, идентични с генетичната информация в краищата на желаните фрагменти от нуклеинови киселини. Температурата, необходима за закрепване на грунда, е индивидуална за конкретен случай, варираща от 50 до 65 g.
 • Като се използва ДНК полимеразен ензим при 70-72 градуса, подобен участък от ДНК (ампликон) се конструира между двата праймера. Като "строителен материал" се използват специални вещества, добавени към епруветката.

Циклите на амплификация се повтарят няколко пъти, поради което екстрахираната ДНК се копира многократно, което опростява процеса на идентифициране. Идентификацията може да бъде извършена визуално след извършване на процедурата за електрофореза на продуктите за амплификация в агарозен гел или автоматично използване на техниката в реално време.

Когато се използва PCR метод в реално време, усилването и детектирането се извършват едновременно на специални устройства. Този метод е най-предпочитан, тъй като тестът се провежда в затворени епруветки, намалява се рискът от замърсяване и следователно излъчването на фалшиви положителни резултати.

Плюсове и минуси на метода

 • Изследването отнема само няколко часа, за разлика от дългите класически микробиологични методи;
 • Висока специфичност от 95% до 100%, защото желаният ДНК фрагмент е уникален за всеки специфичен микроорганизъм;
 • Висока чувствителност на метода е възможно да се открие патоген, дори ако е представена в изследваната проба само от една клетка;
 • Идентифицирането на патогена може да бъде както качествен, така и количествен метод. Това е много важно при разпределянето на опортюнистични микроорганизми, които в малък брой не причиняват заболяване;
 • Способността да се определи генотипът на патогена (хепатит С, ХИВ инфекция). Това е необходимо за рационално лечение и прогнозиране на възможни усложнения;
 • Способността да се идентифицира генетичното предразположение към болестта, като по този начин се предотвратява нейното развитие;
 • Възможно е да се изолира почти всеки източник на инфекция и съвременните методи позволяват да се идентифицира общата микрофлора в пробата, например биоценозата на вагината.
 • Възможността да се получи фалшиво положителна и фалшива отрицателна извадка, ако не се спазват правилата за вземане на проби, грешки по време на изследването;
 • Висока цена на анализа.

приложение

Изследвайте метода за PCR, можете да направите почти всяка проба (кръв, урина, цереброспинална течност, отстраняване от цервикалния канал и уретрата, крушки, сперма и т.н.). Широко използвана е тази техника за диагностициране на STD (гонорея, хламидия, уреаплазмоза, микоплазмоза, трихомониаза). Тя може да се използва за идентифициране на агенти на туберкулоза, дифтерит, пневмония, вирусен хепатит, HIV инфекция, токсоплазмоза, цитомегаловирус и херпес вирусна инфекция, салмонела, и т.н.

Полимеразна верижна реакция се използва за установяване на бащинството чрез сравняване на ДНК на родителя и детето, разкриване на генетични аномалии и наследствено предразположение на организма към различни заболявания.

Подготовка за анализа

 • Препоръчва се кръвта да се дава точно на празен стомах.
 • Преди да вземе натривка от уретрата или шийката на матката трябва да бъде в рамките на три дни, за да се въздържат от сексуална активност, да вземе анализа не се използва, трябва да бъде най-малко един месец след края на антибиотично лечение, в противен случай това може да доведе до фалшиво положителни. Методът на PCR разкрива ДНК дори на мъртъв патоген, така че е по-добре да се проведе теста след пълно обновяване на клетката.
 • Урината трябва да се събере в стерилен контейнер.

Отговорът обикновено е готов за няколко дни, в зависимост от възможностите на лабораторията.

Обяснение на резултатите

Когато се използва качествена техника, може да има само 2 отговора: положителни или отрицателни. Положителният резултат показва наличието на отделен микроорганизъм в пробата, отрицателен резултат показва липса.

Количественият резултат трябва да бъде оценен от лекуващия лекар, за всеки конкретен случай се прилага индивидуален подход. Специалистът, като взема предвид получения отговор, решава въпроса за необходимостта от лечение, дозата на препаратите, определя формата и етапа на заболяването.

При определяне на генетичния профил (предразположение към тромбофилия, рак на гърдата), след дешифриране на резултата, лекарят може да оцени степента на риска от заболяването, както и да предпише специална диета, превантивни мерки.

Беше ли полезна страницата? Споделете го в любимата си социална мрежа!

Какво представлява PCR анализът и вирусното натоварване?

Полимеразната верижна реакция (PCR) е лабораторен метод за определяне на ДНК и РНК. За първи път тя бе тествана преди почти половин век от американския Кари Мълис. Този свръхчувствителен анализ е в състояние да определи носителя на генома от една изходна молекула, съдържаща се в кръвта, слюнката или кожата.

Методът на PCR има големи перспективи, намира приложение не само в медицината, но и в генното инженерство и криминалистиката. С неговата помощ клонира и създава нови типове ДНК, определя степента на родство. На част от епитела, намерен на мястото на престъплението, установете престъпник.

Анализ на PCR за хепатит - какво е това и защо го правят?

Защо е необходим PCR анализ за предполагаемия хепатит С, какво е това?

Вирусът на хепатит С - РНК, съдържащ вирус, има 6 генотипа и до 500 подтипа. От всички хепатити, този вирус има най-високата мутация и преодолява защитната бариера на имунната система. От общия брой случаи на хепатит C вирусът причинява 70% от хроничните случаи и 30% от цирозата и рак на черния дроб.

Същността на метода: част от изследвания ген с помощта на специални ензими и условия се принуждава да се възпроизвежда в епруветка. PCR анализът позволява да се определи щамът на вируса, без който е невъзможно да се проведе ефективно лечение: всеки генотип е различно чувствителен към антивирусни лекарства. Има два вида PCR:

Антивирусната терапия се нуждае от постоянен мониторинг, за да се коригира своевременното лечение, а полимеразната верижна реакция също се използва за тези цели.

Качествена и количествена PCR

PCR качествен за хепатит С дава отговор: има ли вирус С в кръвта на пациента и кой. Генотипирането е необходимо, за да се изясни диагнозата, прогнозата на заболяването и да се определи времето за лечение.

Според приетата класификация, генът се обозначава с число, а подтипът се обозначава с малка латинска буква.

Специално лекарство, базирано на естествени вещества

Цената на лекарството

Обратна връзка относно лечението

Първите резултати се усещат след една седмица на приемане

Повече за подготовката

Само веднъж на ден, по 3 капки

Инструкции за употреба

Декодирането на таблицата с генотипове на вируса С:

 • Генотипът 1а, 1b, 1с
 • Генотип 2а, 2Ь, 2с, 2г
 • Генотип За, 3Ь, Зс, 3d, Зе, Зе
 • Генотип 4а, 4Ь, 4с, 4d, 4е, 4f, 4g, 4h, 4i, 4j
 • Генотип 5 а
 • Генотип 6 а

Най-често срещаните генотипове са 1,2,3. В Русия 1a, 1b, 2 и 3 щама на вируса С.

Генотипът на вирус 1b е по-трудно лечим от други, като в 90% той преминава в хронична форма, от които 30% се регенерират в рак или цироза на черния дроб.

Генотипите 2а и 3а имат степен на хронизиране от 33-50%, са по-отзивчиви към антивирусната терапия.

При потвърждаване на наличието на вируса PCR се определя количествено за хепатит С, който изчислява броя на молекулите на РНК в лабораторната проба на пациента.

Обяснение на анализа

Качествена PCR анализът има два отговора:

PCR отрицателен че патогенът в кръвните проби не се открива.
положителен отговорът предполага обратното: РНК на един или друг генотип на вируса С.

Вероятността за надеждност на резултата е 95%. Останалите 5% са грешка поради грешка на човек. Тази възможност е позволена поради високите изисквания за провеждане на изследването:

 • правила за съхраняване на реагентите;
 • подходяща квалификация на медицинския персонал;
 • чистотата на биоматериалите.

Самият PCR комплект има 100% диагностична точност.

Количествена PCR РНК на хепатит С ви позволява да определите вирусното натоварване на тялото на пациента. Използвайки го:

 • се определя степента на заболяването (остра, хронична);
 • се определя ефективността на антивирусното лечение;
 • необходимостта от чернодробна биопсия се изяснява.

В някои случаи пациентът не изпитва никакви признаци на заболяването, докато методът на PCR показва инфекция с HCV. Това означава, че болестта е в ранен стадий на развитие или в хронична форма. За да се изясни диагнозата, са необходими повече изследвания, за да се започне антивирусното лечение възможно най-скоро.

Вирусно натоварване при хепатит С

Вирусният товар показва активността на чернодробния вирус, колко активно се възпроизвежда.

Какво е това?

Количественият PCR на хепатит С се измерва в международни единици на ml или IU / ml, което означава, колко копия на рибонуклеинова киселина от специфичен щам на вируса С са открити в 1 ml от изследваната кръв.

Какво се смята за високо, какво ниско?

Анализът на вирусното натоварване позволява да се определи наличието на вирусна РНК в концентрация 50 IU / ml. Вирусното натоварване е нормално - това е, когато не се открива нито една молекула на HCV РНК чрез PCR.

Таблица за натоварване на вируса

 • ниска концентрация от 600 IU / ml 3 * 104 IU / ml;
 • средна концентрация от 3 * 104 IU / ml до 8 * 105Mm;
 • Високо ниво - повече от 8 * 105 IU / ml.

Ниско вирусно натоварване - това е сигнал, че терапевтичното лечение е избрано правилно и прогнозата за лечение на хепатит С е благоприятна.

Висока концентрация на вирусни клетки показва, че болестта е в острата фаза. Кръвта на пациента е опасен източник на инфекция.

Вирусният товар, чиито показатели са на средно ниво, характеризира или хроничния стадий на БГВ, или може да има две тенденции за развитие: да го увеличи или намали.

Накрая - в рамките на 6 месеца се извършва контролна PCR.

Разходите за диагностика на PCR

Следните симптоми трябва да бъдат причина за безпокойство:

 • обща слабост;
 • промяна в цвета на кожата, очни склера, изпускане;
 • гадене;
 • намален апетит;
 • болка в мускулите и ставите;
 • тежест в десния хипохондриум;
 • повишени нива на AST и ALT в кръвта.

При контакт с инфектирани пациенти, по време на предоперативния период се препоръчва също и хемодиализа за изследване.

Обществените клиники правят кръвен тест за PCR безплатно, ако има сезиране от специалист по инфекциозни заболявания или от хепатолог.

Платените услуги за PCR диагностика се предоставят във всички големи руски градове. Цената зависи от вида на теста, наличното оборудване, времето и други фактори.

Качествен PCR анализ в Москва и Санкт Петербург ще струва от 600 до 900 рубли. В регионите - от 300 до 800 рубли.

Определението за вирусен товар на хепатит С ще струва 17 000-22 000 рубли. За други видове инфекции, цената на количественото изследване е 1200-10000 rub.

Предимства и недостатъци на PCR метода

Какви са предимствата на метода на полимеразна верижна реакция спрямо други диагностични методи?

 1. Широка гама от приложения. Чрез PCR, използвайки стандартно оборудване, можете да идентифицирате всеки вирус.
 2. Точност на откриването на патогени. Използвайки различни комбинации от ензими и техники за анализ, се постига 100% спецификация на изследването за посочената инфекция.
 3. Висока чувствителност. Техниката позволява да се открие наличието на една молекула от вируса в кръвта.
 4. производителност. Качественият анализ е готов за няколко часа, количествено - след два дни.
 5. Диагностика на вируса в инкубационния период. При PCR, патогенът се определя не от наличието на антитела, когато вече има имунен отговор на тялото, но преди началото на патологичния процес, което улеснява лечението.

Недостатъците на PCR са следствие от неговите предимства:

 • Чистотата на анализа изисква най-висока степен на чистота, включително въздух в лабораторията, така че "чуждата" ДНК да не влиза в пробата;
 • високи изисквания за персонала, извършване на вземането на проби и анализа на биоматериалите.

PCR количествено

PCR количествено - модерен начин за диагностициране на различни полово предавани болести.

Техниката се счита за прецизна и се използва, ако е необходимо да се диагностицира в ранните стадии на заболяването. А също и с асимптоматичния си поток.

На какъв лекар да се обърне за представяне на количествения анализ PTSR? Какви са правилата за подготовка за изследване и каква е основната му същност?

Характеристики на количествен анализ на PCR

Количествен анализ на PCR Това е доста сложна реакция. Първоначално тя се използва само в молекулярната биология за научни цели. Само през последните няколко години техниката се използва за поставяне на инфекциозни и някои генетични диагнози.

Същността на количествения анализ на полимеразната верижна реакция изглежда доста проста. По време на реакцията специално устройство записва непрекъснато данните. Поради това е възможно да се оцени точно броя на определени ДНК частици в биологичен материал.

Количественият PCR метод не се различава съществено от класическите изследвания от този тип. Пациентът дава намазка или кръв в нормален режим. Но самата реакция се осъществява под наблюдението на специален регистратор.

Това означава, че за пациента полимеразната верижна реакция за определяне на броя на вирусите или други патогени не се различава от класическия анализ по отношение на характеристиките на доставката. Особеността на такова проучване е, че самата реакция в лабораторията е завършена на доста ранен етап. Това е необходимо, за да се предотврати появата на голям брой PCR фрагменти, които могат да смажат резултата.

PCR е количествен: когато се препоръчва изследване

Много пациенти се питат от лекарите си кога е необходим количествен анализ на PCR петна и кръв. Често често се смята, че основната задача на този метод е да се диагностицира при липса на симптоми. Или в случай, че инфекцията е комбинация.

Съответно препоръката за предаване на биологичен материал може да бъде дадена на пациенти със следните оплаквания:

 • проблеми с уринирането, от задържане на урина до оплаквания от дискомфорт по време на изпразването на пикочния мехур;
 • възникване на нестандартно разтоварване със специален цвят или мирис;
 • възпаление по време на сексуален контакт;
 • наличие на възпалителни реакции върху кожата и видимите лигавици;
 • външен вид в кръвта или естествени секрети на кръв, гной и др.

Количественото определяне на PCR обаче много по-често се използва не за диагностициране, а се използва, когато диагнозата вече е известна.

Защо?

Факт е, че този метод е в състояние да даде на лекаря информация за това колко интензивно се развива болестта. Дали избраната терапия е ефективна, патогените не са устойчиви на използваните лекарства. Тъй като тази информация е важна за терапията, препоръчва се този вид анализ да се провежда редовно на интервали от всеки три месеца. Много важно количествен PCR за хепатит C Да се ​​диагностицира хронизирането на инфекциозния процес.

В този случай, лекарят ще обърне внимание на факта, че всички показатели надхвърлят нормата. Проучването също така се препоръчва да преминава, преди да се предпише антивирусна терапия, за да се определи колко високо е вирусното натоварване.

PCR клетъчно количествено определяне за хламидиите и други инфекции дава много важна информация. На първо място, тя ви позволява да прецените колко високо е вирусното натоварване върху тялото на пациента. Обикновено, колкото по-високо е, толкова по-тежко е състоянието на пациента и по-радикалното лечение е необходимо за нормализиране на жизнените показатели. За да се намали този показател, те също оценяват ефективността на лечението. Ако индикаторът намалява, терапията е избрана правилно и си струва да продължи. Ако има стабилност или подобрение, си струва да се преразгледа режима на лечение.

Оценка на ефективността на PCR кръвния тест за HIV и хепатит днес ви позволява да изберете антивирусна терапия.

И не сляпо, както беше преди, като се има предвид ниската тежест на клиничните симптоми на тези заболявания в ранните етапи и целенасочено.

Как да се подготвите за PCR тест

Много пациенти питат лекарите си как да се подготвят за доставката на биологичен материал. Така получената информация е най-пълна и надеждна.

Диагностиката, използваща метода на PCR, не изисква никаква много сложна подготовка, изискванията могат да се считат за стандартни. Първо, най-често като биологичен материал се предава кръв от вената.

Тъй като кръвта се предава на празен стомах, се препоръчва да я получите за анализ сутрин. За да не принуди тялото да гладува цял ден.

Допълнителните препоръки са, както следва:

 • Преди процедурата за вземане на кръвни проби се препоръчва да почивате в продължение на 15-20 минути, така че тялото да възвърне съзнанието;
 • 12 часа преди процедурата се препоръчва да се ограничи: пушене, пиене на алкохолни напитки;
 • 48 часа преди да вземат материала, те отказват сексуален контакт;
 • 12 часа преди теста е по-добре да не ядете мазни храни;
 • по препоръка на лекар може да се наложи временно да се откажат определени лекарства, за да се получи надежден резултат;
 • ако се приеме, че кръвта ще бъде дадена на детето, а след това половин час преди процедурата, се препоръчва да се даде варена вода с интервал от няколко минути, за да се компенсира обемът на кръвта, който е по-малък от този на възрастните.

Важно е да изберете правилната клиника, където ще бъде представен анализът. В края на краищата, PCR дава високи диагностични резултати само ако се използват добри реактиви.

И технологията за транспортиране на кръвта в лабораторията и редица други условия се наблюдават.

PCR количествено: характеристиките на декодирането

Тълкуването на намазката и кръвните тестове може да изглежда като просто въпрос, но не е така. За да възложите тълкуването на резултатите, имате нужда от компетентен специалист, който разбира болестта.

В края на краищата благодарение на техниката можете:

 • да определи точно какъв е етапът на инфекциозния процес;
 • за да разберете дали лечението е ефективно;
 • За да разберете дали е необходима чернодробна биопсия при хепатит.

Всички тези данни могат да бъдат напълно оценени само от лекар, въз основа на набор от медицински познания за характеристиките на протичането на инфекциозния процес, данните за пациента и здравословното му състояние.

Вирусният товар, който също се оценява в хода на този диагностичен метод, се счита за висок, ако броят копия на патогена надхвърля знака от 10 до 7 градуса. Много ниско натоварване е означено с броя на копията, равно на 10 до 3 градуса. Съществуват и междинни стойности, които се оценяват от дерматолог или инфекциозен лекар. Анализът се повтаря по време на лечението. При хронични инфекции се препоръчват редовни диагностични тестове за контрол на заболяването.

Количествено определяне на PCR - един от най-ефективните и надеждни методи, използвани в съвременната медицинска практика.

Ако трябва да подадете количествен анализ на PCR, свържете се с компетентен венеролог.

Количественият анализ на PCR е насочен към определяне на концентрацията

Методът на полимеразна верижна реакция (PCR) днес е един от най-ефективните диагностични методи.

Той дава най-точни и надеждни резултати.

Материалът на изследването е:

С помощта на PCR се диагностицират дори скрити инфекции, по-специално сексуално предавани инфекции.

Същността на този анализ е да се идентифицират генома на патогена в изследваната материал от множествена синтеза на ДНК.

Чрез PCR могат да се диагностицират бактериални, вирусни, протозойни и гъбични инфекции.

Максималната грешка в такова проучване не надвишава 5%.

Освен това, резултатите могат да бъдат получени още в деня на теста.

Има два вида PCR анализи:

Качественият метод се осъществява с цел откриване в биоматериал на причинителя на болестта.

Количествен анализ на PCR

Полимеразната верижна реакция е метод на лабораторна диагностика.

Тестът за PCR е широко приложим в медицината.

Това се дължи на неговата висока точност.

Методът се основава на ДНК на микроорганизмите.

Извършвайте PCR диагностиката, като правило, в лабораторията.

Когато е необходим количествен анализ на PCR на намазка и кръв

Този метод се използва в урологията, гинекологията, венерологията.

Най-често е необходимо да се направи диагноза.

Чрез PCR тестването е възможно да се открият такива заболявания като:

 • гонорея
 • сифилис
 • ureaplasmosis
 • хламидия
 • трихомониаза
 • Човешки папиломен вирус.

Този метод се използва при приготвянето на донорна кръв.

Той помага да се избегне риска от преливане на заразена кръв.

Количественият анализ на PCR има за цел да определи концентрацията на патогена в тялото, т.е. оценка на степента на "инфекциозност" на пациента.

Количествената PCR е незаменим метод за лабораторна диагностика на вирусен хепатит С.

С него, съдържанието се определя в кръвта на пациента РНК вирус, тя експресира в IU (международни единици) и 1 копия на мл.

В случаите, когато вече е диагностициран хепатит С, се извършва количествен PCR анализ съгласно следната схема:

Необходимо ли е някак да се подготви за количествен PCR анализ?

Не, в този случай не е необходимо специално обучение.

Единственото условие е въздържането от тютюнопушене 30 минути преди даряването на кръв.

PCR количествено: хепатит С

Хепатит С - инфекциозно заболяване, което засяга предимно черния дроб.

Инфекцията прониква през кръвта.

За идентифициране на причинителя на това заболяване се използва количествен PCR тест.

Той определя концентрацията на патогена в кръвта на пациента.

За да се определи степента на заболяването, РНК се превръща в хепатит С количествено.

Най-често се извършва хепатит С PCR, след като се открият съответните антитела.

След това тестът се извършва на 4, 12, 24 и една година по-късно.

Резултати от количествения анализ на PCR при диагностицирането на хепатит С

Предаването на правилния материал за PCR анализ е важно.

Независимо от това, трябва да можете правилно да дешифрирате резултатите.

Как да интерпретираме резултатите от количествения PCR анализ при диагностицирането на хепатит С и да определим ефективността на лечението?

Трябва да се отбележи, че вируса на хепатит С има изключителна хетерогенност, стабилност в околната среда.

С ниската си концентрация в кръвта е малко вероятно да се предаде вертикално или чрез сексуален контакт.

Инфекцията и заболяването в такива случаи се срещат по-често при хора с отслабен имунитет.

Или съпътстващи инфекциозни заболявания на пикочно-половия тракт (ХИВ, сексуални инфекции).

Венеролог, за да премине количествения анализ на PCR

Не забравяйте! Единствено лекарят трябва да дешифрира данните.

Възможно е да получите фалшив резултат.

Това зависи от материала, който се транспортира, работно място, където прави кръвната проба за изследване, се влоши работата на технологията анализ.

Ето защо трябва да се обърнете максимално внимание при избора на лаборатория.

PCR клетъчно количествено определяне за хламидиите

Преди да вземете PCR теста за тази инфекция, трябва да знаете как да се подготвите правилно за анализа.

Моля, обърнете внимание! Жените не приемат материал по време на менструалния цикъл.

Трябва да се направи намазка, само ако се спазват определени правила:

 • Не използвайте вагинални супозитории преди тестването
 • Отхвърлете времето за анализ от сексуален контакт
 • Две седмици преди изследването отбелязват антибиотици

Следи от жени се взема от влагалището.

Мъжете изстъргват от уретрата.

Материалът се събира със специална стерилна сонда, след което се поставя в стерилна тръба.

Резултатът може да бъде:

 • отрицателен - в биоматериала няма инфекция;
 • положителен - В смазката има хламидии.

Количествен PCR анализ: HPV тип 21

С този метод можете веднага да определите типа на вируса.

Този тип HPV е често срещано явление.

Има повече от 100 вида HPV.

Повечето от тях засягат кожата, останалата част от лигавиците.

Определете видове, които са способни да причинят рак, като рак на маточната шийка.

За анализ се извършва отстраняването на епителните клетки от шийката на матката.

Резултатите могат да бъдат както следва:

 • Рискът не е открит 0-3 Lg (HPV / 105)
 • Възможна поява на дисплазия 3-5 Lg (HPV / 105)
 • Високата вероятност за дисплазия 5 и повече Lg (HPV / 105)

PCR ДНК: открита

Резултатът от PCR анализа е положителен - в биологичния материал на пациента са открити фрагменти от ДНК на микроорганизма.

Ако получите този резултат, започнете лечението възможно най-скоро.

Има моменти, когато резултатът е положителен, но човекът се чувства добре и няма признаци на заболяване.

Това може да означава, че болестта е на ранен етап.

В този случай трябва да се консултирате с лекар и да започнете лечението.

Моля, обърнете внимание! Резултатът от анализа не е диагноза. Планът за лечение трябва да бъде предписан от лекар.

Ако е необходимо, експертът ще назначи да претърпи многократни проучвания,

На какъв лекар да се обърне за представяне на количествения анализ PTSR

За да направите количествен PCR анализ, трябва да се свържете с клиниката.

Съвременното лабораторно оборудване осигурява точността на PCR анализа.

Можете да вземете намазка, когато посетите венеролог.

Лекарят ще инспектира и ще вземе материалите за изследването.

След получаване на резултата, специалистът ще ви помогне да разчетете резултата и да предпише необходимия курс на лечение.

Направете изчерпателна консултация с опитен венеролог, подайте количествен анализ на PCR, както и ефективен терапевтичен курс, който можете да кандидатствате за нашата платена KVD.

Не забравяйте, че качествената и навременна диагноза е ключът към успешното лечение и вашият шанс за възстановяване.

За това как количественото
PCR анализ разказва
лейтенант полковник на медицинската служба,
доктор Ленин Сергей Генедиевич

Ако се нуждаете от количествен PCR анализ, включително хепатит С, моля свържете се с автора на тази статия - венеролог, уролог в Москва с 15-годишен опит.

 • кръвта
 • урина
 • сок на простатата
 • семенна течност
 • качествени и количествени
 • Преди да започнете лечението
 • 1 седмица след започване на терапията
 • На 4-та седмица от лечението
 • На 12-та седмица - по това време количественото определяне на PCR позволява да се оцени ефективността на текущата терапия на заболяването
 • На 24-та седмица от лечението - крайния преглед за потвърждаване на възстановяването
 • Нивото на виремия или вирусно натоварване (концентрация на вируса в кръвта) от 800 000 IU / ml се счита за високо.

Получаването на такива резултати означава остра фаза на заболяването или реактивиране на вируса.

Този показател показва висока степен на инфекциозност, права за "инфекциозност". Фактът, че опасността от заразяване с вирус от него в момента е много висока.

 • Индикаторът от 400 000 IU / ml показва ниско съдържание на вируса.

Това може да се наблюдава при висока степен на съпротивление на тялото.

В резултат на това, мултиплицирането и активността на вируса се потискат. Или при възстановяване, благодарение на ефективната терапия.

В някои случаи резултатите от анализа показват индикатора "под обхвата на измерване".

Това означава, че концентрацията на вируса в кръвта е незначителна.

Но все още има вирус в тялото, което потвърждава качествения PCR.

Записът във формата с резултатите от анализа "Не е открит" означава, че в кръвта на пациента няма вирус