7 начина да се лекува с молитва (дуа)

Диети

Всемогъщият Аллах в Свещения Коран даде на хората обещание, че ще приемат своите молитви. И затова винаги трябва да се обръщаме към Него с дуа във всички случаи на живот, в радост и в скръб. Повечето хора се нуждаят от помощта на Всемогъщия Аллах, когато са разбрани от различни болести и заболявания.

Пророкът (ﷺ) при заболявания прибягва предимно към традиционните методи на лечение и лекарства са намерени и ги прилага към третира пледоарията на Аллах, с молба да лечение има ефект. От майката на верен "Айша (Аллах да е доволен от нея) Предава се, че Пророка (ﷺ) напомняли от болестта на някой от членовете на семейството му, триене болно място с дясната си ръка и каза:

اللهم رب الناس أذهب البأس, اشف أنت الشافي, لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما

"Allaahumma Рава п НАСИ azhibi-л-баса, (ф) w-shfi Anta Shafi, ла Schiff Illa Schiff-кН, да shifaan yugadiru sakaman"

"О, Аллах, Господи на народа, премахни това заболяване и изцели! Вие сте лечител и няма изцеление, освен вашето изцеление (така че след това няма заболяване!) (Бухари, мюсюлманин)

Абу Абдула "Усман бин Абул'Asa (р.а. с него) Предава се, че той се оплака на Пратеника на Аллах (ﷺ) на болката в тялото, и на Пратеника на Аллах (ﷺ) му каза:

ضع يدك على الذي تألم من جسدك, وقل: بسم الله ثلاثا, وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر

"Поставете ръката си (това място) върху тялото си, което боли и кажете три пъти:

"Bi-медии-Llyah" - "В името на Аллах"

след което кажете седем пъти:

- Айзу би -изизати-Лляхи ва крадти-хай ми ми каза, че съм Указир! - "Прибягвам до защитата на всемогъществото на Аллах и Неговата сила от злото на това, което чувствам и от какво се страхувам!" "(Мюсюлманин)

Също така се съобщава в сборника на хадисите Ибн Ас-Сънини, че една от съпругите на пророка (ﷺ) е казала:

دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرج في أصبعي بثرة, فقال: عندك ذريرة? فوضعها عليها وقال: قولي: اللهم مصغر الكبير ومكبر الصغير صغر ما بي, فطفئت

"Един ден посланик от Аллах дойде при мен (ﷺ). Виждайки, че на пръста имах една пъпка, той каза: "Смятате ли, zarira (смачкани стъбла от ароматно тръстика, която е подадена от Индия) имат, тъй като това се отнася и за този сайт и да каже:

"Аллахумама, мусагжира-л-кари ва мукаббир-с-сагири, саггир ма би" -

"О, Аллах, намалявайки великите и увеличавайки малките, намалявайте онова, което съм се появил."

Направих това и след известно време тази пъпка изчезна. (Ibn As-Sunni)

От всичко казано по-горе следва, че ако имаме заболяване, заболявания или на тялото се появяват furuncles, пъпки или абцеси, тогава първото нещо, което трябва да търси лекарства, необходими за лечение на това заболяване. След това, заедно с това, човек трябва да се обърне към Аллах Всемогъщия, като Го моли за бързо възстановяване. Такава комбинация от двете лечения може да доведе до бързо излекуване и възнаграждаване от Аллах Всемогъщия.

Мюсюлманска молитва за изцеление от болести

Всичко за религията и вярата е "мюсюлманска молитва за изцеление от болест" с подробни описания и снимки.

Молитва (дуа) за изцеление

اللهم رب الناس, مذهب البأس

اشفي أنت الشافي, لا شافي إلا أنت

Върнете се в началото

Аллахумамах, рабън-нас, мушхибал-ба, ашшаш-шафи, ла сафия ила анта, исфи шиафан ла ягадиру сакама.

Господи, Грижи хора! О премахване на нещастията (мизерия, бедност и нужда) [за вас това не е най-малкото усилие]! Изцелете, вие сте Изцелението. Само Ти излекува [без следа и накрая]. Излекувайте, така че вашата лечебна сила е директно върху целта [елиминира корена на проблема].

Мюсюлманска молитва за изцеление от болести

Какво дуе чете за възстановяване?

Какво дуе чете за възстановяване?

"Когато човек е поразен от скръб, той ни призовава към нас и лежи на неговата страна, и седи и стои. Когато го измъкваме от нещастието, той минава, сякаш никога не ни е привличал за нещастието, което му се е случило. Така е украсено за тези, които са излишни, какво правят "(10:12).

Свещеният Коран съдържа голямо благословение за човека, изцеляващо душата и тялото в него. И когато вярващият или близките му се разболеят, той несъмнено търси спасение от Аллах Всемогъщия и от Неговите думи.

Всемогъщият каза: "Изпращаме в Корана това, което е изцеление и милост за вярващите, но не добавя нищо към несправедливите, освен към загубата" (17:82).

Пратеникът на Аллах (мир на него) говори за сура и дуа, които могат да намалят заболяването и да излекуват един човек:

Хадитът казва: "Сура Ал-Фаати облекчава всички болести, освен смъртта."

"След като сподвижниците на групата (Аллах да е доволен от тях) са били в транзитната по искане на Пророка (sallallaahu" alaihi уа Салам). Нощен ги намери в един от арабски племена, а пътниците бяха помолени да подслон от собствениците, но се отказа. По това време главата на племето беше ужилена от скорпион. Членовете на това племе се опитаха да го излекуват със собствената си сила, но напразно. Някои от тях предложиха да потърсят помощ от поклонниците. Бедуин дойде на сподвижниците (Аллах да е доволен от тях) и каза: "О, пътниците, нашият лидер ужилен от скорпион, а ние нямаме антидот, ако имате нещо от ухапване?" Сподвижниците (Аллах да е доволен от тях), докладвани : "Ние имаме антидот, но няма да ви помогнем, докато не приемете нас. Те се съгласиха да приемат пътниците (Аллах да бъде доволен от тях). След един от сподвижниците прочетете الحمد لله رب العالمين, племенен лидер пред всички той дойде на себе си, и започна да ходи. В благодарност към лидера нареди си другари (Аллах да е доволен от тях) стадо овце. Като получиха наградата, някои от тях казаха: "Трябва да разделяме стадото между нас." И тези, които четат сура "Ал-Фатиха", той им каза: "Не прави това, докато стигаме до Пророка (sallallaahu" alaihi уа Салам) и не му каже какво се е случило. Нека чуем какво казва Пророкът (мирът и благословенията на Аллах върху него). " Когато се върнали в Медина и казал на Пратеника (sallallaahu "alaihi уа Салам) за всичко. Той (sallallaahu "alaihi уа Салам) го попитал кой е четене на сура" Ал-Фатиха ","? Откъде знаете, че можете да лекува с него "Тогава, усмихвайки се, той каза:" Ти постъпи правилно, да ме направи прекалено в дял! "

 1. Пророкът на Аллах (мир на него) каза: "Ако почувствате болка, сложете ръката си на това място и кажете това дуо:

"Bismillahi agusu bi gizzat-ilaha va kudratihi min sharry ma ajid min min uajagi chaza".

Превод: В името на Аллах, разчитайки на величието и силата на Аллах, потърсете защита от Него заради това заболяване и заплахата, която е паднала в моята партия.

 1. "Azhib ще бас Rabbil Nnas, vashfi Anta ал Schaaf shifa'a ла Illa shifaau-ка-Shifa ен ла yughadiru sakama".

Превод: Премахнете вредата, Господи на хората, и го изцелете, защото вие изцелявате, и няма друго изцеление, освен Твоето изцеление, лек, който не оставя болката.

От Айша беше разказано, че когато един от тях е болен, пратеникът на Аллах (мирът е на него) избърса дясната си ръка и произнесе дадената дуа.

 1. Пророкът на Аллах (мир към него) го посъветва да прочете следното дуе при главоболието:

- Бисмилах ирамхан-рахим. Бисмилахил-карим. Ваго Aguzu сметки il-gazim мините shari kuli girki narin wa мини мин shari har yn-nar ".

Превод: С името на милостивия и милостив Аллах, с името на щедрия Аллах. Търсейки Неговата защита от заплахи, които крият болести и злини, както и от пламъка на подземния свят.

 1. Когато Усман ибн Аби ал-Аса Ал Sakafi оплака на Пратеника на Аллах (мир на праха му) на болката в тялото, го измъчват от това време, той е приел исляма, той (мир на праха му) му каза: "Сложи си ръката на мястото, където боли, и да каже три пъти: "Bismil-Llyah" (в името на Аллах), а след това седем пъти:
 2. "Аусу би лилахи ва кюдрати мин шар а мад аюдуд ва ухиазир".

Превод: Прибягвам до Аллах и Неговата сила от злото на това, което чувствам и от какво се страхувам! "). Хадис, разказана от мюсюлманин.

 1. Когато пратеникът на Аллах (мир на него) дойде при болен човек или болен човек го доведе до него, той каза:

"Azhibil-баса Рава Nnas-уа-shfi Anta Ал-Шафи, ла Вилно Shifa shifauka, shifaan ла yug'adiru sakaman".

Превод: Изцелете болестта Му, Господи на хората, и го изцелете, защото Ти си Изцелител, и няма изцеление освен изцелението, изцелението, което не оставя болест.

Пророкът (мир на него) чете последните две сура на Корана, плюейки върху себе си, по време на болестта, от която умря. "И когато заболяването се усили, аз прочетох тези сура над него, плюн на ръцете му и ги избърсах за благословия.

Муамар каза: "Попитах ал-Зухра: Как е направил това? Той каза: Той плю в ръцете си и избърса лицето си с тях.

"Каквото и да е болестта, изпратено от Аллах, Той трябва да изпрати и да изцели от него." А нашата отговорност е да търсим лечение и да намерим начини да се излекуваме. Тялото ни е аманат, дадено ни от Всевишния, и трябва да се погрижим за него правилно, да се стремим към неговото опазване в здравето, а в случай на болест - да търсим различни начини за изцеление. И, разбира се, не забравяйте за искрената дуа на Всемогъщия с молба да излекувате нашите болести.

Вижте също:

Прочетете още:

Безплодието не е изречение. Ценни съвети

Когато една мюсюлманска двойка се ожени, младите хора живеят тихо за няколко седмици, но след това започва въпросите: "Тя вече е бременна?" В много мюсюлмански страни децата веднага се считат за нормални

Пушенето на тютюн - подробен анализ на проблема и поглед върху него през призмата на исляма

Пушенето на тютюн се изразява в зависимост от консумацията на тютюн. Тютюнът съдържа много съставки, които са невротропни отрови. На първия етап на пристрастяване към никотина, човек вярва, че работната му способност се подобрява и здравето му се подобрява. Продължителност на етап 2 - 4 години

Правата на мюсюлманка в сексуалността

Ислямът наистина оценява природата на омъжена жена. На тази основа нашата религия дава на жените определени права в сексуалния живот

Омар Хаям - живот и работа

Таджикски и персийски поет, математик и философ Омар Хаям е роден в град Нишапур през 1048 г. На осемгодишна възраст Омар знаеше почти целия Коран по сърце. Той обичаше науката, не съвсем подходяща за своята възраст - астрономия, математика, философия. В родния си град получава основно образование в елитна мадраш, след което учи в Балх, Самарканд и други големи научни центрове на времето. Впоследствие той успешно приложи познанията, придобити на практика.

Ще има ли пълноценна молитва, перфектна без шапка?

Онзи ден минах покрай джамията, отиде там, за да се чете молитвата, но възрастните хора дежурните там, ми каза: "В тези дрехи не са направени, за да се появи в Дома на Аллах, в допълнение към всичко, което не е покрила главата, и молитвата, която което ще направиш, няма да бъде прието от Всемогъщия. " Колко прав беше слугата на джамията?

Говорете тези думи, ако искате успех в собствените си дела

Един ден, Пратеника на Аллах (мир alayhi уа Салам) дойде на евреите и идолопоклонниците, и започна да го питам за жителите на проблемите на пещерни починалите в него триста години, както и за Zulkarnayne, а той си мисли, че ще утре Джибрил (alayhi селям) откровението, той им каза: "Ела утре и ще ви дам отговор", но той не каза "Insha Аллах".

Прелюбодейството е целувка на мъж и жена, които не са женени?

Прелюбодейство ли е, ако се целуват мъж и жена, които не са омъжени?

Въпроси, които е по-добре да не питате

Въпрос: Забранено ли е в исляма да задават въпроси за съдбата?

Какви молитви от мюсюлманите се лекуват от болести?

Какви молитви от мюсюлманите се лекуват от болести?

 1. Никой не лекува. Консултирайте се с лекар.
 • стихове на Хаманей на арабски език, по правилния начин.

  Изпращаме в Корана онова, което изцелява и милост за вярващите (Коран 17: 82).

  Плачете на Аллах, уверете се, че ще получите отговор и знайте, че Аллах не приема молитвата, идваща от абстрактно и безгрижно сърце.

 • Всички, както и всички християнски молитви, само тази болест все още не е известна на науката. Може ли да се нарече здрав разум?
 • На своя уебсайт тя лично четеше, че някои Сура от Корана са излекувани. От болест - една сура, от крадци - друга сура. Отидете на Исляма. пи и виж.

  (в друга е дадена: изтрийте челата си с ръката на Мохамед). Всеки, който го скрие, няма да успее.

  След това напишете в чист съд Ал-Фатиха, първите четири стиха на сура Коран ал-Kursi и следващите два стиха на него, през последните стихове на сура Кравата е от думите: Аллах е всичко на небесата и всичко, което се намира на земята, -до край. На следващо място, пише първите 10 и последните стихове сура Ал-Имран, и първият стих сура Ан-Ниш, сура Ал Ma'ida, сура Ал Анам, 1-ви и 54-ти стихове сура Ал-Араф, 81-та минута стих сура Юнус, на 69-ти айят от сура Таха, 10 стиха от сура ал-Safat и последните три стиха на Корана.

  Това е последвано от изплакване с чиста вода е написано три пъти, поръсва лицето вода, а след това да се изкъпе, същото, което да се ангажират с молитва, но е необходимо да се извърши измиване за молитва, за да бъде в измиване преди да вземе вана с тази вода. След това излейте тази вода на главата, гърдите и гърба, но не я измийте. След това изпълнете молитва в два rak'aats, след което се обърнете към Аллах с молитва за изцеление и продължете тази процедура в продължение на три дни. http://darulfikr.ru/node/1234

 • Живият Бог лекува болестта чрез искрена молитва на човека.
 • има книга на лекарството на пророка (а.а.)
 • Аз, бивш мюсюлманин, свидетелствам, че мюсюлманите не ми помогнаха, четях отдавна и четеха за мен. Те ми помогнаха в православната църква, изповядаха, комунистираха и се възстановиха.
 • Пасовете на магьосниците, заговорниците на лечители, шепота на хипнотиста и молитвата са подозрително подобни в механизма на действие.

  Дуа от болест и болка

  1. За да освободите някого от болест или болка във всяка част на тялото, прочетете Surat Fatih 70 пъти, като държите устата си близо до челото на пациента. Това е надежден начин да се излекува всяка болест, освен смъртта (чрез която на пациента е предписана смърт).

  2. Един, който веднъж месечно ще чете Сура "Пчели" - Аллах ще му даде освобождение от много болести, особено от лудост.

  3. За да се отървете от болести, трябва да четете Сура "Я. Син" възможно най-често.

  4. Напиши Сурх "Мохамед" и го пазете като талисмана на вашето тяло - и вие ще се отървете от всички болести.

  5. За да облекчите болката на която и да е част от тялото, пазете тялото на писмения сура "Bickering".

  6. Ако прочетете сура "Курейш" за всякакъв вид храна, преди да ядете, тази храна ще стане за вас лек за всяко заболяване.

  7. Земята на Карбала е лек за всички болести, тъй като идва в много хадиси. Вземете земята на Карбала, добавете малко вода или храна, напиткайте или ядете и се изцедете.

  8. В "Заду L'Miad" се казва, че Светият Пророк (С) препоръчва да се направи следното за изцеление от болести и болки:

  - въведете изворна пружинна вода през месец април;

  - Прочетете 70 пъти повече от тази вода, след сури: "Фатиха", "знамения Ал Kursi", "Ikhlas", "Dawn", "Хора", "неверниците", "Нощ на мощността";

  - Тогава кажете 70 пъти: "Аллаху акар", "ла илаха illaлла", "алахуумма салла ала мухахамадин вал ал мухаммад";

  - след това изпийте тази вода за 7 дни сутринта.

  9. От Имам Sadyk (A) за лечение на болестта се прехвърля:

  Купете 2 кг пшеница, поставете го на гърдите си и кажете:

  Allāhumma innӣ asaluka bismika llaӟi iӟa saalaka bihil mużṫarru kashafta Ма Behe ​​мин żurrin VA makanta lahu fӣl arżi VA dzhaAaltahu ḣalӣfataka Aala ḣalќika Ан tuŝallӣa Aala muḣammadin Али muḣammadin VA VA VA Ahli beytihi Ан tuAafiani Aillyati мин.

  "О, Аллах, моля Те, в името на които е такава, че ако потисничество ги помолите да тебе, ти му отнеме това, което е в него от увреждане и му даде място на земята, и да го направи Вашият халиф над Твоите същества, които ти благослових Мохамед и семейството на Мохамед и ме изцели от болестта си! "

  След това се изправете, поставете пшеницата пред вас и я прочетете отново, след това разделете пшеницата на 4 части и дадете всяка част на нуждаещите се, след това я прочетете отново.

  10. "Mafatihu Ал Najat" е дадено от Имам Садик (а), че Пророкът Мохамед (S) е казал: "Който прочете това 40 пъти след сутрешните молитви дуа - Аллах, ако пожелае, ще го излекува от всяка болест и той ще бъде премахнат болка ". Тук е дуа:

  Bismil llāhi rraḣmāni rraḣӣm alḣamdu дали llāhi rabbil Aalamӣn VA ḣasbuna llāhu VA niAmal vakӣl tabāraka llāhu aḣsanul ḣālikӣn VA La ḣaula VA La ќuvvata Illa billāhil Aalӣil Aažӣm.

  "В името на Аллах, най-милостив, милостив! Похвалете се на Аллах, Господа на световете, и Аллах е достатъчен за нас и Той е най-добрият попечител. Благословен да бъде Аллах, най-добрият от създателите, и няма сила и сила, освен с Аллах, Върховния, Великия! "

  За да предотвратите връщането на болестта, прочетете го още три дни в същия ред, както по-горе.

  11. Според Сафинит Нанайт, Имам Садик (А) препоръчва на сина му да прочете това дуа като лекарство за всяка болест или болка:

  Allahumma shfinbi ciphika в давин бива давика в aafin min baalika pha inni abdabda va bnu Aabdik.

  "О, Аллах, изцели ме чрез вашето изцеление и ме изцели с лечението ти и ми даде благоволение от делото ти, защото аз съм Твой слуга и син на твоя роб!"

  12. Според Имам Бакир (А), всеки, който страда от болест, ще бъде изцелен от него след това дуе:

  Bismite llāhi VA billāhi Salla llāhu Aala rasӯli llāhi VA Ahli beytihi aAӯӟu би Aizzati llāhi VA ќudratihi Aala Ма yashau мин sharri Ма adzhid.

  "В името на Аллах и заради Аллах! Нека Аллах благослови пратеника на Аллах и хората от неговата раса! Прибягвам до величието на Аллах и Неговата сила от това, което Той иска от злото, което виждам (в себе си). "

  13. В Сафиниath Nnajat се казва, че Светият Пророк (С) казал на Имам Али (А) да прочете това дуо от всички болести:

  Allāhumma innӣ asaluka taAdzhӣla Aāfiyatika VA ŝabran baliyyatika VA ḣurӯdzhan minad Дуня ILA raḣmātika.

  "О, Аллах, моля Те да ускориш възстановяването ми и да ме търпееш в изпитанията си и излизането от Твоята милост от близкия свят!"

  14. В "Khilyatu l-muttakin" е предадено от Имам Sadyk (A), че той нареди на другарите си да положат дясната си ръка върху тази част от тялото, която боли, и три пъти да прочетат следния дует:

  Аллаху Аллаху rabbӣ ḣaќќan La ushriku Behe ​​файтон-Ан allāhumma Anta LAHA VA Дали kulli Aažӣmatin Fa farridzhha Aanni.

  "Аллах, Аллах е мой Господ наистина, аз не привличам никому към Него в дружината! О, Аллах, имаш голяма власт над това заболяване и над всичко това, затова избави ме от него! "

  15. Имам Садик (А) ми посъветва да прочета тази дуа след всяка задължителна молитва за изцеление от болести:

  Bismite llāhi VA billāhi Кам мин niAamati llāhi fӣ Airќin sākinin VA geyri sākinin Aala Aabdin shākirin VA geyri shākirin.

  След това кажете 3 пъти:

  Аллахумма Фаррий Аани учи в Аджила Аафиити в шифъра на Жури.

  "В името на Аллах и заради Аллах! Колко благосклонности на Аллах са във вените на движещите се и не се движат, над робите, които са благодарни и неблагодарни! "

  След това кажете 3 пъти:

  "О, Аллах, освободи ме от страданието ми, ускори възстановяването си и отне моето заболяване от мен!"

  16. Имам Садик (А) посъветвал другарите си да положат дясната си ръка на болната част на тялото и да прочетат: "Успехът на нощта":

  وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا

  Важно е да се отбележи, че не е възможно да се изтрие информацията, която се съдържа в нея.

  "И ние намаляваме от Корана какво е изцеление и милост за вярващите, но за потисниците това само увеличава загубата".

  17. В "Мисба" Кафи каза, че ако детето е болно, тогава майка му може да постигне възстановяването си, като се изправи с гола глава на открито и чете следното дуе:

  Аллахъм рабби ата ааааитани ще ви предупреди. Аллахумма фаджиХат хибатака л-яумададжаджан инна дъдюн мутайдир.

  "О, Аллах, Господи мой, Ти ми даде своето (дете) и ми го даде! О, Аллах, в този ден, дай ми отново дарбите ти! Наистина Ти си Всемогъщият, Могъщият! "

  18. За лечение на болестта или болката се заричат, че ако се възстанови READ 1400 или 14000 Salavatov подарък "Бабу л-havaidzh" ( "врата искания") Имам Муса Казим Джафар бен (A).

  19. За лечение на Имам Садик (A) не се препоръчват на другарите си да се чете 1000 пъти сура "Ikhlas", а след това да помолим Бог в името на Фатима Захра (A), а след това на болестта ще изчезне.

  20. За изцеление, Имам Садик (А) посъветвал да напише айатите на Корана върху парче хартия и след това да закачи този лист около врата си като талисман. Тези айат (на арабски): "Преместени през нощта", стих 105; после "Носете нощта", стих 82; тогава "семейството на Имран", стих 144; после "Мохамед", стих 2; тогава "Хостове", стих 40; после "Победа", стих 29; после "Редове", стих 6; после "Гръм", стих 31.

  След това пишете на арабски:

  "Силата принадлежи на Аллах - този, който смазва".

  Когато окачите тези стихове около врата си като талисман, кажете:

  Бисми llahi maktunbun Aala sāќil Aarsh

  "В името на Аллах, който е написан в подножието на Трона".

  21. За изцеление Имам Реза (А) посъветвал да напише следните стихове върху отделни парчета хартия и след това да ги обвие в талисман и да се мотае на врата. Тези стихове: "Та.Ха", стих 68; "Историята", стих 25; "Sublime", от 54.

  Ако ви хареса този материал, помогнете при създаването на нови - подкрепете проекта! Можете да го направите тук: http://arsh313.com/donate/ Всяка рубла, която изброихте, е още една крачка към победата на Истината.

  Свързани постове

  Dua за всеки ден от седмицата

  Духовен разговор с Аллах в един месец Шаабан

  36 коментара

  помогнете, моля, моят син открадва пари от мен през цялото време и винаги мамства какъв вид дуо ще помогне

  Assalamu alaykum сестра, ако той краде пари от вас, тогава трябва да го по-често дават уроци за исляма, че Аллах вижда всичко, ако сърцето на бебето е страхът от Аллах, той няма да краде и лъже!

  Асаламу Валейкум. Кажете ми, моля, около 2 кг пшеница, може ли да е пшенично зърно, сега кой ще използва пшеницата?

  Уа алайкум Асалам! Възможно е, но има много други дуо. Ако има трудности с това, можете да прочетете други.

  Assalyamu alaykum братя моля да помогне на du'a да се чете, когато много болки в стомаха или червата не знаят точно както KRC помощ в името на Аллах страдат, че не може да се движи на правилата да спи като старец се наведе и аз също мисля, че болката се чувствам като прочистване от греховете, които имах много лошо неща да правя, започнах да се моля, че Аллах ме е очистил от всички грехове, не знам какво друго да кажа, Бог е велик

  И също 82 - от стомашна язва.

  Асалам Алекум! Искам да попитам какво точно да чета и какво да правя, имам много акне на лицето си, искам да се отърва от благодатта на Аллах, надявам се всичко да мине, искам по-бързо, вече не мога да помогна на брат ми!

  Вай Акимам Асалам, братко! Прочетете тези дуа. Също така консултирайте се с лекар.

  Салам алайкум. Как да четете Салавата като подарък "бабу л-хааай" ("портите на молбите") на Имам Муса ибн Джафар Казим (А)? Намерението е ясно, но какво да кажем в Салавата?

  Уа алайкум Асалам. Говори за Салавата.

  "Аллахъмма Сали Аля Мухамадхин ал Мухаммад" - това е дуа салавата.

  salam aleikum Бих искал, че отново имах желание да отида при мен в продължение на 13 години и имам церебрална парализа, какво би посъветвал

  Уа алайкум Асалам. Тези дуа би трябвало да ви помогнат, insha Аллах. Също прочетете du'a "Jaushan kabir" и дуото "Mashlyul".

  Assalam aleikum! Кажи ми, моля, какво дуа чете, за да не падне косата? Те падат тежко. Не знам какво да правя. хроничен ток... вече 15 години.,

  Уа алайкум Асалам! Тези дуа, които са тук.

  Какъв вид дуо да четете с запек, когато червата не работи добре, плюс хемороиди?

  Това са двойката плюс Jaushan Kabir (вижте какви части помагат срещу тези заболявания): arsh313.com/dua-dzhaushan. velikaya-bronya /

  Брат Асаламу Алекум, какво да се чете с дрога с хепатит и цироза на черния дроб. Нека Аллах е доволен от нас

  Уа алайкум Асалам. Това са дуаа.

  "Това са тези" Какъв вид ми кажете? С хепатит. Надявам се, че няма цироза.

  Тези дуа, които са дадени по-горе.

  Assalam aleikum! Кажи ми, моля, зъбите на жена ми нараниха през нощта, какво трябва да прочета дует с това?

  Уа алайкум Асалам! Това са дуа плюс онези части от Jaushan Kabir, които помагат за зъбобол.

  Assalam aleikum! Аз страдам вече като половин дузина от болест, от която не мога да бъда излекувана по никакъв начин. Болки, такива болки се случват, че в стената би било желателно да се изкачи. Имам възпаление на тригеминалния нерв (невралгия). Моля, моля, какви молитви могат да ми помогнат? Може ли да яде още къде да се обърне? Медицина временно ми помага.

  Уа алайкум Асалам! Можете да прочетете тези дуа.

  Асаламу Алекум! Кажи ми, възможно ли е да се мотае талисмани, според мен е забранено в исляма?

  Уа алайкум Асалам. Талисман е конвенционално име.

  Асаламу Алекум, разкажи ми какво казва думата Аллах: Детето ми има рак на кръвна левкемия на 4 години.

  Отговорете ми, моля

  Уа алайкум Асалам! Прочетете тези дуа, които са тук. Нека Всемогъщият ви помогне!

  Селям Алейкум! Майка ми е сериозно болна, не живее и не може да умре.

  Бедствията са ужасни, храна през сондата. Изключва много. Кажи ми, моля, с кое дуа можеш да облекчиш състоянието й и как да помолиш Бога за нейното прощение на греховете.

  Уа алайкум Асалам! Това са дуаа.

  на вода 70 пъти fatiha kursi и т.н. и както е написано на водата и пийте 1 супена лъжица 3 пъти на ден. слушайте Сура Бакър 3 пъти на ден поне 3 месеца.. това масло се разтрива в тялото 2 пъти на ден.. готвят 5 литра зехтин

  Асаламу Алекум! Umenja силна кривина на гръбнака 2-3 степен кажа или казват, че има някаква дуа, която може напълно да ме излекува

  Уа алайкум Асалам! Прочетете тези дуа и вижте лекар.

  Молитва за мюсюлманските деца от болестта

  Религиозно четене: молитва за мюсюлманските деца от болести, за да помогне на нашите читатели.

  Молитва за мюсюлманските деца от болестта

  Dua, което трябва да се чете, така че болката да изчезне

  Съобщено е, че пратеникът на Аллах, мирът и благословенията са върху него, каза: "Поставете ръката си на мястото, което ви боли, и кажете три пъти:

  след това повторете седем пъти:

  "Auzu bi-Llyahi wa кудрати-хай ми ми хареса да помагам на wa-uhaziru!" ("Прибягвам до Аллах и Неговата сила от злото на това, което чувствам и от какво се страхувам!")

  Мюсюлманският календар

  Най-популярни

  Халал Рецепти

  Нашите проекти

  При използване на материалите на сайта е необходима активна връзка към източника

  Свещеният Коран на уебсайта е цитиран от превода на значението на Е. Кулиев (2013) Коран онлайн

  Молитва (дуа) за изцеление

  اللهم رب الناس, مذهب البأس

  اشفي أنت الشافي, لا شافي إلا أنت

  Върнете се в началото

  Аллахумамах, рабън-нас, мушхибал-ба, ашшаш-шафи, ла сафия ила анта, исфи шиафан ла ягадиру сакама.

  Господи, Грижи хора! О премахване на нещастията (мизерия, бедност и нужда) [за вас това не е най-малкото усилие]! Изцелете, вие сте Изцелението. Само Ти излекува [без следа и накрая]. Излекувайте, така че вашата лечебна сила е директно върху целта [елиминира корена на проблема].

  Какво дуа чете за бързо възстановяване?

  Работя като доброволец в болница. Научи ми малко кратко дуа, което бих могъл да чета за мюсюлмански пациенти, за да им помогне да се оправят скоро.

  Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakyatuh!

  Вашата помощ хора в болницата - това е един много ценен поклонение и Суннета на Пратеника на Аллах (мир и благословии бъде върху него). Нека Аллах приеме добрите ви дела и ги спаси за бъдещ живот. Амин.

  Какво можете да направите за облекчаване на състоянието на пациентите:

  1) Препоръчително е да прочетете сура Ал-Фатиа седем пъти и да ударите на пациента.

  2. Беше и навикът на пратеника на Аллах (мир и благословения на Аллах да бъде върху него) да чете следното дуе при посещение на пациентите:

  اللهم رب الناس أذهب الباس, اشفه وأنت الشافي, لا شفاء إلا شفاؤك, شفاء لا يغادر سقما

  транслитерация: "Allahumma Раби н ние azhibil бас, ishfihi уа antash Шафи, ла Вилно shifa'a shifauk, Shifa ла yugadiru sakama"

  превод: О, Аллах, Господи на народа! Отнеме (от нас) трудностите и го изцели (болните), защото Ти си Изцелението. Няма изцеление освен изцелението, което не оставя никаква болест (1).

  3. Той също така се предава в Сахих мюсюлманин, че Пратеникът на Аллах (мир и благословии бъде върху него) препоръчва на пациенти, за да направите следното:

  ضع يدك على الذي تألم من جسدك, وقل باسم الله ثلاثا, وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر

  "Сложи си ръката на мястото, където се чувствам болка и да каже" Басмала "три пъти, а след това седем пъти казват:" Auzubillyahi уа МАА kudratihi минути Sharri adzhzu уа uhazir " (2).

  И Аллах знае най-добре.

  Асим Пател, ученик на Дару-Ифта, Уенда, Южна Африка.

  Проверено и одобрено от мюфтия Ibrahim Desai

  Мюсюлманските молитви за всички случаи

  Ислямът е втората най-популярна религия в света и се практикува от около една пета от жителите на света. Мюсюлманските молитви са начин за изразяване на преданост към Бога. Почти всеки текст има индикация, че Аллах е най-могъщият и единствен.

  Мюсюлманските молитви за всички случаи

  През целия живот един мюсюлманин трябва да се моли пет пъти:

  • сутрин сутрин и преди изгрев слънце;
  • на обяд, когато слънцето е на зенита си и преди сенките да достигнат височината си;
  • вечер в периода след края на предходния етап и преди залез слънце;
  • при залез преди залез слънце;
  • привечер между вечерта и зората.

  Има голям брой претенции, които се предлагат за произнасянето на мюсюлманските молитви или заговорства.

  1. Ако не е посочено колко пъти е необходимо да се повтори парцела, то трябва да бъде направено 3-5 пъти.
  2. Мюсюлманецът трябва да спазва чистотата, затова ритуалното измиване е задължително. Тя може да бъде изцяло или частично, но всичко зависи от степента на оскверняване.
  3. Най-силните молитви на мюсюлманите се произнасят в трезвен ум, затова не е допустимо човек да се моли за пиян или под въздействието на наркотик.
  4. Важно е молитвите да се кажат само на чисто място, което не е осквернено.
  5. По времето, когато човек се моли и чете молитви, той със сигурност трябва да стои в посока към храма - Кааба.
  6. Молитвените текстове са написани на колене на специален килим. В исляма много внимание се обръща на визуалния дизайн на молитвата. Обърнете внимание на всеки детайл: краката трябва да бъдат поставени така, че чорапите да не са насочени в различни посоки, ръцете са важни за кръстосване на гърдите. Земният лък се изпълнява по следния начин: коленичи, преобърнете, целунете пода и задръжте за няколко секунди в това положение.
  7. Мюсюлманските молитви за нощта или за сутринта трябва да се произнасят само с чисти и искрени намерения.

  Мюсюлманска молитва за зло око и разваляне

  Мощен начин за справяне с възможното отрицателно влияние отвън е молитвата. Най-силните са сура - текстовете, представени в Корана. Много мюсюлмански практики потвърждават благотворните ефекти на тази свещена книга.

  1. Най-добре е да прочетете молитвите от разваляне, започвайки от късно през нощта до изгрев слънце. Връщането към повторението на свещените текстове може да бъде, когато слънцето заема най-високата точка в небето. Това се обяснява с факта, че времето от зората до вечерята се контролира от злите сили.
  2. Най-ефективните мюсюлмански молитви от зло око и разваляне са, когато се произнасят в петък. Смята се, че в този ден от седмицата Висшите сили са особено благоприятни за хората.
  3. Силата на молитва ще се увеличи, ако я кажете в състояние на медитация или транс. Необходимо е да се обърнем към пророка, който ще ускори изпълнението на желанието.

  Мюсюлманските молитви за късмет и щастие

  Във всяка религия има ритуали и молитви, насочени към привличане на успех, а ислямът не е изключение. Мюсюлманските молитви за късмет помагат да се предпазят от негативното влияние на злите духове, например, Шайтанс и Джинс, които създават пречки за подобряване на живота си. Струва си да се отбележи, че дори и в самия Коран има предложение, че ако човек иска да се прозя, тогава непременно трябва да затвори уста с ръка, тъй като може да влезе в него дух, който може да си вземе късмета.

  Мюсюлманска молитва за изпълнението на желанията

  Хората, живеещи в източните страни, не е твърде взискателни върху хубавите неща в живота, и те се задоволяват с малко, но те също имат мечти, за да компенсирате това, те се обръщат към по-висока мощност. Много хора се чудят какво молитвата на мюсюлманите, за да изпълни желанията, и така текста, представен по-долу ще ви помогне в тази ситуация. Можете да поискате само добри неща, които наистина са необходими. Мюсюлманска молитва за изпълнение на желанията, адресирано до Аллах, и тя влезе в дълбоко чувство на пълно послушание към Бога.

  Мюсюлманските молитви за болести

  Много хора по време на здравословни проблеми се обръщат не само на лекаря, но и на Висшите сили за помощ и изцеление. Мюсюлманската молитва за здраве помага да се очисти тялото и душата на отрицателната енергия, която често води до проблеми със здравето. Можете да го произнасяте по всяко време, като поискате сами и любим човек.

  Мюсюлманска молитва за любов

  Самотните хора могат да привлекат любов с помощта на специални молитвени текстове. Важно е да ги произнесете с чисто сърце и с искрена вяра. Има различни мюсюлмански молитви за любовта и представената версия предполага изпълнението на определен ритуал, който ще предизвика чувства в сърцето на определен човек.

  1. На сутринта е необходимо напълно да се съблечете и да стоите в празен басейн.
  2. Вземете чаша вода и бавно излейте течността върху главата си. Не се движете, изчакайте да изтече цялата вода.
  3. Течността, която беше в басейна, се изсипва обратно в чашата и над нея се произнася сутрешната молитва на мюсюлманите.
  4. Към напитката на любовника трябва да се добави измазана вода. Силата на текста на молитвата е огромна, затова са достатъчни няколко капки. Препоръчва се да прочетете първата сура, която ще бъде определена защита срещу негативно въздействие. Това е вид човешко съгласие за факта, че той ще вземе решение от Висшите сили и ако любимото е предопределено, тогава двойката ще се състои.

  Мюсюлманска молитва за завръщането на любимия

  Проблемите в личния живот са в хората, без значение каква вяра изповядват. Всичко това се обяснява с наличието на голям брой молитви, ритуали и конспирации, които помагат да се справят с възникналите конфликти, да се установят взаимоотношения и да се върнат любимите. Има специална молитва на мюсюлманите, която трябва да се чете след ритуалното измиване и двукратно прочитане на молитвата на ракат.

  Мюсюлманските молитви за деца

  В исляма има правило, че родителите трябва да научат детето си да се моли от седемгодишна възраст. Възрастните могат да се обърнат към Аллах със своите искания за здраве, дълъг и проспериращ живот за своите деца. Силните мюсюлмански молитви помагат да се предпазите от лошо влияние, да намерите пътя си в живота и да не се отклонявате от вярата. Текстът трябва да се произнася директно върху детето.

  Мюсюлманска молитва за пари

  Коранът не можете да намерите на забраните и ограниченията за молитва, но има едно правило - преди да иска нещо от по-висока трябва да бъде прочетена мюсюлмански молитви във възхвала на Аллах сили, които със сигурност ще първия извършва молитвата, а след това, можете да прочетете други конспирации, които се наричат ​​ръце. Важно е да помолите за помощ от чисто сърце и добри дела. Представено молитва съдържа специфична формула, с което се обяснява по-висок ефект, което не се счита за грях.

  1. Мюсюлманската молитва за привличане на пари се чете само веднъж, а след това по време на молитвата е необходимо да се дадат няколко монети на бедните. Това е важно, за да върнете вашата доброта и щедрост чрез волята на Аллах.
  2. Текстът все още може да бъде написан над входната врата към дома ви. Резултатът е мощен магнит, който ще привлече финансовото благосъстояние.

  Мюсюлманска молитва за пиене

  Зависимостта от алкохол е разпространена не само сред славяните, но и в източните страни. Молитва за мюсюлмани от алкохолизъм може да спаси човек от мъка и да възстанови своето щастие, което само по себе си предизвиква желание да се отървем от лошите навици. Струва си да се отбележи, че представеният текст ще помогне само ако самият алкохолик иска да се справи с проблема. Необходимо е молитвата да се повтори три пъти.

  Мюсюлманските молитви от враговете

  Много хора имат врагове, които възникват по различни причини, например поради завист, конфликти и други проблеми. Мюсюлманите с нечиста душа прибягват до помощта на черна магия, за да навредят на други хора. Има мюсюлмански молитви, насочени към защита и с тяхна помощ човек изглежда създава около себе си специален невидим щит, който ще се предпази от отрицателните. Има много свещени текстове, а вариантът, представен по-долу, ще помогне да се унищожат плановете и злобата на враговете. Мюсюлманската молитва за защита трябва да се повтори 500 пъти всеки ден в продължение на три дни.

  Мюсюлманска молитва за мъртвите

  Когато човек умре, практикуващ мюсюлманин, е задължително да се извършва на четири етапа: ритуална баня, тялото, обхващаща саван, четене молитви за мъртвите и погребението. Мюсюлманска молитва погребение може да бъде обявен в дома на починалото лице, а в джамия. Те се наричат ​​Salat Ал Janazah и задължителни действия при четене включва: намерение, стоейки, четири Takbir, четене на сура "Ал-Фатиха", благословията на Пратеника на Аллах, молбата за починалото лице и taslim.

  1. Ако молитвата на мюсюлманската молитва се чете за жена, тогава арабското местоимения xu, трябва да се замени с ха.
  2. Препоръчително е да изпълните молитва за погребение колективно на три реда или дори повече. Ако това не може да се осъществи, то може да се направи в групи и сами.

  Копирането на информация е разрешено само с директна и индексирана справка за източника

  Дуа от болест и болка

  1. За да освободите някого от болест или болка във всяка част на тялото, прочетете Surat Fatih 70 пъти, като държите устата си близо до челото на пациента. Това е надежден начин да се излекува всяка болест, освен смъртта (чрез която на пациента е предписана смърт).

  2. Един, който веднъж месечно ще чете Сура "Пчели" - Аллах ще му даде освобождение от много болести, особено от лудост.

  3. За да се отървете от болести, трябва да четете Сура "Я. Син" възможно най-често.

  4. Напиши Сурх "Мохамед" и го пазете като талисмана на вашето тяло - и вие ще се отървете от всички болести.

  5. За да облекчите болката на която и да е част от тялото, пазете тялото на писмения сура "Bickering".

  6. Ако прочетете сура "Курейш" за всякакъв вид храна, преди да ядете, тази храна ще стане за вас лек за всяко заболяване.

  7. Земята на Карбала е лек за всички болести, тъй като идва в много хадиси. Вземете земята на Карбала, добавете малко вода или храна, напиткайте или ядете и се изцедете.

  8. В "Заду L'Miad" се казва, че Светият Пророк (С) препоръчва да се направи следното за изцеление от болести и болки:

  - въведете изворна пружинна вода през месец април;

  - Прочетете 70 пъти повече от тази вода, след сури: "Фатиха", "знамения Ал Kursi", "Ikhlas", "Dawn", "Хора", "неверниците", "Нощ на мощността";

  - Тогава кажете 70 пъти: "Аллаху акар", "ла илаха illaлла", "алахуумма салла ала мухахамадин вал ал мухаммад";

  - след това изпийте тази вода за 7 дни сутринта.

  9. От Имам Sadyk (A) за лечение на болестта се прехвърля:

  Купете 2 кг пшеница, поставете го на гърдите си и кажете:

  Allāhumma innӣ asaluka bismika llaӟi iӟa saalaka bihil mużṫarru kashafta Ма Behe ​​мин żurrin VA makanta lahu fӣl arżi VA dzhaAaltahu ḣalӣfataka Aala ḣalќika Ан tuŝallӣa Aala muḣammadin Али muḣammadin VA VA VA Ahli beytihi Ан tuAafiani Aillyati мин.

  "О, Аллах, моля Те, в името на които е такава, че ако потисничество ги помолите да тебе, ти му отнеме това, което е в него от увреждане и му даде място на земята, и да го направи Вашият халиф над Твоите същества, които ти благослових Мохамед и семейството на Мохамед и ме изцели от болестта си! "

  След това се изправете, поставете пшеницата пред вас и я прочетете отново, след това разделете пшеницата на 4 части и дадете всяка част на нуждаещите се, след това я прочетете отново.

  10. "Mafatihu Ал Najat" е дадено от Имам Садик (а), че Пророкът Мохамед (S) е казал: "Който прочете това 40 пъти след сутрешните молитви дуа - Аллах, ако пожелае, ще го излекува от всяка болест и той ще бъде премахнат болка ". Тук е дуа:

  Bismil llāhi rraḣmāni rraḣӣm alḣamdu дали llāhi rabbil Aalamӣn VA ḣasbuna llāhu VA niAmal vakӣl tabāraka llāhu aḣsanul ḣālikӣn VA La ḣaula VA La ќuvvata Illa billāhil Aalӣil Aažӣm.

  "В името на Аллах, най-милостив, милостив! Похвалете се на Аллах, Господа на световете, и Аллах е достатъчен за нас и Той е най-добрият попечител. Благословен да бъде Аллах, най-добрият от създателите, и няма сила и сила, освен с Аллах, Върховния, Великия! "

  За да предотвратите връщането на болестта, прочетете го още три дни в същия ред, както по-горе.

  11. Според Сафинит Нанайт, Имам Садик (А) препоръчва на сина му да прочете това дуа като лекарство за всяка болест или болка:

  Allahumma shfinbi ciphika в давин бива давика в aafin min baalika pha inni abdabda va bnu Aabdik.

  "О, Аллах, изцели ме чрез вашето изцеление и ме изцели с лечението ти и ми даде благоволение от делото ти, защото аз съм Твой слуга и син на твоя роб!"

  12. Според Имам Бакир (А), всеки, който страда от болест, ще бъде изцелен от него след това дуе:

  Bismite llāhi VA billāhi Salla llāhu Aala rasӯli llāhi VA Ahli beytihi aAӯӟu би Aizzati llāhi VA ќudratihi Aala Ма yashau мин sharri Ма adzhid.

  "В името на Аллах и заради Аллах! Нека Аллах благослови пратеника на Аллах и хората от неговата раса! Прибягвам до величието на Аллах и Неговата сила от това, което Той иска от злото, което виждам (в себе си). "

  13. В Сафиниath Nnajat се казва, че Светият Пророк (С) казал на Имам Али (А) да прочете това дуо от всички болести:

  Allāhumma innӣ asaluka taAdzhӣla Aāfiyatika VA ŝabran baliyyatika VA ḣurӯdzhan minad Дуня ILA raḣmātika.

  "О, Аллах, моля Те да ускориш възстановяването ми и да ме търпееш в изпитанията си и излизането от Твоята милост от близкия свят!"

  14. В "Khilyatu l-muttakin" е предадено от Имам Sadyk (A), че той нареди на другарите си да положат дясната си ръка върху тази част от тялото, която боли, и три пъти да прочетат следния дует:

  Аллаху Аллаху rabbӣ ḣaќќan La ushriku Behe ​​файтон-Ан allāhumma Anta LAHA VA Дали kulli Aažӣmatin Fa farridzhha Aanni.

  "Аллах, Аллах е мой Господ наистина, аз не привличам никому към Него в дружината! О, Аллах, имаш голяма власт над това заболяване и над всичко това, затова избави ме от него! "

  15. Имам Садик (А) ми посъветва да прочета тази дуа след всяка задължителна молитва за изцеление от болести:

  Bismite llāhi VA billāhi Кам мин niAamati llāhi fӣ Airќin sākinin VA geyri sākinin Aala Aabdin shākirin VA geyri shākirin.

  След това кажете 3 пъти:

  Аллахумма Фаррий Аани учи в Аджила Аафиити в шифъра на Жури.

  "В името на Аллах и заради Аллах! Колко благосклонности на Аллах са във вените на движещите се и не се движат, над робите, които са благодарни и неблагодарни! "

  След това кажете 3 пъти:

  "О, Аллах, освободи ме от страданието ми, ускори възстановяването си и отне моето заболяване от мен!"

  16. Имам Садик (А) посъветвал другарите си да положат дясната си ръка на болната част на тялото и да прочетат: "Успехът на нощта":

  وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا

  Важно е да се отбележи, че не е възможно да се изтрие информацията, която се съдържа в нея.

  "И ние намаляваме от Корана какво е изцеление и милост за вярващите, но за потисниците това само увеличава загубата".

  17. В "Мисба" Кафи каза, че ако детето е болно, тогава майка му може да постигне възстановяването си, като се изправи с гола глава на открито и чете следното дуе:

  Аллахъм рабби ата ааааитани ще ви предупреди. Аллахумма фаджиХат хибатака л-яумададжаджан инна дъдюн мутайдир.

  "О, Аллах, Господи мой, Ти ми даде своето (дете) и ми го даде! О, Аллах, в този ден, дай ми отново дарбите ти! Наистина Ти си Всемогъщият, Могъщият! "

  18. За лечение на болестта или болката се заричат, че ако се възстанови READ 1400 или 14000 Salavatov подарък "Бабу л-havaidzh" ( "врата искания") Имам Муса Казим Джафар бен (A).

  19. За лечение на Имам Садик (A) не се препоръчват на другарите си да се чете 1000 пъти сура "Ikhlas", а след това да помолим Бог в името на Фатима Захра (A), а след това на болестта ще изчезне.

  20. За изцеление, Имам Садик (А) посъветвал да напише айатите на Корана върху парче хартия и след това да закачи този лист около врата си като талисман. Тези айат (на арабски): "Преместени през нощта", стих 105; после "Носете нощта", стих 82; тогава "семейството на Имран", стих 144; после "Мохамед", стих 2; тогава "Хостове", стих 40; после "Победа", стих 29; после "Редове", стих 6; после "Гръм", стих 31.

  След това пишете на арабски:

  "Силата принадлежи на Аллах - този, който смазва".

  Когато окачите тези стихове около врата си като талисман, кажете:

  Бисми llahi maktunbun Aala sāќil Aarsh

  "В името на Аллах, който е написан в подножието на Трона".

  21. За изцеление Имам Реза (А) посъветвал да напише следните стихове върху отделни парчета хартия и след това да ги обвие в талисман и да се мотае на врата. Тези стихове: "Та.Ха", стих 68; "Историята", стих 25; "Sublime", от 54.

  Ако ви хареса този материал, помогнете при създаването на нови - подкрепете проекта! Можете да го направите тук: http://arsh313.com/donate/ Всяка рубла, която изброихте, е още една крачка към победата на Истината.

  Свързани постове

  Dua за всеки ден от седмицата

  Дуа Бах ("Свети") за месеца Рамадан

  35 коментара

  помогнете, моля, моят син открадва пари от мен през цялото време и винаги мамства какъв вид дуо ще помогне

  Assalamu alaykum сестра, ако той краде пари от вас, тогава трябва да го по-често дават уроци за исляма, че Аллах вижда всичко, ако сърцето на бебето е страхът от Аллах, той няма да краде и лъже!

  Асаламу Валейкум. Кажете ми, моля, около 2 кг пшеница, може ли да е пшенично зърно, сега кой ще използва пшеницата?

  Уа алайкум Асалам! Възможно е, но има много други дуо. Ако има трудности с това, можете да прочетете други.

  Assalyamu alaykum братя моля да помогне на du'a да се чете, когато много болки в стомаха или червата не знаят точно както KRC помощ в името на Аллах страдат, че не може да се движи на правилата да спи като старец се наведе и аз също мисля, че болката се чувствам като прочистване от греховете, които имах много лошо неща да правя, започнах да се моля, че Аллах ме е очистил от всички грехове, не знам какво друго да кажа, Бог е велик

  И също 82 - от стомашна язва.

  Асалам Алекум! Искам да попитам какво точно да чета и какво да правя, имам много акне на лицето си, искам да се отърва от благодатта на Аллах, надявам се всичко да мине, искам по-бързо, вече не мога да помогна на брат ми!

  Вай Акимам Асалам, братко! Прочетете тези дуа. Също така консултирайте се с лекар.

  Салам алайкум. Как да четете Салавата като подарък "бабу л-хааай" ("портите на молбите") на Имам Муса ибн Джафар Казим (А)? Намерението е ясно, но какво да кажем в Салавата?

  Уа алайкум Асалам. Говори за Салавата.

  "Аллахъмма Сали Аля Мухамадхин ал Мухаммад" - това е дуа салавата.

  salam aleikum Бих искал, че отново имах желание да отида при мен в продължение на 13 години и имам церебрална парализа, какво би посъветвал

  Уа алайкум Асалам. Тези дуа би трябвало да ви помогнат, insha Аллах. Също прочетете du'a "Jaushan kabir" и дуото "Mashlyul".

  Assalam aleikum! Кажи ми, моля, какво дуа чете, за да не падне косата? Те падат тежко. Не знам какво да правя. хроничен ток... вече 15 години.,

  Уа алайкум Асалам! Тези дуа, които са тук.

  Какъв вид дуо да четете с запек, когато червата не работи добре, плюс хемороиди?

  Това са двойката плюс Jaushan Kabir (вижте какви части помагат срещу тези заболявания): arsh313.com/dua-dzhaushan. velikaya-bronya /

  Брат Асаламу Алекум, какво да се чете с дрога с хепатит и цироза на черния дроб. Нека Аллах е доволен от нас

  Уа алайкум Асалам. Това са дуаа.

  "Това са тези" Какъв вид ми кажете? С хепатит. Надявам се, че няма цироза.

  Тези дуа, които са дадени по-горе.

  Assalam aleikum! Кажи ми, моля, зъбите на жена ми нараниха през нощта, какво трябва да прочета дует с това?

  Уа алайкум Асалам! Това са дуа плюс онези части от Jaushan Kabir, които помагат за зъбобол.

  Assalam aleikum! Аз страдам вече като половин дузина от болест, от която не мога да бъда излекувана по никакъв начин. Болки, такива болки се случват, че в стената би било желателно да се изкачи. Имам възпаление на тригеминалния нерв (невралгия). Моля, моля, какви молитви могат да ми помогнат? Може ли да яде още къде да се обърне? Медицина временно ми помага.

  Уа алайкум Асалам! Можете да прочетете тези дуа.

  Асаламу Алекум! Кажи ми, възможно ли е да се мотае талисмани, според мен е забранено в исляма?

  Уа алайкум Асалам. Талисман е конвенционално име.

  Асаламу Алекум, разкажи ми какво казва думата Аллах: Детето ми има рак на кръвна левкемия на 4 години.

  Отговорете ми, моля

  Уа алайкум Асалам! Прочетете тези дуа, които са тук. Нека Всемогъщият ви помогне!

  Селям Алейкум! Майка ми е сериозно болна, не живее и не може да умре.

  Бедствията са ужасни, храна през сондата. Изключва много. Кажи ми, моля, с кое дуа можеш да облекчиш състоянието й и как да помолиш Бога за нейното прощение на греховете.

  Уа алайкум Асалам! Това са дуаа.

  Асаламу Алекум! Umenja силна кривина на гръбнака 2-3 степен кажа или казват, че има някаква дуа, която може напълно да ме излекува

  Уа алайкум Асалам! Прочетете тези дуа и вижте лекар.

 • Предишна Статия

  Диета № 7