../../ Календарен план за цикъла на следдипломна квалификация в NIPNI, наречен след. VM Спондилит. психиатрия

Симптоми

Този ред регулира специалностите на професионалното образование (висше и постоянно) за различни медицински специалности, вкл. за психиатрия и нейните специалности, както и възможности за допълнителна професионална подготовка (професионална преквалификация) като квалификационни изисквания за служители, които заемат тези или други длъжности в медицинските организации.

В съответствие с тази заповед специалистите с основно обучение в стаж или психиатрия могат да заемат длъжности в следните специалности (в някои случаи се изисква допълнително обучение - професионална преквалификация):

Специалност "Психиатрия"

Ниво на професионално образование

Висшето образование е специалност в една от специалностите: "Медицина", "Педиатрия"

Подготовка в стаж / пребиваване в специалност "Психиатрия"

Допълнително професионално образование

Повишаване на професионалните умения най-малко веднъж на всеки 5 години по време на цялата трудова дейност

Лекарят-психиатър; окръжен психиатър; психиатър дете; лекар-психиатър, детска част; тийнейджър психиатър; психиатър-тинейджърски окръжен лекар; главата на структурната единица (отдел, отдел, лаборатория, кабинет, отделение и др.) на медицинската организация - психиатър; лекарят на приемния отдел (в специализирана медицинска организация или в присъствието на специализирано специализирано структурно звено в медицинската организация)

Специалност "Психиатрия-наркология"

Ниво на професионално образование

Висшето образование е специалност в една от специалностите: "Медицина", "Педиатрия"

Подготовка за пребиваване в специалност "Психиатрия-наркология"

Допълнително професионално образование

Професионално преквалификация в специалност "Психиатрия-наркология" с наличие на обучение по стаж / пребиваване в специалност "Психиатрия"

Повишаване на професионалните умения най-малко веднъж на всеки 5 години по време на цялата трудова дейност

Психиатър, психиатър; лекар-психиатър-окръг нарколог; ръководителят на структурната единица (отделение, отдел, лаборатория, кабинет, отделение и др.) на медицинската организация - психиатър-нарколог; лекарят на приемния отдел (в специализирана медицинска организация или в присъствието на специализирано специализирано структурно звено в медицинската организация)

Специалност "Психотерапия"

Ниво на професионално образование

Висшето образование е специалност в една от специалностите: "Медицина", "Педиатрия"

Подготовка за пребиваване в специалност "Психотерапия"

Допълнително професионално образование

Професионално преквалификация в специалност "Психотерапия" в присъствието на обучение по стаж / пребиваване в специалност "Психиатрия"

Повишаване на професионалните умения най-малко веднъж на всеки 5 години по време на цялата трудова дейност

психотерапевт; началник (началник) на структурната единица (отдел, отделение, лаборатория, кабинет, отделение и др.) на медицинската организация - лекар-психотерапевт

Специалност "Сексология"

Ниво на професионално образование

Висшето образование е специалност в една от специалностите: "Медицина", "Педиатрия"

Подготовка за пребиваване в специалност "Сексология"

Допълнително професионално образование

Професионално преквалификация в специалност "Сексология" с наличие на обучение по стаж / пребиваване в специалност "Психиатрия"

Повишаване на професионалните умения най-малко веднъж на всеки 5 години по време на цялата трудова дейност

Лекар-сексолог; ръководителят на структурната единица (отдел, отдел, лаборатория, кабинет, отделение и др.) на медицинската организация - сексолог

Специалност "Съдебен психиатричен преглед"

Ниво на професионално образование

Висшето образование е специалност в една от специалностите: "Медицина", "Педиатрия"

Подготовка по пребиваване в специалност "Съдебна психиатрична преценка"

Допълнително професионално образование

Професионално преквалификация в специалност "Съдебна психиатрична медицинска помощ" с обучение по стаж / пребиваване в специалност "Психиатрия"

Повишаване на професионалните умения най-малко веднъж на всеки 5 години по време на цялата трудова дейност

Лекарят е юридически психиатричен експерт; главата на структурното звено (отделение, отдел, лаборатория, кабинет, отделение и др.) на медицинската организация - лекар - съдебен психиатър

Специалност "Медицинска и социална експертиза"

Ниво на професионално образование

Висшето образование е специалност в една от специалностите: "Медицина", "Педиатрия"

Подготовка за пребиваване в специалност "Медицинска и социална експертиза"

Допълнително професионално образование

Професионална преквалификация в "Медицинска и социална експертиза" в присъствието на обучение в стажантска / пребиваване в една от специалностите: "Детска хирургия", "Неврология", "Обща практика (семеен лекар)", "Онкология", "УНГ", " офталмология "," педиатрия "," Psychiatry "," терапия "," травматология и ортопедия "," фтизиатрия "," хирургия "," Endocrinology "

Повишаване на професионалните умения най-малко веднъж на всеки 5 години по време на цялата трудова дейност

Доктор по медицинска и социална експертиза; ръководителят на структурната единица (отдел, отделение, лаборатория, кабинет, отделение и др.) на медицинската организация - лекар за медицинска и социална експертиза

Специалност "Остеопатия"

Ниво на професионално образование

Висшето образование е специалност на една от специалностите: "Медицина", "Педиатрия"

Подготовка по специалност "Остеопатия"

Допълнително професионално образование

Професионална преквалификация в "Остеопатия" в присъствието на обучение в стажантска / пребиваване в една от специалностите: "Акушерство и гинекология", "Allergy-имунология", "анестезиолог", "гериатрия", "Гастроентерология", "хематология", " дерматология "," детска кардиология "," Детска онкология "," Детска урология, андрология "," Детска хирургия "," Детска ендокринология "," диететика "," инфекциозни болести "," кардиология "," физическа терапия и спортна медицина ", "Manual te rapiya "," Неврология "," Неврохирургия "," Неонатология "," Нефрология "," Обща практика (семеен лекар) "," Онкология "," УНГ "," Очни болести "," Педиатрия "," Пластична хирургия " "патология", "Psychiatry", "Psychiatry-Наркология", "психотерапия", "Пулмология", "ревматология", "рефлексотерапията", "Сърдечно-съдова хирургия", "линейка", "терапия", "гръдна хирургия "," травматология и ортопедия "," кръвопреливане "," урология "," фтизиатрия "," хирургия "," Лицево-челюстна HIR rgiya "," Ендокринология "," ендоскопия "

Повишаване на професионалните умения най-малко веднъж на всеки 5 години по време на цялата трудова дейност

Остеопатичният лекар, главата (ръководителят) на структурната единица (отдел, отделение, лаборатория, кабинет, отделение и др.) На лечебната организация - лекарят по остеопатични заболявания

Специалност "Физиотерапия"

Ниво на професионално образование

Висшето образование е специалност в един от специалностите: "Медицина", "Педиатрия", "Стоматология"

Подготовка за пребиваване в специалност "Физиотерапия"

Допълнително професионално образование

Професионална преквалификация в "Физиотерапия" в присъствието на обучение в стажантска / пребиваване в една от специалностите: "Aerospace Медицина", "Акушерство и гинекология", "анестезиолог", "гмуркане Медицина", "хематология", "гериатрия" "дерматология", "детска кардиология", "Детска онкология", "Детска урология, андрология", "Детска хирургия", "Детска ендокринология", "гастроентерология", "инфекциозни болести", "кардиология", "колопроктология", " Терапевтично физическо обучение и и спортна медицина "," манипулация "," Нефрология "," Неврология "," Неонатология "," Неврохирургия "," Обща практика (семеен лекар) "," Онкология "," Ортодонтия "," УНГ "," офталмология "," педиатрия "," Пластична хирургия "," патология "," психиатрия "," Пулмология "," ревматология "," ендоваскуларна диагностика и лечение "," рефлексотерапия "," Сърдечно-съдова хирургия "," линейка " общ стоматолог "," Стоматологичен кабинет "," Тера стоматология evticheskaya "," Стоматология за деца "," Стоматология ортопедичен "," Гръдна хирургия "," терапия "," Травматология и ортопедия "," Урология "," фтизиатрия "," Хирургия "," лицево-челюстна хирургия "," Ендокринология "

Повишаване на професионалните умения най-малко веднъж на всеки 5 години по време на цялата трудова дейност

Физиотерапевт; главата на структурната единица (отделение, отдел, лаборатория, кабинет, отделение и др.) на медицинската организация - лекар-физиотерапевт


За справка:

Основна специализация по психиатрия

Контакти: Тел. 8 (812) 670-02-73, Ръководител E.Yu. Зубова 8 (812) 670-02-74, E-mail: [email protected], http://vk.com/instbekhtereva

Преквалификация (основна специализация) в психиатрията-наркология

Психиатър-Наркология

ПРОФЕСИОНАЛНО ОТПУСКАНЕ

Професионално преквалификация (основна специализация) в психиатрията-наркология. 576 учебни часа. Ръководителят на програмата за обучение е главният нарколог на района Ленинград, ръководителят на катедра "Аддектология" на Им. VM спондилит, MD професор Й.М. Krupitsky.

30.10.2017-16.02.2018

Обучението на лекари по специалността "психиатрия-наркология" се провежда в съответствие с образователния стандарт на Министерството на здравеопазването на Руската федерация. В обучителната система се обръща голямо внимание на практическите упражнения, актуалните въпроси на клиниката и диагностиката, методите на фармако-психотерапия, съвременните методи за рехабилитация на наркологични пациенти. Учениците усвояват съвременни методи за фармакотерапия на наркологични заболявания, нелекарствено лечение, както и методи на психотерапия (индивидуални, семейни, работа с други зависими лица) и медицинска и социална рехабилитация. Обучението се провежда в клиничната база на Института. ВМ Бехтерева - катедра по лечение на алкохолици и отделяне на пристрастяващи разстройства.

По време на обучението студентите вземат теоретични тестове и изпълняват практически задачи. След завършване на обучението за част от цикъла на пълен работен ден стажантите практикуват в продължение на два месеца. Практиката може да бъде приета въз основа на Института. VM Бехтререв или на друга клинична основа, според избора на слушателя. По време на обучението стажантите подготвят крайната квалификация (дипломна работа), след успешна защита на която се издава диплома за професионална преквалификация.

ПСИХИАТРИЯ (професионално преквалификация)

Професионално преквалификация по специалност "психиатрия"

Професионално преквалификация в специалност "Психиатрия" с обучение по стаж / пребиваване в специалност "Психиатрия" и прекъсване на опита от повече от 5 години.

Продължителността на изследването е 576 часа (3,5 месеца).

Форма и разходи за обучение:

 • Пълен работен ден - 76,300 рубли. Прилагане към 13 юни - 50 900 рубли.
 • Непълно работно време - 57 700 рубли. Прилагане към 13 юни - 38 500 рубли.
 • Дистанционно (дистанционно обучение) с използване на дистанционни образователни технологии (електронни учебни-методически комплекси: електронни учебници, учебни пособия, аудио и видеозаписи) - 43 500 рубли. Прилагане към 13 юни - 29 000 рубли.

Приложенията се приемат ежедневно.

Започва обучение на групи на месечна база на 1, 10 и 20 дни.

Преди да започнете следващата група остават 8 дни.

След завършване на курса и успешно преминаване на изпита се издава диплома от професионално преквалификация и сертификат на специалист от установената извадка.

Копия от документи, необходими за обучение:

 • Документ за висше медицинско или фармацевтично образование
 • Предишен сертификат на специалист (ако има такъв)
 • Документът за професионалното развитие (ако има такъв)
 • Копие от книгата за трудовия запис
 • Копие от паспорта
 • Свидетелство за брак / развод, ако след получаването на дипломата името е променено

На вниманието на слушателите,

Планиране за подготовка по програмата за професионално преквалификация.

ФЕДЕРАЛНА портала проекти на нормативни актове (http://regulation.gov.ru/projects#npa=72703), проект на заповед, пуснати на отлагане на акредитацията специалисти, които са получили допълнително професионално образование чрез програми за професионална преквалификация за 1 януари 2019 г..

Така че все още имате шанс да получите нова специалност с получаване на СЕРТИФИКАТ според "старата схема" без акредитация в регионалните центрове.

Отчитайки условията на преминаване на професионалното преквалификация. (не по-малко от 500 часа, съответно, не по-малко от 4,5 месеца), за да кандидатстват за допускане, сега не по-късно от първата половина на 2018 г.

реклама

Цикълът на професионална преквалификация за лекари от различни специалности в посока "Ръчна терапия"

Катедра по психиатрия и неврология към Института по допълнителна професионална подготовка на ВСМУ. NN Бърдекко кани лекарите за професионално преквалификация 07 септември 28 декември 2016 г. в посока "Ръчна терапия". При прекратяване на цикъл сертификатът и дипломата с назначаване на квалификация "Лекар-ръчен терапевт".

Срокът на обучение е 4 месеца (576 часа).

Per цикъл са взети лекари (завършил медицина, педиатрични и стоматологични факултети) и в присъствието на обучение в стажантска / пребиваване в една от специалностите: "физикална терапия и спортна медицина", "Neuroscience", "Pediatrics", "Ревматология", "Рефлексология" "терапия", "травматология и ортопедия", "Лицево-челюстна хирургия".

Информация за разходите за обучение и настаняване, както и допълнителна информация можете да получите на телефон: +7 951-567-26 -14, (473) 259-89-91

Проведени цикли и списък на необходимите документи

Държавен медицински университет "Воронеж". NN Burdenko
Институт за допълнително професионално образование
Катедрата по психиатрия и неврология осигурява обучение:

1. Професионално преквалификация в специалностите (576 часа):

На цикъл на професионално обучение (576 часа) на лекарите, приети от акупунктура, в присъствието на обучение по стаж / пребиваване в една от специалностите: "анестезиолог", "Акушерство и гинекология", "детска кардиология", "Детска онкология", "Детска урологията -andrologiya "," Детска хирургия "," Детска ендокринология "," гастроентерология "," хематология "," гериатрия "," кардиология "," колопроктология "," физическа терапия и спортна медицина "," манипулация "," Neuroscience ", "Нефрология", "Неврохир" rgiya "," Обща практика (семеен лекар) "," Онкология "," УНГ "," Очни болести "," Педиатрия "," Пластична хирургия "," Патология "," Пулмология "," Ревматология "," Сърдечно-съдови хирургия "," линейка "," гръдна хирургия "," терапия "," травматология и ортопедия "," урология "," физиотерапия "," фтизиатрия "," хирургия "," челюстна хирургия "," Endocrinology ",

На цикъл на професионално обучение (575 часа) в мануалната терапия с медицински специалисти, в присъствието на обучение по стаж / пребиваване в една от специалностите: "физикална терапия и спортна медицина", "Neuroscience", "Pediatrics", "Ревматология", "Рефлексология" "Терапия", "Травматология и ортопедия", "Максилофагична хирургия".

2. Професионално преквалификация в клиничната психология (1080 часа):

• за специалисти с висше психологическо образование

3. Цикли на разширено обучение (подобрение на сертификацията) в специалностите (144 часа):

• "Точни проблеми на наркологията"

• "Точни проблеми на психотерапията"

• "Точни проблеми на психиатрията"

• "Точни проблеми на медицинската (клинична) психология"

• "Действителни проблеми на психологията на децата и юношите"

• "Точни проблеми на суицидологията"

• "Точни проблеми на неврологията"

• "Точни проблеми на рефлексотерапията"

• "Точни проблеми на ръчната терапия"

4. Цикли на тематичното подобряване на лекарите (72 часа):

• "Основи на палиативното медицинско и психо-социално подпомагане" "Точни проблеми на психологическата помощ при бременност и раждане". Медико-психологически аспекти на бременността, раждането и абортите "

• "Действителни проблеми на психиатрията при деца и юноши"

• "Точни проблеми на суицидологията"

• "Точни проблеми на неврологията в практиката на общопрактикуващ лекар и лекар на общопрактикуващ лекар"

5. цикли достъпна Следдипломна Medical (36chas, 72 часа, 144 ч и повече...) От neyrovertebrologii, неврология, психотерапия и лечение (по предварителна уговорка и поне няколко от тях групи):

• Общи въпроси на психотерапията

• Краткосрочна динамична психотерапия

• Невро-лингвистично програмиране (НЛП)

В цикли на сертифициране лекари, които вече са завършили стажове, пребиваване, професионално преквалификация или които са преминали основна специализация в тази специалност, се приемат. За цикъла на професионално преквалификация в клиничната психология се приемат специалисти с висше психологическо образование, които искат да придобият специалност: клиничен (медицински) психолог.

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИ, ИЗИСКВАНИ ЗА ПЪТУВАНЕ НА ПОДОБРЯВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА

На базата на бюджета: 1. Копие от диплома за средно образование 2. Копие от последния сертификат за обучение на високо ниво 3. фотокопие на удостоверението и сертификат или диплома за преквалификация в цикъл 4. фотокопие на паспорта от 1,2 страници и регистрация 5. Копие от работа книга, заверен от отдел персонал 6. Личната карта на слушателя на курса - извадка от попълването на обекта и на щанда 7. Сертификат за специалист

На търговска основа: 1. Копие от диплома за средно образование 2. Копие от последния сертификат за обучение на високо ниво 3. фотокопие на удостоверението и сертификат или диплома за преквалификация в цикъл 4. фотокопие на паспорта от 1,2 страници и регистрация 5. Копие от работа книга, заверен от отдел персонал 6. Лично разбира слушател карта - попълнете модел на сайта и на щанда 7. Удостоверение 8. специалист договор за преквалификация (49 кабината VGMU или уеб сайт VGMU EITI).

Всички документи, с изключение на работната книга, се предоставят в 2 екземпляра!

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ИЗВЪРШВАНЕ

На базата на бюджета: 1. Копие от диплома за средно образование 2. Копие от сертификат и удостоверение за завършване на стажа или пребиваване (копие от диплома за следдипломна квалификация и фотокопие специалист сертификат за възпитаници на 2013 г.) 3. фотокопие на паспорта от 1,2 страници и регистрация 4. Копие от работа книга, сертифициран в отдел "Персонал" 5. Персоналната карта на курсиста - извадка от попълването на обекта и на щанда

На търговска основа: 1. Копие от диплома за средно образование 2. Копие от сертификат и удостоверение за завършване на стажа или пребиваване (копие от диплома за следдипломна квалификация и фотокопие специалист сертификат за възпитаници на 2013 г.) 3. фотокопие на паспорта от 1,2 страници и регистрация 4. Копие от работа книга заверен от отдел персонал 5. Лични разбира слушател карта - попълнете модел на сайта и на щанда 6. договорът за обучение (49 кабината VGMU или уеб сайт VGMU IDPO.).

Всички документи, с изключение на работната книга, са представени в 2 екземпляра!

ПСИХИАТРИЯ-НАРКОЛОГИЯ (професионално преквалификация)

Допълнителна професионална програма за професионално преквалификация

Специалност "ПСИХИАТРИЯ-НАРКОЛОГИЯ"

Целта на обучението: формиране на професионалните компетенции на психиатричен психиатър, който е необходим за извършване на нов вид професионална дейност; придобиването на нова квалификация, която осигурява независимата професионална дейност на лекаря.

Програмата за обучение е предназначена за лекари с обучение за висше образование в присъствието на стаж / пребиваване в специалност "Психиатрия".

Продължителност на обучението 4 месеца.

Форма и разходи за обучение:

 • Пълен работен ден - 76,300 рубли. Кандидатстване за 14 юни - 50 900 рубли.
 • Непълно работно време - 57 700 рубли. Кандидатстване за 14 юни - 38 500 рубли.
 • Дистанционно (дистанционно обучение) с използване на дистанционни образователни технологии (електронни учебни-методически комплекси: електронни учебници, учебни пособия, аудио и видеозаписи) - 43 500 рубли. Кандидатстване за 14 юни - 29 000 рубли.

Приемане на документи и записване на студенти ежедневно.

Започване на обучението в рамките на седмица след получаване на плащането.

След завършване на курса се издава диплома за професионална преквалификация и сертификат за специалист.

Копия от документи, необходими за обучение и издаване на удостоверения за професионално развитие:

 • Документ за висше медицинско или фармацевтично образование
 • Предишен сертификат на специалист (ако има такъв)
 • Документът за професионалното развитие (ако има такъв)
 • Копие от книгата за трудовия запис
 • Копие от паспорта
 • Свидетелство за брак / развод, ако след получаването на дипломата те са променили фамилното си име.

Психиатрия, наркология и психотерапия

За по-пълна, подробна и актуализирана информация от този раздел прочетете в образователния портал на Отдела на адрес:

адрес: Москва, ок. Милухого-Маклая, 10, сграда. 3
Тел.: +7 (495) 434-66-77, +7 (926) 143-00-11
Е-мейл: [email protected]

Началник отдел: MD Берижкин Александър Сергеевич

Катедра по психотерапия и наркология на Факултета по академично обучение на медицинските работници ПФУР е основана през 1997 г. Първият ръководител на отдела беше проф. Виктор Михайлович Михайлович. От 2011 г. и сега се ръководи от доцент, доктор. Александър Сергеевич Береокин.

През май 2013 г. решението на Академичния съвет на PFUR, нашият отдел беше преименувано на Катедрата по психиатрия, наркология и психотерапия.

Отделението обучава лекари, медицински сестри и парамедици в специалностите "Psychiatry", "Psychiatry-Наркология", "психотерапия", "медицински сестри в Psychiatry", "Nursing наркоманиите". Обучението се провежда чрез програми за тематично и общо подобрение (цикли на сертифициране); професионално преквалификация (основна специализация). Обучението се провежда както в групи, така и по индивидуален график. Отделът осъществява посещения на цикли и дистанционно обучение. Има тематично подобрение за психолозите.

След завършване на обучението се издават държавни документи (диплома, сертификат, удостоверение, сертификат).

Обучението по стаж и пребиваване се провежда по специалности «Психиатрия», «Психиатрия-наркология» и «Психотерапия».

Отделът извършва задълбочени изследвания на изучаването на алкохолни психози; афективни разстройства и по-специално, биполярно разстройство спектър на личностни разстройства, както и комбинации от гореспоменатите психични разстройства с различни зависимости; гранични психични разстройства, умствена развитие при деца, суицидно поведение и развитие на ефективна превенция на зависимо поведение и нови подходи към рехабилитация свързани с международен опит.
Публикувани повече от 300 научни труда, включително монографии, ръководства за лекари, обучение и насоки за медицински стажанти и медицински лица, има патенти за методи за лечение на зависимости на автора. Каним ви да учите в завършено училище и кандидати.

Клинична база на катедрата:
Психиатрична болница № 13 на Министерството на здравеопазването на Москва

списъкът на програмите е празен

Берижкин Александър Сергеевич
Head. Министерството на

За по-пълна, подробна и актуализирана информация от този раздел прочетете в образователния портал на Отдела на адрес:

Лекарят е психиатър, нарколог, психотерапевт, организатор на здравни услуги.
Трудов стаж в психиатрията и наркологията - 16 години
Преподавателски опит - 13 години.

Докторат беше посветена на изучаването на патогенезата на органичен мозъчен недостатъчност при деца в условията на екологична беда.

Понастоящем се работи по докторска дисертация за патогенезата на алкохолните психози.

Автор на повече от 70 научни труда. Член на Руската психиатрична асоциация, Руската наркологична лига, Националното наркологично дружество, член на Академичния съвет на депутата от ФПК ПФУР.

Научни интереси: изучаването на патогенезата на бялата треска, условия коморбидни в психиатрия и зависимости, Фармакоикономическа проучвания, Психотерапия в Addiction, организацията на психичното здраве и лечение злоупотребата с наркотични вещества

Зрежевская Инна Александровна
професор

Ръководител на звеното за обучение
Проф. Зрежевская Инна Александровна
Доктор на медицинските науки
(тематична теза: "Биполярни афективни разстройства, клинично-динамични, клинично-прогностични модели и аспекти на психофармакотерапията")

Категория медицинска квалификация:
толкова по-високо.

Сфери на дейност и специализация:
психиатрия, психотерапия, психиатрия-наркология, медицинска психология, здравна организация, сексология.

Допълнителни квалификации:
учител на висшето образование.

Професионално обучение и преквалификация:
- стаж по специалността "Психиатрия";

- преквалификация в специалностите: психотерапия, психиатрия-наркология, медицинска психология, организация на общественото здраве и обществено здраве, преподавател по висше образование, сексология.

Опитът от научна и педагогическа работа е 10 години. За 6 години тя е работила в Министерството на психиатрия и зависимости NSMU (първо като асистент, а след това доцент, ръководител на отдел - 3 години), е най-председателя на Комисията за предмет на приемане на промоция изпити по специалностите: "психиатрия", "психиатрия, наркотици и злоупотребата с алкохол", "психотерапия "член на факултета на Академичния съвет и проблемът Комисията NSMA" Актуални проблеми на неврологията и психиатрията ", както и на главния експерт участвали в външни прегледи на частни образователни и терапевтични установени и лицензиране на образователни и медицински дейности.

Той има около 60 научни публикации, е съавтор на монографията "Семейни отношения и наследствена тежест на шизофренията".

Участва в организирането на следните конференции:

- Междурегионална научна и практическа конференция "Агресията и психичното здраве на населението на Сибир" (Новосибирск, 2006). Член на редакционната колегия на събирането на материали от тази конференция;

- Регионален научно-практическа конференция, посветена на 70-годишнината от региона Новосибирск "Психотерапия и качеството на живот" (2007 г.);

- Междурегионална конференция "Кризата в живота на детето" (Новосибирск, 2008);

- Първата годишна научна и практическа конференция "Дрозовски четения". Съвместните условия в психиатрията и наркологията - модерни диагностични и терапевтични възможности "(Москва, 2014). Отговорен редактор на колекцията от материали на тази конференция;

- Първа годишна научно-практическа конференция, посветена на Световния ден на биполярно разстройство "Актуални подходи за диагностика и лечение на биполярно афективно разстройство" (Москва, 2015 г.). Отговорник на колекцията от материали на тази конференция.

Многократно издава доклади и участва в конференции / конгреси на регионално, национално и международно ниво (XIX Световен конгрес на WASP, на 15-ия Световен конгрес на WADP, 16-ти и 17-ти конгрес на годишната среща на Европейската психиатрична асоциация 161 години от Американската психиатрична асоциация, на XIV Световен конгрес на Световната психиатрична асоциация и т.н.).

Най-малко веднъж на 2 години преминаха цикъла на професионално развитие, включително в чужбина: Обучение на работното място в Отдела за психиатрична рехабилитация към Варшавския институт по психиатрия и неврология (Полша); курс "нарушения депресивно спектър и меланхолията тип личност" в рамките на следдипломното обучение на Европейската асоциация по психиатрия (Франция); 4 лекционни курсове (в психиатрия, психиатрия, наркология и психотерапия), като част от следдипломното обучение на Американската психиатрична асоциация (САЩ): "домашно лечение за остра психичните разстройства: алтернатива на хоспитализация", "улица плъзнете Психични разстройства: Общ преглед Лечение "," Личност Политическо поведение "," Духовност в психиатрията "; 2 лекционни курса в следдипломното обучение на Международната асоциация по биполярни разстройства (Южна Корея): 1. Състояние на техниката: диагностика, оценка Лечението; 2. Правилното използване на стабилизатори на настроението при продължително лечение на биполярни разстройства.

Доклади на професор IA. Zrazhevskaya бяха приети за следните международни конгреси: 2013 - Световна психиатрична асоциация Тематична конференция "Психично здраве и психична болест: съсредоточена върху Евразия" (тя беше председател на симпозиума "Класификация и диагностика по психиатрия" на тази конференция); IV Пан-азиатски конгрес "Психотерапия и консултации в една епоха от промени" и 15-ти Световен конгрес на Световната асоциация за динамична психиатрия.

2014г.: XVI Световен конгрес по психиатрия "Фокусирайки се върху достъпа, качеството и хуманната грижа" (14-18.09.2014 г., Мадрид, Испания); 16-та годишна конференция на Международното дружество за биполярни разстройства (18-21.03.2014 г., COEX-Seoul, Южна Корея); XVII Световен конгрес за динамична психиатрия "Мултидисциплинарен подход и лечение на психични разстройства: мит или реалност"? (14-17 май 2014 г., Санкт Петербург, Русия); Международен конгрес "Домашни традиции и иновации в психотерапията, практическа и консултираща психология" (17-19.10.2014 г., Москва).

2015g.: 23-ия Европейски психиатричен конгрес (28-31.03., 2015 г., Виена, Австрия); 17-та годишна конференция на Международното общество за биполярни разстройства (3-6.06.2015 г., Торонто, Канада); Международен конгрес "Интегративни процеси в голяма психотерапия. Психотерапия на здрави. Духовно ориентирана психотерапия "(15-18.10.2015 г., Москва, Русия).

IA Zrazhevskaya е член на редакционната колегия на научното и практическо списание "Теория и практика на психотерапията". http://psychotherapy.ruspsy.net/about.php

Област на научните интереси: афективни разстройства, по-специално разстройства на биполарния спектър, нарушения на личността, както и комбинация от горепосочените психични разстройства с различни зависимости.

Професор I.A. Zrazhevskaya съчетава научна работа с консултантски дейности като психиатър, психотерапевт, психиатър-нарколог. Той е член на Руската психиатрична асоциация, Руската наркологична лига, Професионалната психотерапевтична лига.

Елфимов Михаил Алексеевич
професор

Роден е през 1956 г. във Ворошиловград. Завършва през 1984 г. От Медицинския факултет на Университета за приятелство на народите в. П. Лумумба в специалност "Медицина", 1984-1986. е обучен в клиничен престой в катедрата по вътрешни болести на Медицинския факултет на UDN. П. Лумумба в специалността "терапия".

От 1984 до 1986 г. Работил е като старши изследовател в Централния изследователски институт по медицина на UDN на П. Лумумба.

През 1993 г. защитава тезата си по специалност 14.00.13. "Нервни заболявания" (надзорникът е дмс, професор Е. Велховър).

От 2000 г. насам. до 2014г. работи като старши научен сътрудник на катедра по рехабилитационни проблеми на катедрата по гранична психиатрия на FGBU "SSC SRP im. VP Сръбски "(ръководител - почетен учен, акад. Я. Александровски).

През 2013 г. той защитава докторска дисертация на тема "Системата на диференцирани прилагане на допълнителни методи на лечение рехабилитация при пациенти с гранични психични разстройства" (специалност - 03.14.11 "регенеративната медицина, физиотерапия и спортна медицина, балнеология и физиотерапия").

В момента той е консултант на FGBU "Клиничен санаториум" Barvikha "на администрацията на президента на Руската федерация.

Продължителността на клиничната работа в специалността надвишава 25 години.

Елфимов МА Автор е на над 100 научни статии, включително и насоки, теми, свързани с националната лидерство в психиатрия, както и автор на монография "акупунктура психосоматични болести" (2014 г., «Palmarium Академично издателство», Саарбрюкен, Германия).

Обхватът на научните и медицински интереси включва допълнителни методи за диагностика и лечение на психични и психосоматични разстройства (рефлексология, хомеопатия, физиотерапия). Има по-висока медицинска категория в специалността "рефлексотерапия".

Владее френски (има диплома за преводач).

Има сертификат за предложението за рационализация. Той получи медал "В памет на 850-годишнината на Москва".

Елфимова Елена Владимировна
професор

През 1990 г. завършва Медицински факултет, Университет за приятелство на народите в Русия. П. Лумумба в специалност "Медицина", 1990-1992. изучавани в клиничен престой и от 1992 до 1995 г. в клиничното висше училище в катедрата по психиатрия, наркология и медицинска психология на UDN. П. Лумумба. Доктор-психиатър, психиатър-нарколог, психотерапевт. Доктор от най-високата квалификационна категория. Специалист в областта на психосоматична медицина, гранични психични разстройства, възраст психиатрия, класическа и Erickson хипноза и когнитивно-поведенческа терапия, техники за релаксация, семейна терапия. Заедно с фармакотерапия има nemedikametoznymi методи за лечение на психични разстройства - акупунктура и хомеопатия. През 1994 г. завършва международното училище по хомеопатия в Унгария.

През 2005 г. защитава докторската си дисертация по темата: "Психични разстройства при захарен диабет. Технология на медико-диагностичния процес ". Има опит в практическата работа като психиатър повече от 20 години, опит в преподаването - 5 години. От 1998 г. ръководи психиатричната служба на Медицинския център на Банката на Русия. Консултант на катедрата по медицина на съня в клиничния санаториум Barvikha на административния отдел на президента на Руската федерация. Пълнен член на Руската академия на природните науки. Има диплома за преводач от английски език. Автор на повече от 50 публикувани произведения, включително 3 популярни научни книги за семейна психотерапия, методични препоръки за пациенти. Тя е удостоена с Удостоверение за чест на Министерството на здравеопазването на Руската федерация.

Автор на научно-популярни книги. "Самотата сбогом Вярвам, надежда, любов !." "Живот след развода аз живея, дишам, любов" "Кризите личните взаимоотношения, за да разберат, да прости, да се преодолее.".

Иговская Анна Станиславовна
Доцент

През 1992 г. завършва РУМУ (Руски държавен медицински университет). През 1993-1995 г. е обучавана в клиничен престой в специалност "Психиатрия" в Държавния научен център по детско здраве. VP Сръбски.

От 1996 г. работи като психиатър-нарколог и психотерапевт и е дълбоко ангажирана в психотерапията на зависимостите.

От 2006 до 2010 г. работи по дисертационното изследване в следдипломно обучение в катедра "Психотерапия и секслология" на Руската медицинска академия за следдипломно образование. Дълбоко ангажирани с личностни разстройства, хипохондриационно разстройство в аспекта на психотерапевтичната помощ чрез метода на творческото самоизразяване.

Автор е на 15 научни труда, включително и методично ръководство за психотерапия на хипохондрични заболявания. Докторът е психиатър, нарколог, психотерапевт.

Тер-Израелян Алексей Юриевич
Доцент

През 1998 г. завършва Московския институт по медицинска и социална рехабилитация, специализирал в "Медицина".

От 1998 до 2000 г. учи в клиничната резиденция в специалност "Психиатрия" въз основа на ММА. IM Сеченов.

През 1999 г. премина сертификационния курс "Действителни проблеми на наркологията" въз основа на наименованието на ММА. IM Сеченов, издава сертификат по специалността "Психиатрия-наркология".

От 2000 до 2003 г. е завършил следдипломен курс на базата на НСС по наркология.
От 2004 до 2009 г. работи като лекар на психиатър-нарколог на Националната клинична болница № 17.
От 2010 г. до 2012 г. е ръководител на отдела № 13 МНПТ за наркология.
От 2012 до сега - главен лекар на психиатричната болница № 13 на здравния отдел в Москва

Общият трудов стаж в здравните заведения е 16 години. Докторът е психиатър, нарколог, организатор на здравни грижи.

Козлов Тимофей Николаевич
Доцент

През 1999 г. завършва Държавната медицинска академия в Чита.
От 1999 до 2001 г. - Обучение по клинична резиденция в специалност "Психиатрия".
От 2001 г. до 2005 г. Работил като асистент в катедрата по психиатрия и медицинска психология на Държавната медицинска академия в Чита.
През 2004 г. защитава тезата си в Московския изследователски институт по психиатрия на тема "Психопатологични и лични механизми на самоубийствено поведение сред народа".
Работи като ръководител на 14-то психиатрично отделение в психиатрична болница № 13 на катедра "Обществено здраве" в Москва.
Член на руската наркологична лига. Има дипломи и сертификати на специалист по психиатрия, наркология, психотерапия и здравеопазване.
През 2006 г. и 2011 г. е обучен в Катедрата по психиатрия в Научния център за психично здраве на Руската академия по медицина и в Катедрата по психотерапия в Руската медицинска академия за следдипломно обучение.
Той има съвременни методи за лечение на психични разстройства, алкохол и наркомании

Колобов Вадим Вячеславович
Доцент

През 1972 г. завършва с отличие от медицинския факултет на 1-ви медицинския институт в Ленинград. академик I.P. Павлов и след специализация работи като невропатолог. От 1976 г., след като е специализирал в психиатрията, е работил като психиатър в Окръжната клинична психиатрична болница. Дълбоко ангажирани в епилептологията, неврозите, граничните и кризисни условия. В същото време той получава обучение по медицинска психология в Ленинградския научен институт по психоневрология. VM Бехтерев и там през 1991 г. защитава тезата си. Той е психиатър от най-високата квалификационна категория. След обучение в областта на наркологията, акупунктурата и психотерапията, последните десетилетия бяха по-специално насочени към лечението на зависимостта. Автор е на 23 научни труда, методически разработки и оригинални програми за лечение на алкохолизъм, наркомании и тютюнопушене. На практика той използва акупунктура, психотерапия, включително хипноза и техники на невролингвистично програмиране.
Доктор психиатър, нарколог, психотерапевт, кандидат за медицински науки

Елвира О.
професор

Завършва с отличие от Държавния медицински университет в Новосибирск. Тя е бил обучен в стаж по специалност "психиатрия" (University), както и професионално обучение по специалности "Психотерапия" (тях RNIMU. Пирогов) и "Психиатрия-наркология" (University). В края на стажата тя е приета за психиатър в Държавна здравноосигурителна институция № 13, където продължава да работи до настоящия момент. В комбинация той работи като психотерапевт в същата институция.

Учител Топка E.O. участва активно в работата на конференции и конгреси на руско и международно ниво. През октомври 2014 г., той публикува доклад, озаглавен "Актуални въпроси на етиката и обучение на психотерапевти в Руската федерация" в младежката секция на Международния конгрес "Домашните традиции и иновации в психотерапията практика и консултиране психология" (Москва, 17-19 октомври, 2014 г.).

1 е съвместно обучение ръководства и 11 научни статии, публикувани в национални и международни издания, включително действията на международни конгреси по СИП, и ISBD и списания, включени в списъка на Висшата атестационна комисия на Руската федерация. Владее английски език.

Член на професионалната психотерапевтична лига.

Специалност "Психиатрия-наркология"

Степента: Психиатър-нарколог

Най-често срещаните изпити за приемане:

 • Чужден език - по избор на университета

Изпитът включва практическа и теоретична част по основната тема.

съдържание

Психиатър-наркологът се занимава с идентифицирането и лечението на наркоманията. Съществуват различни варианти на това заболяване и всъщност случаите на неговото откриване не са редки сред хората от различни социални слоеве. Разбирането, че наркоманът е болен човек, който се нуждае от специализирана грижа, е вероятно една от основните качества на този специалист. Имате ли такива? След това ви предлагаме да преминете обучение по специалност 31.08.21 "Психиатрия-наркология" в резиденция.

Условия за прием и изпити

Какви елементи да се вземат за приемане, е необходимо да се разберете в катедрата по психиатрия във избрания университет. Изпитът обикновено включва практическа и теоретична част от основния предмет (психиатрия-наркология), както и чужд език.

Трябва да се отбележи, че хората, които са завършили медицински университет в областта на медицината или педиатрията, могат да кандидатстват за обучение.

Бъдеща професия

Професията на психиатър-нарколог включва помощ на хора с такива проблеми:

 • пристрастяване към алкохолни напитки, наркотични вещества;
 • прекомерно хранене;
 • различни депресивни разстройства;
 • невротични разстройства, психози, неврастения;
 • други неврологични заболявания, които имат психологическа основа;
 • повръщане (енуреза);
 • стрес и неговите последици.

Полето на лечение на психиатър-нарколог е мозъкът на човек, а именно нарушения, които имат неорганичен характер. Това означава, че психиатър-нарколог се занимава не само с лечението на различни видове зависимости, но също така помага на пациента да възстанови психическия баланс.

Тук следва да се отбележи, че психиатърът, психиатър професия не включва лекува "думи", но пълноправен терапия лекарства, билкови лекарства, физиотерапия и други медицински заведения. Разбира се, комуникацията с пациента е важно във всяка медицинска специалност, но психиатър, психиатър трябва все повече да има добра комуникация и разбиране на психологията, с цел правилно да оцени състоянието на пациента и да го взема ефективна терапия.

Къде да влезете

Обучението за психиатър-нарколог е възможно след завършване на медицински университети в Москва и други градове. Сертификат за психиатър-нарколог може да бъде издаден от много университети, а именно:

 • Първият държавен медицински университет в Москва
 • Първият държавен медицински университет в Санкт Петербург;
 • Руски национален изследователски медицински университет в Москва;
 • Сибирски държавен медицински университет;
 • Държавният медицински университет в Казан.

След шест години обучение бакалавър, който е избрал тази професия, отива за пребиваване или стаж в горепосочените медицински заведения или други, които имат сертификати за такова обучение.

Условия и форми на обучение

Обучението се провежда на пълен работен ден. Продължителност - две години. Най-малко 60% от времето за обучение е посветено на практическата част от обучението. Това включва практиката в болницата и наркологичните диспансери.

Основните предмети, изучавани в курса на обучение по специалността

Естествено, основното направление на образованието в тази специалност е наркологията. Какви са най-важните елементи?

 • общи проблеми на наркологията;
 • обща психопатология;
 • методи за изследване на наркологични пациенти;
 • алкохолизъм;
 • наркомания;
 • профилактично поддържане на наркологични заболявания;
 • лечение на алкохолизъм и наркомания;
 • психотерапия, психокорекция и други нефармакологични методи на лечение;
 • опит в областта на наркологията.

Придобити умения и способности

Какво психиатър-нарколог трябва да може да направи:

 • да получи от пациента всички необходими данни, свързани с неговото състояние, ако е необходимо, включва роднини;
 • да анализира получената информация, да разпределя профилни симптоми и синдроми;
 • за диагностициране на специфично наркотично заболяване;
 • назначава и интерпретира допълнителни методи на изследване;
 • да избере правилното лечение в съответствие с настоящите протоколи и индивидуалните характеристики на всеки пациент;
 • да разпознават спешни условия в областта на наркологията, да оказват своевременна помощ;
 • да назначи мерки за рехабилитация;
 • работа със здравни записи.

Разбира се, освен уменията, теоретичният компонент на преподаването също е важен. След приключване на пребиваване психиатър, психиатър трябва да знаят симптомите и синдромите на заболявания в своята област, да бъде в състояние да се идентифицират държавата, лечението на които участват и други специалисти (кардиолог, невролог и т.н.), да се запознаят с протоколите, които провеждат изследването и лечението на пациентите.

Перспективи за заетост

Кой да работи след обучението? Разбира се, нарколог.

Специалист, който е получил диплома, може да получи работа както в държавни, така и в частни лечебни заведения, да провежда прием в поликлиниката или да наблюдава пациенти в болница. Също така, след получаване на подходящо разрешение психиатър-нарколог може да отвори частната си практика и да проведе прием на пациенти.

Ползи от следдипломна квалификация

След завършване на обучението, всички жители могат да влязат в следдипломна квалификация. Това дава възможност за развиване на техния потенциал и ангажиране в научни изследвания. Крайната цел е да се защити магистърската теза.

Освен това специалистът продължава да учи в клиничния отдел, където често има интересни и сложни случаи, а висшите колеги с висока квалификация могат да споделят опита си от известно време.