Решете проблема: Двама рицари претендират за благородната дама. За да избере най-достойното, дамата им предложи тест: "Ще се омъжа за онзи, който последно се качва на съседния замък!" Рицарите стояха неподвижни - никой не искаше да се движи, но след известно време рицарите се втурнаха към замъка чак до замъка. На този ден благородната дама се омъжва за победителя. Как рицарите разбраха своя спор?

Симптоми

Решете проблема: Двама рицари претендират за благородната дама. За да избере най-достойното, дамата им предложи тест: "Ще се омъжа за онзи, който последно се качва на съседния замък!" Рицарите стояха неподвижни - никой не искаше да се движи, но след известно време рицарите се втурнаха към замъка чак до замъка. На този ден благородната дама се омъжва за победителя. Как рицарите разбраха своя спор?

Те промениха конете. Всеки се опитал да пристигне първо на чуждестранен кон, така че конят на победителя да дойде последен, което се изискваше при условие

Решете проблема:
На ръката на благородната дама, двама рицари твърдяха. За да избере най-достойното, дамата им предложи тест: "Ще се омъжа за онзи, който последно се качва на съседния замък!" Рицарите стояха неподвижни - никой не искаше да се движи, но след известно време рицарите се втурнаха към замъка чак до замъка. На този ден благородната дама се омъжва за победителя. Как рицарите разбраха своя спор?

Отговорете вляво гост

Те промениха конете. Всеки се опитал да пристигне първо на чуждестранен кон, така че конят на победителя да дойде последен, което се изискваше при условие

Ако не сте доволни от отговора или не, опитайте се да използвате търсенето в сайта и да намерите подобни отговори по темата "Информатика".


Отговор. Проблем номер 178 от учебника "Бозова" за степен 6

Други решения по темата Задачи

Други препратки за степен 6

Социални изследвания

Отговори на въпросите за учебника по социални изследвания за степен 6 Кравченко

Английски език

ГДЗ Преводи за учебник Английский язык Наблюдение 6 Ваулина Ю.Е. Степен 6

биология

Отговори на въпроси към учебника по биология за степен 6 Сухой Струганов

Социални изследвания

Отговори на въпросите към учебника по социални изследвания за степен 6 на бележника Иваново

Помогнете ни да разрешите проблема: Двама рицари претендират за правото на благородна дама. За да изберете най-достойните, жената ги покани на изпитание: "Аз ще се ожени за тези от вас, чийто кон последно doskachet до съседния замък," - каза рицарят. След като се консултираха за известно време, рицарите скочиха на конете си и се втурнаха към замъка с пълна скорост. Същия ден капризната дама трябваше да даде ръка на победителя. Как рицарите решават спора?

Помогнете ни да разрешите проблема: Двама рицари претендират за правото на благородна дама. За да избере най-достойното, дамата им предложи тест: "Ще се омъжа за вас, чийто кон изминава съседния замък", казала на рицарите. След като се консултираха за известно време, рицарите скочиха на конете си и се втурнаха към замъка с пълна скорост. Същия ден капризната дама трябваше да даде ръка на победителя. Как рицарите решават спора?

Реших да заменя коне, които се опитвам да завърша първо на чуждестранен кон, тогава ще спечеля, така че рицарят на коня ми се е справил

Олимпиада по информатика за степени 5-7

Олимпиада по информатика за степени 5-7

I. Трети веднъж (1 точка за всеки правилен отговор)

За всеки от изразите с курсив са дадени три дефиниции, единият от които не съответства на този термин. Трябва да посочите това определение.

а) крепежът;

б) един от инструментите в графичния редактор;

в) Думата термин за твърд магнитен диск.

а) безкрайно изпълнение на цикъл в програмата;

б) специално състояние на компютъра;

в) хеликоптерът спира във въздуха над определена точка.

а) работата по процедурата за подпомагане в програмата;

в) стандартния елемент от менюто Microsoft Word и Microsoft Excel.

II. Anagram: пренаредете буквите и получете нова дума. (4 точки за всеки правилен отговор)

Предлагат се няколко думи. Необходимо е да се пренаредят писмата, така че да се получи думата, свързана с компютърните науки и компютрите. Например, от думата "док" можете да получите думата "код", а от думата "игла" - "логика".

1. Великден - Евклид

2. Грампора - ПРОГРАМАТА

3. Vredair - ШОФЬОР

4. Danoper-OPERAND

5. Дискен - ИНДЕКС

6. Зареждане - BREAK

7. Иглада - Диалог

8. Корсет - СЕКТОР

III. Определение на думите. (4 точки за всеки правилен отговор)

Според предоставената информация е необходимо да се определят думите A, B, C, D.

1. Ако буквата А се изпусне от последната буква и думата Б се приписва на останалата част, тогава се получава дума С.

а) А е един от първите програмни езици;

б) Б - еднообразно редуване на някои елементи (в звук, в движение);

в) C е набор от ясно определени правила за решаване на проблем за определен брой стъпки.

г) Определете думите A, B и C. АЛГОЛ, РИТЪМ, АЛГОРИТМ

2. Ако вземете първите две букви от А и задайте буквата "p" и думата "Б" към тях, ще получите думата "С".

а) A - твърд магнитен диск за съхранение на информация в персонален компютър;

б) B - половината коса над горната устна;

в) C - няколко компютъра свързани помежду си.

г) Определете думите A, B и C. Винчестър, САЩ, вирус

IV. Какви странни думи... (1 точка за всеки правилен отговор)

За думи с чуждестранен произход ще ви бъдат предложени три дефиниции. Трябва да изберете определение, съответстващо на въпросната дума

а. Подвижна стойка за монитора;

б. Нестандартно устройство за въвеждане на информация в компютъра;

в. Елемент плотер.

а. Устройство, което извършва умножение;

б. Хардуер и софтуер, които осигуряват интегрирането на текст, графика, анимация и звук на компютър;

в. Анимиран филм

а. Човек, изработващ салове;

б. Част от няколко сектора, разпределени на файла, ако е необходимо от операционната система;

в. Информационно изходно устройство;

а. Името на символа е "$";

б. Slang името на съединителя за разширение на дънната платка на компютъра;

в. Името на символа "/"

II. Мозъчно зареждане

"Благородната дама" (6 точки)

На ръката на благородната дама, двама рицари твърдяха. За да избере най-достойното, дамата им предложи тест: "Ще се омъжа за онова от вас, чийто кон минава до следващия замък", казала на рицарите. Първоначално рицарите бяха заели места - никой не искаше да се изкара, но след това, след като се консултира известно време, рицари, монтирани на конете им, и с пълна скорост се втурнаха към замъка. Същия ден капризната дама трябваше да даде ръка на победителя. Как рицарите решават своя спор?

Рицари разменят коне кон галопиращ стоят една стреми първо да притежават коне е вторият

«Магически линии» (6 точки)

Моята Юлечка се научи да пише и аз й продиктувах такива думи:

- Обаждам се, прозявам се и нося количка.

- Не логично, гладен.

Не завършихме четвъртата линия, но се оказа само:

- Яжте нематогаЗа вас сте по-малко

Как може Yulechke да сложи край на последния ред и по какъв начин?

«От парчета» (7 точки)

От 12 парчета се създава магически квадрат, в който всяка фигура от 1 до 6 се появява веднъж във всеки ред, колона и на голям диагонал. Частите не могат да се завъртат или да се обърнат. Номер 2 вече е на мястото си.

Отговор на глава 2. Задачата на клетката: §2.7. Еукариотна клетка. В цитоплазмата. органели
Готовност за домашна работа (GDZ) Информатика Босна 6 клас

информатика

Степен 6

178. Двама рицари претендират за правото на благородна дама. За да избере най-достойното, дамата им предложи тест: "Ще се омъжа за онова от вас, чийто кон минава до следващия замък", казала на рицарите. След като се консултираха за известно време, рицарите скочиха на конете си и се втурнаха към замъка с пълна скорост. Същия ден капризната дама трябваше да даде ръка на победителя. Как рицарите решават своя спор?

За да изпълнят тази задача, рицарите си размениха конете. Седейки на коня на противника, всеки от тях се стремеше първо да преодолее разстоянието.

Очертанието на урока по алгебра по темата:
Когнитивна математическа игра за степени 5-6 "Мис математика"

Това развитие ще позволи на студентите да развият логическо мислене, когнитивен интерес към математиката, както и способността да поемат отговорност и да работят заедно.

изтегляне:

Преглед:

Когнитивна математическа игра

за клас 5-6, "Мис математика"

Учител: О. Порлюкова.

  1. Развитие на когнитивния интерес на учениците към уроците по математика.
  2. Да се ​​помогне на студентите да разберат практическото и личното значение на образователния материал.
  3. Да се ​​повиши осведомеността на студентите за стойността на съвместните дейности.
  4. Развитие на интелектуални способности, интелектуални способности, трансфер на знания и умения към нови ситуации.
  5. Създайте на учениците способността да преодолявате трудностите.
  6. Да насърчава развитието на комуникационните умения сред учениците.

Думите на дъската са:

"Помислете за целта преди да започне."

- Упражнението е майка на късмета.

- Сбъркаш да накараш хората да се смеят.

I. Въведение

II. Представителство на участниците

III. Провеждане на състезания.

IV. Обобщение.

I. Въведение

Уважаеми дами и господа. Радваме се да Ви посрещнем в нашето събитие. Днес в честен дуел за титлата "Мис математика" две чудесни момичета от 5-ти и 6-ми клас ще се състезават.

II. Представителство на участниците

Участник номер 1 студент от 5-ти клас Федотова Мария.

Участник номер 2 в 6 клас Макурина Алина.

Уважаеми жури ще оценят поздравите на нашите участници.

III. Провеждане на състезания

Първият кръг, който започваме

Ето загадки и шаради

За решение - всички награди!

Правилният отговор е 1 точка. При медитацията се дава 15 секунди.

На масата имаше три чаши череши. Оксана яде една чаша череша. Колко очила са останали (3 чаши)

На масата седеше три мухи. Един от тях беше ударен. Колко мухи останаха на масата? (един (затръшнат)).

В едно голямо семейство всеки от петте сина има три сестри. Колко деца в това семейство (8 деца).

Три от тях играеха пулове. Общо 3 игри бяха изиграни. Колко игри са играли? (2 партиди).

Във всеки от четирите ъгъла на стаята седи котка. Срещу всяка от тези котки е котка. Колко котки са в тази стая? (4 котки).

Двама бащи и двама сина разделят три портокала заедно, така че всеки получава един портокал. Как може да се случи това? (Дядо, син и внук).

Има 10 пръста на две ръце. Колко пръста на десет ръце? (50)

Колко цветя имам, ако всички от тях, с изключение на две рози, са само две - лалета, а освен две - маргаритки? (1 роза, 1 лале, 1 маргаритка).

Три коне се движеха на 30 километра. Какъв е разстоянието между всеки кон? (30 км)

Mamed имаше десет овце. Всички освен девет бяха мъртви. Колко овце Мамад са напуснали? (9 овце)

Той хвана пет цици в клетка и се срещна с петима ученици по пътя към дома. Всеки от тях ми даде птица в тиква, една птица в клетката. Как може да се случи това? (Дадох последната птица заедно с клетката)

7 свещи са включени. От тях четири бяха изгаснали. Колко свещи са останали? (4, другите са изгорени)

Представете си, че сте машинен, водещ пътнически влак от Москва до Санкт Петербург. Във влака има общо 13 коли. Влакът се обслужва от бригада от 30 души. Главата на влака е на 46 години. Пожарникарят е с 3 години по-голям от машина. На колко години е шофьорът на влака? (Колко, колко е за теб).

2 кръг "Mozgodrom"

Участниците в конкурса са помолени да решат проблема. Mach 5 точки.

344 кг захар бяха опаковани в опаковки от 2 кг, 3 кг и 5 кг. При два килограма бяха поставени 128 кг захар, три килограма опаковки се оказаха два пъти по-малко от два килограма. Колко пакета от пет килограма?

По това време, екипът (студенти класове 5 и 6) се нарича художествени и литературни произведения, както и пословици и поговорки, в която художникът намерени редица (за всеки, да не се повтарят заглавие съперници, 1 точка). Например, "Али Баба и 40-те крадци", "20 години по-късно", "17 Моменти на пролетта", "Вълкът и седемте козлета". Седем пъти мери, един път otrezh.U твърде много готвачи развалят без glazu.Semero един не zhdut.Plakat три ruchya.Kon на четири крака, а това spotykaetsya.Odna глава е добре, два luchshe.Odin плуг, и седем ръце размахваха За един бит две непрекъснато даде.

Както знаете, в домашната работа на жените много често се нуждаете от точност. Сега ще проверим колко точни са нашите членове. Всеки от тях получава хартиена лента. Измерете "на око" лентата от 10 см и разкъсайте. Участникът печели, чието парче ще бъде по-близо до 10 см.

Ще поискаме журито да измери касетите и да обобщи резултатите от състезанието.

4 кръг "Оживете обекта"

Без думи, обяснете на вашия екип за какъв предмет те говорят. За правилно познат обект 3 точки.

Задания I на участника: триъгълник, дъска, допълнение, компаси.

Участник в задачите II: кръг, изваждане, бюро, скоби.

5 кръг "Конкурс Загадоти"

Момчетата правят загадки помежду си, които се събират у дома, където в текста има числа и математически термини.

За предполагаемия пъзел отбелязвам

5 кръг "Кой е по-бърз"

От участниците се изисква да отговорят на въпроса за задачата. Кой повдига ръката си по-бързо. Макс. 5 точки

1.Как двама разбойници разделят плячката, така че никой от тях да не може да се оплаче, че другият го е измамил чрез споделяне? (първият крадец разделя плячката на две равни части от своята гледна точка, а вторият избира всяка част, която му харесва).

2. На ръката на благородната дама, твърдят двама рицари. За да избере най-достойното, дамата им предложи тест: "Ще се омъжа за онова от вас, чийто кон минава до следващия замък", казала на рицарите. Първоначално рицарите бяха заели места - никой не искаше да се изкара, но след това, след като се консултира известно време, рицари, монтирани на конете им, и с пълна скорост се втурнаха към замъка. Същия ден капризната дама трябваше да даде ръка на победителя. Как рицарите решават своя спор? (рицарите разменяха коне.) На коня на противника всеки от тях се опитал да скочи пръв, така че собственият му кон е вторият).

IV. РЕЗЮМЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ. ОТПУСКАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ.

Въпрос: Помогнете ми да разреши проблема: Двама рицари претендират за правото на благородна дама. За да изберете най-достойните, жената ги покани на изпитание: "Аз ще се ожени за тези от вас, чийто кон последно doskachet до съседния замък," - каза рицарят. След като се консултираха за известно време, рицарите скочиха на конете си и се втурнаха към замъка с пълна скорост. Същия ден капризната дама трябваше да даде ръка на победителя. Как рицарите решават спора?

Помогнете ни да разрешите проблема: Двама рицари претендират за правото на благородна дама. За да изберете най-достойните, жената ги покани на изпитание: "Аз ще се ожени за тези от вас, чийто кон последно doskachet до съседния замък," - каза рицарят. След като се консултираха за известно време, рицарите скочиха на конете си и се втурнаха към замъка с пълна скорост. Същия ден капризната дама трябваше да даде ръка на победителя. Как рицарите решават спора?

отговори:

Реших да заменя коне, които се опитвам да завърша първо на чуждестранен кон, тогава ще спечеля, така че рицарят на коня ми се е справил

Форум за хепатит

Споделяне на знания, комуникация и поддръжка на хора с хепатит

Задачата за 5-ти клас

  • Към страницата:

Re: Задача за 5-ти клас

Вашето послание danich »23 юли 2017 13:18

Re: Задача за 5-ти клас

Вашето послание smilla »23 юли 2017 13:26

Re: Задача за 5-ти клас

Вашето послание danich »23 юли 2017 13:41

Re: Задача за 5-ти клас

Вашето послание тракийски »24 юли 2017 г. 18:12 часа

Re: Задача за 5-ти клас

Вашето послание Майстор Шифу »24 юли 2017 г. 18:33 ч

Re: Задача за 5-ти клас

Вашето послание smilla »24 юли 2017 г. 21:06 часа

Re: Задача за 5-ти клас

Вашето послание smilla »24 юли 2017 г. 21:48 ч

Re: Задача за 5-ти клас

Вашето послание Yugo69 »24 юли 2017 г. 23:13 ч

Re: Задача за 5-ти клас

Вашето послание Димитър »25 юли 2017 г. 03:44 ч

Резюме на извънкласни събития по математика "Мис математика" 5-6 клас

Когнитивна математическа игра

За ученици от 5-6 клас

Учител: Доронцова О. А.

Развитие на когнитивния интерес на учениците към уроците по математика.

Да се ​​помогне на студентите да разберат практическото и личното значение на образователния материал.

Да се ​​повиши осведомеността на студентите за стойността на съвместните дейности.

Развитие на интелектуални способности, интелектуални способности, трансфер на знания и умения към нови ситуации.

Създайте на учениците способността да преодоляват трудностите при преподаването.

Да насърчава развитието на комуникационните умения сред учениците.

Думите на дъската са:

"Помислете за целта преди да започне."

- Упражнението е майка на късмета.

- Сбъркаш да накараш хората да се смеят.

I. Въведение

II. Представителство на участниците

III. Провеждане на състезания.

IV. Обобщение.

Уважаеми дами и господа. Радваме се да Ви посрещнем в нашето събитие. Днес в честен дуел за титлата "Мис математика" две чудесни момичета от 5-ти и 6-ми клас ще се състезават.

Участник номер 1 студент от 5-ти клас Федотова Мария.

Участник номер 2 в 6 клас Макурина Алина.

Уважаеми жури ще оценят поздравите на нашите участници.

Първият кръг, който започваме

Ето загадки и шаради

За решение - всички награди!

Правилният отговор е 1 точка. При медитацията се дава 15 секунди.

На масата имаше три чаши череши. Оксана яде една чаша череша. Колко очила са останали (3 чаши)

На масата седеше три мухи. Един от тях беше ударен. Колко мухи останаха на масата? (един (затръшнат)).

В едно голямо семейство всеки от петте сина има три сестри. Колко деца в това семейство (8 деца).

Три от тях играеха пулове. Общо 3 игри бяха изиграни. Колко игри са играли? (2 партиди).

Във всеки от четирите ъгъла на стаята седи котка. Срещу всяка от тези котки е котка. Колко котки са в тази стая? (4 котки).

Двама бащи и двама сина разделят три портокала заедно, така че всеки получава един портокал. Как може да се случи това? (Дядо, син и внук).

Има 10 пръста на две ръце. Колко пръста на десет ръце? (50)

Колко цветя имам, ако всички от тях, с изключение на две рози, са само две - лалета, а освен две - маргаритки? (1 роза, 1 лале, 1 маргаритка).

Три коне се движеха на 30 километра. Какъв е разстоянието между всеки кон? (30 км)

Mamed имаше десет овце. Всички освен девет бяха мъртви. Колко овце Мамад са напуснали? (9 овце)

Той хвана пет цици в клетка и се срещна с петима ученици по пътя към дома. Всеки от тях ми даде птица в тиква, една птица в клетката. Как може да се случи това? (Дадох последната птица заедно с клетката)

7 свещи са включени. От тях четири бяха изгаснали. Колко свещи са останали? (4, другите са изгорени)

Представете си, че сте машинен, водещ пътнически влак от Москва до Санкт Петербург. Във влака има общо 13 коли. Влакът се обслужва от бригада от 30 души. Главата на влака е на 46 години. Пожарникарят е с 3 години по-голям от машина. На колко години е шофьорът на влака? (Колко, колко е за теб).

Участниците в конкурса са помолени да решат проблема. Mach 5 точки.

344 Кг захар беше опакован в опаковки от 2 кг, 3 кг и 5 кг. При два килограма бяха поставени 128 кг захар, три килограма опаковки се оказаха два пъти по-малко от два килограма. Колко пакета от пет килограма?

По това време, екипът (студенти класове 5 и 6) се нарича художествени и литературни произведения, както и пословици и поговорки, в която художникът намерени редица (за всеки, да не се повтарят заглавие съперници, 1 точка). Например "Али Баба и 40 разбойника", "20 години по-късно", "17 мига пролет", "Вълкът и седемте кози". Седем пъти мярка, нарязана веднъж. Седемте медицински сестри имат дете без око. Седем не чакайте. Плачете в три потока. Конят с четири крака, а след това се препъва. Една глава е добра, но две са по-добри. Един плуг и седем ръце махаха. За един бит, два безпомощни дават.

Както знаете, в домашната работа на жените много често се нуждаете от точност. Сега ще проверим колко точни са нашите членове. Всеки от тях получава хартиена лента. Измерете "на око" лентата от 10 см и разкъсайте. Участникът печели, чието парче ще бъде по-близо до 10 см.

Ще поискаме журито да измери касетите и да обобщи резултатите от състезанието.

Без думи, обяснете на вашия екип за какъв предмет те говорят. За правилно познат обект 3 точки.

Задания I на участника: триъгълник, дъска, допълнение, компаси.

Участник в задачите II: кръг, изваждане, бюро, скоби.

Момчетата правят загадки помежду си, които се събират у дома, където в текста има числа и математически термини.

За предполагаемия пъзел отбелязвам

От участниците се изисква да отговорят на въпроса за задачата. Кой повдига ръката си по-бързо. Макс. 5 точки

1.Как двама разбойници разделят плячката, така че никой от тях да не може да се оплаче, че другият го е измамил чрез споделяне? (първият крадец разделя плячката на две равни части от своята гледна точка, а вторият избира всяка част, която му харесва).

2. На ръката на благородната дама, твърдят двама рицари. За да избере най-достойното, дамата им предложи тест: "Ще се омъжа за онова от вас, чийто кон минава до следващия замък", казала на рицарите. Първоначално рицарите бяха заели места - никой не искаше да се изкара, но след това, след като се консултира известно време, рицари, монтирани на конете им, и с пълна скорост се втурнаха към замъка. Същия ден капризната дама трябваше да даде ръка на победителя. Как рицарите решават своя спор? (рицарите разменяха коне.) На коня на противника всеки от тях се опитал да скочи пръв, така че собственият му кон е вторият).

IV. РЕЗЮМЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ. ОТПУСКАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ.