недържавна здравна институция
«Пътна клинична болница
в гара Воронеж-1 АД "Руски железници"

Захранване

Бюджетен здравен институт на регион Воронеж

 • Главна сграда № 1
  • Отдел за приемане
  • Хирургически профили

   клиника

   Регионален консултативен клиника е структурна единица BUZ VO VOKB № 1, чиято основна задача е да осигури високо специализиран консултантски жителите диагностика и медицински грижи Воронеж регион.

   Клиниката е предназначена за 800 посещения на всяка смяна. Всяка година около 200 000 пациенти получават помощ. Консултативният прием се провежда в 38 медицински специалности (списъкът може да бъде разгледан на страниците на отделите на поликлиника). Поликлиниката работи на две смени.

   От понеделник до петък
   1 смяна от 8 00 - 14 00
   2 смяна от 14 00 - 20 00

   Регионалният консултативен клиниката може да получи експертна помощ на сърдечна операция, микрохирургия, неврохирургия, с Аудиолог, хирург на диабетно стъпало, Отоларинголог-phoniatrics.

   Организиран само в строго специализирани техники за пациенти с екстрапирамидни нарушения и демиелинизиращи заболявания на нервната система, работещ в офиса за рехабилитация на пациенти kolostomirovannyh.

   В структурата на поликлиника има:

   • консултативен отдел №1 (терапевтичен профил)
   • консултативен отдел № 2 (хирургически профил)
   • неврологичен отдел
   • регионални специализирани центрове:

   -регионален и междурегионален център "Чернобил", "

   • регионален кардиологичен диспансер,
   • дневна болница за 20 легла,
   • медицинска линейка (за медицинска помощ на болничния персонал);
   • информационно-аналитичен отдел,
   • методичен отдел по обща медицинска практика.

   За да се подобри достъпността и качеството на специализираната медицинска помощ, на населението на региона Воронеж е осигурена работата на регистър и информационен отдел с функциониращ кол център.

   Задачите на телефонния център са:

   • Информиране, консултиране на жителите на област Воронеж и други региони за работата на специалисти и служби на висшите училища във ВОББ № 1

   • Координация (маршрутизация) на потоците пациенти на територията на ВУЗ във ВОББ № 1, вътрешни потоци на консултативната поликлиника

   • Регистриране на пациенти в системата за електронно регистриране:

   - Дистанционно самостоятелно записване на пациенти до специалистите на ОКП;

   - Дистанционно приемане на допълнителни заявления от медицинските организации на ВО за консултации със специалисти от ОКП;

   - Дистанционно резервиране на платените услуги на специалисти от ВУЗ във VOKB номер 1;

   • Работа с телефонни и електронни жалби на гражданите (пренасочване и обратна връзка)

   Записването до рецепцията на специалисти се осъществява посредством един многоканален телефонен номер

   център за повикване на HEAD IN VOKB номер 1.

   (473) 207-24-00

   • от понеделник до петък от 8.00 до 20.00 часа,
   • Събота от 8.00 до 14.00 часа,
   • почивните дни - в режим на автоинформатор.

   График за назначаване на терапевт

   Доктор Булавина Елена Сергеевна

   м / о Олга Питайкина

   Ж. Лизикукова 73, 75, 77, 79

   Доктор Лъкина Любов Павлова

   G.Lizyukova 69, 69А

   Доктор Хорошилова Олга Ивановна

   от 03.05.2018 до 13.06.2018 няма рецепция

   м / г Лугововска Елена Владимировна

   Г.Лизйукова 67, 71

   Холцунова 82, 84

   Доктор Олга Черник

   м / г Потапова Ирина Николаевна

   60 армии 2, 4, 6, 8

   Доктор Овчаренко Ала Павловна

   m / s Sotnikova Вера

   Ж. Лизикукова 63, 65

   Доктор Серова Олга Ивановна

   от 16.04.2018 до 09.06.2018 няма рецепция

   м / г Trukhina Олга Анатолиевна

   Доктор Гутева Ирина Михайлова

   м / с Шербакова Татяна Владимировна

   Г.Лизйукова 57, 59

   60 армии 3, 5, 15 Holzunova 72A, 74

   Доктор Мелсина Елена Александровна

   м / с Крошовилова Наталия Ивановна

   Г.Лизйукова 49, 53, 55

   Holzunova 70А, 72, 72b

   Доктор Шчеголева Татяна Сергеевна

   0 9.06.2018 без рецепта

   м / г Андреева Татяна Анатолиевна

   Г.Лизйукова 29, 43, 47, 51

   Доктор Кудряшова Виктория Викторовна

   м / с Кюрианова Джулия Генадиева

   Ж. Лизикукова 25, 27, 35, 37, 39

   Доктор Чечелева Татяна Юриевна

   м / с Попова Оксана Анатолиевна

   Г.Лизйукова 21, 23, 31

   Holzunova 64, 64А

   4109-Жукова Нина Василиевна - началник отдел,

   Артемова Ирина Василиева - висш мед. Сестра, храна: 212-60-59

   Работни събота - третата

   График на работата на лекарите Чл. 3

   Пълно име лекар, медицинска сестра

   Доктор: Стивън Евгений Николаевич

   м / с Шетцова Елена Василевна

   Ж. Лизиукова 38, 40

   60 от армията 21, 23, 25

   Доктор: Корна Юлия Валериева

   м / с Сомова Татяна Владимировна

   Lizyukova 28, 32, 34, 36, 36А

   Доктор: Орлова Олга Ивановна

   м / с Курасова Людмила Николаевна

   Б.Победи 9, 17, 19, 21

   Доктор: Стерлигова Людмила Дмитриева

   м / с Илина Евгения Владимировна

   Ж. Лизикукова 12, 14

   Доктор: Фомина Любов Сергевена

   м / с Евсел Инсе Николаевна

   Г.Лизйукова 6, 8, 16, 18

   Влизане в лекари uk.301-311

   Доктор: Мешкова Татяна Ивановна

   м / с Суязова Кристина Викторовна

   Холцунова 58, 60

   Доктор: Рубан Юлия Сергеевна

   м / с Наталия Владимировна Дементиева

   Московски про.93 / 2, 95

   Доктор: Марина Печерская

   от 28.05.2018 до 21.06.2018 няма рецепция

   м / с Бухалова Олга Анатолиева

   Moskovsky pr.91, 93

   Холцунова 54, 60В

   Доктор: Черник Анна Викторовна

   0 9.06.2018 без рецепта

   м / с Кудакова Олга Генедивна

   Moskovsky pr. 97А, 99

   Доктор: Коновалова Вера Александровна

   м / с Сдружение "Дина Михайловна"

   Ген. Л. Майков 8А, 10

   4332-Топчи Елена Евгениевна - началник отдел, тел. 212-60-37

   4329 - Зиганшина Наталия Евгениевна - старша медицинска сестра, р. 212-60-57

   Работната събота е втората

   График на работата на лекарите Чл. 4

   Доктор Каримова Олга Викторовна

   18.06.2018 няма рецепция

   29.06.2018 без рецепта

   m / s Хомилева Ирина Александровна

   Московска авеню: 101, 105, 109, 109/1, 111

   Доктор Сорокина Анджелина Михайлова

   м / с Белашова Елена Вячеславовна

   Московски проспект: 109А, 113

   Доктор Бъправа Елена Анатолиева

   1 4.06.2018 без рецепта

   22.06.2018 без рецепта

   м / с Марина В. Копитин

   Московски проспект: 117А, 117В, 117V

   М.Зукова: 10, 12, 16, 20

   Доктор Яришева Татяна Анатолиевна

   0 9.06.2018 без рецепта

   20.06.2018 без рецепта

   27.06.2018 няма рецепция

   м / с Чечина Юлия Евгениевна

   Московска авеню: 119, 123, 125, 127

   М. Джуков: 18, 22, 24, 26

   Доктор Бодришкин Дмитрий Иванович

   от 04.06.2018 до 25.06.2018 няма рецепция

   28.06.2018 без рецепта

   м / с Пономарева Юлия Викторовна

   V.Nevskogo: 46, 46/2, 46/3

   Доктор Лигина Галина Василиева

   13.06.2018 без рецепта

   м / г Питеркина Оксана

   Б. Победа: 12, 16, 18, 18а, 20

   V.Nevskogo: 44, 46/4

   Доктор Мурава Надежда Артемона

   25.06.2018 без рецепта

   м / с Титова Оксана Александровна

   Б. Победа: 22, 24, 26, 28

   Доктор Чернякина Светлана Генедивна

   19.06.2018 няма рецепция

   26.06.2018 няма рецепция

   м / с Шакина Татяна Владимировна

   Доктор Бухарин Александър Иванович

   21.06.2018 без рецепта

   м / г Атаджанова Галина Анатолиевна

   V.Nevskogo: 27, 33,

   Доктор Мешчерякова Надежда Анатолиевна

   15.06.2018 без рецепция

   м / с Тодка Тамара Василевна

   Мордасова: 3, 3А, 5, 7А, 9

   Володина Наталия Петровна

   Николаева Татяна Сергеевна

   Работна събота - четвърти

   График на работата на лекарите Чл 5

   Пълно име лекар, медицинска сестра

   Доктор Котова Людмила Анатолиевна

   25.06.2018 без рецепта

   м / и Паско Александра Павловна

   V. V. Yevsky 79, 81А, 83, 85, 85А, 85В

   Доктор Молощан Игор Василевич

   0 9.06.2018 без рецепта

   06/20/2018 няма рецепция

   06/26/2018 няма рецепция

   м / с Неделина Василина Юриевна

   Мордасова 7, 9А, 9В, 11А, 13, 15

   В.Невски 81

   Доктор Цуканова Мария

   27.06.2018 няма рецепция

   м / с Титова Светлана Владимировна

   V. V. Yevskogo 47, 49, 51, 53, 65, 65А, 69, 71

   Доктор: Екатерина Андреевна Печилина

   06/09/2018 няма рецепция

   2 8.06.2018 без рецепта

   м / в Старикова Марина Сергеевна

   V.V. Yevsky 48, 48V, 48G, 55, 55А, 57, 59, 61, 63, 67

   Доктор Короткивич Наталия Дмитриева

   14.06.2018 няма рецепция

   06/29/2018 няма рецепция

   м / с Орлова Елена Александровна

   129А, 131А, 131В, 131В, 133, 137, 141, 145А

   Доктор Кардалян Агавни Гайковна

   06/13/2018 Няма рецепция

   м / г Getmanskaya Ekaterina Olegovna

   Доктор Скрипникова Алина Александровна

   19.06.2018 няма рецепция

   147, 147А, 149, 149А, 153

   Доктор Торопцев Артем Александрович

   0 9.06.2018 без рецепта

   15.05.2018 няма рецепция

   1 8.06.2018 без рецепта

   м / г Григориан Нина Азатовна

   Миронова 39, 39А, 43, 43А, 43В, 45, 45А, 49

   Доктор Амрахова Медина Генадиевна

   21.06.2018 без рецепта

   Shukshina 2, 3, 4, 4В, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А,

   17, 19, 19А, 20, 21, 21А, 22, 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46

   1, 1А, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

   Доктор Калах Оксана Сергеевна

   22.06.2018 без рецепта

   м / с Кукчинова Людмила Василиева

   JM "Иглолистни" 2, 5, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 29, 30, 33, 37, 41, 42

   Москва PR. 175, 179, 179а, 179B, 179V, 181, 181А, 181б, 181V, 181G, 183, 183а, 183В, 183V, 185, 197, 211, 213, 215

   Zhm Zadonye: всичко

   Слюсарева Светлана Юриевна

   Шаталова Марина Александровна

   Работна събота - първата

   График на работата на общопрактикуващите лекари № 6

   (клон на ул. Владимир Невски, 17а)

   Разделение на разделянето : Цигулева Наталия Сергеевна, телефон: 212-60-99

   Старши медицинска сестра: Оксана Дроздова

   СТУДЕНТ ПОЛИКЛИНИК

   Бележка за студент във Воронежския университет

   Как да се запишете в студент поликлиника и да си спестите личното време за по-важни неща, отколкото да чакате на линия за лекар

   Ако сте студент във Воронеж и трябва да получите медицинска помощ, трябва да се срещнете с лекар в удобно за Вас време.

   Инструкции за назначаване

   Стъпка 1. Посетете https: // rmis36 / ru и изберете Voronezh.

   Стъпка 2. Ако сте на 18 години - в списъка на медицинските организации, които се появяват, изберете полето BUDE VO "Воронеж Сити Поликлиник № 15" (студент). Ако все още не сте навършили 18 години, изберете BES VO "Воронеж градска клинична поликлиника № 1", а след това HEI в детски поликлиничен случай 1 или сграда 2 на VGKP № 1 (на по-удобно място).

   Стъпка 3. Изберете областния терапевт на вашия сайт, като вземете предвид университета и факултета (или, ако е необходимо, лекаря специалист), както и датата на посещението (с изключение на дните на почивка и дни "записване в регистъра").
   Ако не можете да намерите областно терапевт на вашия университет и факултет, регистрирайте се при всеки безплатен окръжен терапевт на удобен адрес за Вас.

   Стъпка 4. Изберете по-удобно време за посещение от предложените опции за график за назначаване на лекар.

   Стъпка 5. Влезте в профила си в личния си профил в портала "Обществени услуги", като въведете номера на мобилния си телефон (имейл) и паролата. Ако не сте регистрирани в портала "Държавна служба", следвайте процедурата по регистрация съгласно инструкциите в портала.
   Стъпка 6. Ако видите празни полета, въведете липсващите данни и потвърдете съгласието си за обработката на лични данни, след което кликнете върху полето "Записване".
   Стъпка 7. Честито! Успешно сте се регистрирали за среща с лекар. Запазете (при необходимост отпечатвайте) данните за записа на рецепцията.

   Очакваме ви на посочения в лекаря адрес 15 минути преди началото на приемането.

   Когато посещавате клиника, свържете се с администратора. С вас трябва да имате паспорт, студентска карта, SNILS и политика на MHI (или фотокопие на тези документи).

   Ако сте регистрирани в град Воронеж и преди това са били прикрепени към друга клиника, можете да очаквате да получите само 4 жилища или детска клиника (случай 1 или 2) BUZ IN "VGKP номер 1" за спешно лечение (в случай на подаване на заявлението за регистрация налагане на запор на BUZ в "VGKP номер 1" в момента на допускане, можете да получите рутинна медицинска помощ).

   Бъдете здрави и водете здравословен начин на живот!

   Ще ви бъдем благодарни, ако оставите отзивите си за посещението си при лекаря чрез позоваване.

   Бюджетен здравен институт на регион Воронеж

   "Градска поликлиника № 22 на Воронеж"

   Меню на сайта:

   новини

   препратки

   Правен адрес: 394083, Воронеж, ул. Глинка, 34 г.
   Имейл адрес: [email protected]
   Телефон / факс: (473) 244-49-09
   телефони: (473) 244-49-09 - главен лекар,
   (473) 244-47-47 - заместник-главен лекар за медицинското звено
   Горещи телефони
   в. Nikolksoe: (473) 244-47-47
   в. Maslivka: (473) 244-07-67
   Име на главата: Паракина Людмила Василевна
   График за приемане на граждани от главата: Понеделник, от 2 до 6 часа

   Основателят и собственикът на имуществото на институцията е регион Воронеж. Властите на учредителя от името на региона Воронеж се изпълняват от Министерството на здравеопазването на област Воронеж. Правомощията на собственика на имота от името на района на Воронеж се извършват от Отдела за имоти и поземлени отношения на област Воронеж.

   Всички ваши коментари, въпроси или предложения можете да оставите на нашия сайт в раздел "Контакти" или да изпратите по електронна поща [email protected]

   Карта на местоположението

   Градска поликлиника № 22, с. Nikolskoye

   Градска поликлиника № 22, с. Maslivka

   Градска поликлиника №18

   Благодаря за съобщението.

   Поликлиника №18 ръководство: скрининг ултразвук, амбулаторно лечение на възрастни, ултразвук на таза, ултразвук на 12 седмици, на белия дроб рентгенови, ядрено-магнитен резонанс, MRI от 2800 рубли, колоноскопия, свръзки за флора, мамография, ултразвук на вените, сърдечна ултразвук, ултразвук офис услуги, тестове за хормоните на щитовидната жлеза, анализ на кръв, хепатит, можете да се регистрирате, за да mamologist, вземането на нефролог, което е рекорд с онколог, график получаване терапевти, можете да се свържете с лекар за сметка на заведението.

   ние също се занимават с: часовник терапевт рецепция график хирургия, урология услуги, които можете да направите среща с хирург, за влизане в клиниката, психично-здравни услуги, графика на лекарите възрастен клиника, можете да се регистрирате, за да LORu назначаване, УНГ услуги, получаване на офталмолог, се консултирайте със специалист инфекциозно заболяване, услуги невролог, ортопед запис, като кардиолог, ендокринолог, можете да се запишете за гастроентеролог, medspravka 2018 за лиценз, medspravka, предварителни медицински прегледи на водача, което можем н да получите медицински съвет за медицински права, медицински прегледи, медицински свидетелства за шофьори.

   Фирма Град поликлиника №18 се намира в гр. Воронеж на адрес: Ленински проспект, 2/5.

   Предложения и приложения директно до пощата или да се обадят +7 (473) 249-23-13 (регистър), сега в Воронеж - 14:48, ние работим още 3 часа 12 минути, посетете нашия официален сайт.

   Градска поликлиника № 11

   394019, Воронеж, ул. Машиностроитли, гл. 13 Б, кв. Коминтерновски

   Телефонен номер
   +7 (473) 247-16-79
   +7 (473) 276-13-58 се обадете на лекар

   Работно време
   Сега отворен
   Понеделник-Петък 08: 00-20: 00
   Събота-неделя 09: 00-15: 00

   Средна оценка
   Оценени с 8 души

   Прегледи за институцията

   Каним ви да изразите мнението си, както и да участвате в дискусиите чрез коментари. Приветстваме откритостта в рецензиите. Ако желаете, администрацията на институцията може да отговори на вашите отзиви.

   Оценявайте институцията или Напиши отзив

   Как да стигнете дотам

   Медицински услуги

   ОПИТ

   ДИАГНОСТИКА

   ИЗСЛЕДВАНИЯ И АНАЛИЗ

   Последни отзиви

   Елена 02.22.2018

   отрицателен: Дойде на 13-30 години с проблем (оток от един век). Талонът беше даден на офталмолог. Опашката е вече 30 души. След като стоях под кабинета за 2,5 часа, ми казаха, че не е факт, че те ще приемат. След разговор с главата се оказа, че аз не се нуждаят от офталмолог, но някъде другаде (макар че кой друг би могъл да ми помогне?) В доболничната искаше да даде пас към терапевта (защо трябва да терапевт, ако едното око не може да види!) В резултат на това в кабинета стигна до 17-00. Знаете, че сте под вратата за почти 4 часа - със сигурност е COOL.

   описание

   Поликлиника №11, който е един от най-старите медицински-профилактични заведения на града и да се осигури медицинска помощ на жителите Kominternovsky и съветските райони, отвори врати за първите пациенти преди повече от петдесет години.

   В момента се предоставя медицинска помощ на възрастното население в следните звена:

   1. Терапевтични отдели №№ 1 и №2, където има 7 общопрактикуващи лекари, водещи техника не само терапевтично, но и хирургически, очен, УНГ, неврологично и други.
   2. Консултативната и диагностика отдел, която включва офиси: Opthalmo-логия, Neurology, Отоларингология, ревматология, хирургия, урология, травматологията, инфекциозни заболявания, ендоскопия.
   3. Рентгенов флуорографски отдел.
   4. Катедра ултразвук и функционална диагностика.
   5. Отдел за рехабилитация.
   6. Отделите на деня болница за терапия и педиатрия.
   7. Отдел за платени медицински услуги.
   8. Отдел за медицинска превенция.
   9. Помещения за прием, зала за наблюдение.
   10. Клинична и диагностична лаборатория.

   Техническото оборудване на поликлиника №11 напълно оправдава името му като "ново и модерно". В арсенала на лекарите, ултразвукови машини от висок клас. Пълно актуализирано оборудване като отрасъл на функционалната диагностика и клинична диагностична лаборатория.

   Клинична дигностична лаборатория разполага с 5 дивизии: клинична, хематологичните, биохимични, имунологични и диагностика PCR, и има голям капацитет за провеждане на всички видове изследвания, както стандартни и не е насочена към диагнозата, както и превенция на развитието на болестта чрез получаване късно модерно оборудване.

   Лечебната дневна болница се намира в просторни, чисти отделения, заемащи 6-ия етаж. Повечето от стаите са за 1-2 души. Камерите са оборудвани със сигнален бутон, стенна лампа, рециркулатор.

   Въвеждане в експлоатация поликлиника №11 възможно да се подобрят условията на труд в поликлиника №8 детски: разширена работна площ на педиатрична дневен стационар, отдел на функционална диагностика, клинична лаборатория за диагностика.

   В лечебно-профилактичното заведение на Общинската институция "Градска поликлиника № 11" в момента има 4 кандидати за медицински науки, 81 лекари и 144 медицински работници.

   График за назначаване на терапевт

   Заместник главен лекар в поликлиника

   Урапалова Нина Владимировна

   онколог от най-високата категория

   Основните задачи на клиниката са:

   1. Провеждане на диагностична диагностика.
   2. Разработване на план за лечение на пациенти с ново диагностицирана диагноза в лечебни и консултантски комисии като част от водещите специалисти на онколози, радиолози, химиотерапевти.
   3. Извършване на болнични заместителни видове лечение, при спазване на принципите на комбинираното и комплексно лечение.
   4. Диспансерно наблюдение.

   Работният режим на клиниката е от 7.00 до 20.00 часа всеки ден.

   Назначаването на пациенти в клиниката за специалисти от клиниката на клиниката се извършва:

   • по телефона -
   • 8 (473) 253-32-93 от 8.00 до 18.00;
   • 8 (473) 253-32-59 от 8.00 до 16.00;
   • 8 (473) 253-13-08 от 8.00 до 14.00;
   • 8 (473) 253-13-60 от 8.00 до 18.00 часа.

   регистър на клона на платените услуги 8 (473) 253-16-20 от 8.00 до 15.00;

   • първични пациенти - в регистъра на поликлиниката в пълен работен ден;
   • чрез Интернет се извършва от лекари - онколози на медицинската организация в мястото на пребиваване.

   Записването и приемането на жителите на Воронеж от 12.00 часа.

   Приемането на специалисти се извършва в следните профили:

   • мамолог,
   • обща онкология,
   • патологията на главата и шията,
   • коремна онкология,
   • гръдна онкология,
   • ракови заболявания,
   • oncourology,
   • радиология,
   • химиотерапия.

   График за лекарите:

   Лекар - онколог на урологичната администрация

   Неоплазма на пикочно-половата система

   Лекар - онколог на урологичната администрация

   Неоплазма на пикочно-половата система

   Лекар - онколог на урологичната администрация

   Неоплазма на пикочно-половата система

   Лекар - онколог на урологичната администрация

   Неоплазма на пикочно-половата система

   Лекарят - онколог на коремното допускане

   Неоплазми на хранопровода, стомашно-чревния тракт (стомаха, панкреаса, черния дроб, червата)

   Лекарят - онколог на коремното допускане

   Лекарят - онколог на коремното допускане

   Неоплазми на хранопровода, стомашно-чревния тракт (стомаха, панкреаса, черния дроб, червата)

   Лекарят - онколог на гръдния прием

   Неоплазми на трахеята, бронхите, белия дроб, плеврата

   Лекарят - онколог на гръдния прием

   Неоплазми на трахеята, бронхите, белия дроб, плеврата

   Неоплазми на женската репродуктивна система

   Неоплазми на женската репродуктивна система

   Неоплазми на женската репродуктивна система

   Докторът е общ онколог

   Медиастинални неоплазми, мозък, ретроперитонеално пространство, черен дроб, кости, лимфопролиферативни заболявания

   Докторът е общ онколог

   Медиастинални неоплазми, мозък, ретроперитонеално пространство, черен дроб, кости, лимфопролиферативни заболявания

   Казакова Александра Виачаславовна

   Неоплазми на кожата, меланома

   Неоплазми на кожата, меланома

   Доктор-онколог мамолог

   Неоплазми на млечните жлези

   Доктор-онколог мамолог

   Неоплазми на млечните жлези

   Доктор-онколог мамолог

   Неоплазми на млечните жлези

   Доктор-онколог мамолог

   Неоплазми на млечните жлези

   Доктор-онколог мамолог

   Неоплазми на млечните жлези

   Кирилов Валентин Серафимович

   Доктор-онколог мамолог

   Неоплазми на млечните жлези

   Доктор-онколог мамолог

   Неоплазми на млечните жлези

   Патология на главата и шията на лекар - онколог

   Неоплазми на назофаринкса, парасана, ухо, фаринкса, ларинкса, устните, носа, щитовидната жлеза, устната лигавица, езика

   Патология на главата и шията на лекар - онколог

   Неоплазми на назофаринкса, парасана, ухо, фаринкса, ларинкса, устните, носа, щитовидната жлеза, устната лигавица, езика

   Рехабилитация на пациенти с рак след операция

   Редът за сезиране на клиниката в здравния център на ВОКОД "ВОКОД":

   1. Препращане от медицински организации във Воронеж се извършва от онколог или от лице, отговарящо за предоставянето на медицинска помощ на пациенти с рак.

   2. Пациенти с новодиагностициран онкологичното заболяване или съмнение за рак трябва да бъдат разгледани в лечебно заведение приоритетно за 3-5 дни с всички налични методи и средства за съществуващата материално-техническата база и човешки ресурси за медицинските организации от региона нататъшното разглеждане на пациенти с се извършва при условия междурегионален съвет по онкология.

   3. Индикация за препращане до лекар (онкомамолог) BUD е в "VOCODE" са нодуларните образувания на млечната жлеза.

   Жените с дифузна форма на мастит, в съответствие с реда на Руската федерация Министерството на здравеопазването и социалното развитие на № 572n от 01.11.2012g., Наблюдавани от лекар, акушер-гинеколог-гинеколог в общността.

   Ако има медицински показания жени с дифузни промени на гърдата са изпратени от областите в региона - в проучването консултативен Рак на интер-област, от град Воронеж - в градски гърдата център (Воронеж град поликлиника № 11).

   4. Задължителни при позоваване на консултация в поликлиника на онкологичния диспансер са следните изпити:

   • общ кръвен тест;
   • общ анализ на урината;
   • биохимичен кръвен тест;
   • кръвен тест за RW, HbS Ag, HCV антитела, ХИВ по медицински причини;
   • кръвен тип, Rh фактор;
   • ЕКГ;
   • заключението на терапевта;
   • със сърдечно-съдова патология - ултразвук на сърцето, консултация с кардиолог;
   • в присъствието на други съпътстващи патологии - сключването на специализирани лекари;
   • Ултразвук на коремната кухина, бъбреци;
   • Флуорографско изследване. Ако има подозрение за патология на гръдния кош, рентгенография на белите дробове в две проекции или компютърна томография на гръдния кош;
   • Изследване на гинеколога (за жени).

   При насочване на пациент към поликлиника, институцията за здравеопазване във Vocod трябва:

   - наличието на паспорт, застрахователна медицинска застраховка, SNILSa;

   - Посока, подписана от онколог или лице, отговарящо за предоставяне на медицинска помощ на пациенти с рак, удостоверено с печат на институцията.

   Липсата на необходимите изследвания за установяване на диагноза води до забавяне на времето за рафиниране на диагнозата и започване на специализирано лечение във VOKOD VOKOD.

   Структурата на поликлиника включва:

   • онкологичен отдел № 1, ръководител на катедра "Здобников" АБ,
   • онкологичен отдел № 2, началникът на катедра "Казмин А. И."
   • онкологичен отдел №3, ръководител на катедрата Malanchuk AV,
   • Катедра ултразвукова диагностика, началник отдел "Коростелева"

   Онкологичен отдел №1

   Началник отдел

   Здобдвиник Андрей Брониславович

   първа квалификационна категория

   Телефон: 8 (473) 253-17-37

   Медицински персонал:

   • онколог (химиотерапевт) Ognerubova Elena Alekseevna, най-високата квалификационна категория;
   • онколог (химиотерапевт) Кленчишева Екатерина Сергеева, втора квалификационна категория;
   • онколог на урологичното приемство Величко Михаил Григориевич, най-високата квалификационна категория;
   • лекар-онколог на урологичното приемане Шакирова Наталия Сергеевна,
   • онколог на урологичния прием Zaruba Евгений Михайлович, първата квалификационна категория;
   • онколог на урологичния прием Струкова Людмила Сергеевна, втора квалификационна категория;
   • лекар-терапевт Наталия Митрофанова Ковалева, най-високата квалификационна категория;
   • лекар-онколог, рехабитолог Сборти Мария Александровна.
   • медицинска психолог Маевская Мария Владимировна.

   Терапевтична активност.

   Амбулаторните специалисти по химиотерапия преминават извънболнични химиотерапевтични курсове за пациенти с различни локализации на злокачествени новообразувания. Включително, между другото, и най-модерните схеми на химиотерапия, с изключение на схемите, изискващи непрекъснато администриране на наркотици. Целева терапия на тумори е въведена и широко използвана. В случаите, при които се налага друг вид възстановително лечение, лекарите осигуряват хепатотропна, геностимулираща и възстановителна терапия.

   Лекарски амбулаторни консултации получаващи пациенти с тумори с различни локализации, използващи такива терапии, като химиотерапия, имунотерапия, хормонална терапия, лечение targentnoe, групата на лечение с бифосфонати лекарства.

   В офиса на възстановяване на пациенти с рак, използвани терапии, насочени към коригиране усложнения след комбинирано лечение на злокачествени новообразувания: масаж компресия, лазерна терапия, електрически, SMT терапия, магнитна терапия.

   Ние знаем колко психологическа помощ е необходима на човек на всички етапи от болестта - от диагностика до рехабилитация. И колко помощ трябва да помогне на семейството и приятелите на пациента.

   В кабинета работи медицински психолог. Кой провежда психологическо консултиране (индивид, група, включително семейство); се занимава с диагностика - невропсихологична, патохимична, оценка на човешката личност; психологическа корекция, провеждане на психотерапевтични дейности и психологическа рехабилитация както на пациентите, така и на техните близки.

   Консултациите на медицински психолог се провеждат безплатно в клиника VOKOD кабинет 11а, работно време 9: 30-13: 00, с изключение на събота, неделя. Можете да се регистрирате по телефона на 8 (915) 581-18-73 Maevskaya Мария Владимировна.

   Отдел "Онкология" №2

   Началник отдел

   Казмин Александър Иванович

   Кандидат на медицинските науки

   Победител в конкурса "Най-добрият лекар - онколог"

   Регион Воронеж от 2015 г.

   Телефон: 8 (473) 253-16-33

   Медицински персонал:

   • лекар-онколог на коремното допускане Василченко Ярослав Сергеевич;
   • онколог на коремната администрация Михайлов Дмитрий Андреевич;
   • лекар-онколог на коремна администрация Рогозинская Марина Игоревня;
   • лекар-онколог на гръдния прием Пегина Олга Александровна, най-високата квалификационна категория;
   • Онколог на гръдния прием Kuznetsovskaya Марина Борисова, най-високата квалификационна категория;
   • онколог на гинекологичната администрация Попова Нина, първа квалификационна категория;
   • гинекологична онколог Галина Волошенко, първа квалификационна категория;
   • гинекологичен онколог, Анна Борисова Золотарева, втора квалификационна категория;
   • лекарят-онколог на изцяло медицинското приемане Shcherbinina Irina Anatolevna, най-високата квалификационна категория;
   • лекар-онколог на общо-методическото приемане Казазян Арамейс Валерийч;
   • лекар-онкодерматолог Джураев Тимур Рустамович;
   • лекар-онкодерматолог Казакова Александра Вячеславовна.

   Терапевтична активност

   Всяка година, общият брой на посещенията отдел е повече от 60 000, от които най-вече адресирано около 12 000 болни Лекарски офиси предоставят експертни съвети медицинска помощ на пациенти със злокачествени новообразувания на Воронеж и региона Воронеж в следните отдели:

   • онкодерматология - рак на кожата и меланома,
   • коремна онкология - злокачествени неоплазми на хранопровода, стомаха, дебелото черво, ректума, панкреаса, черния дроб,
   • гръдна онкология - рак на трахеята, бронхите и белите дробове, медиастинални тумори,
   • онкогинекология - рак на вулвата, вагината, шийката на матката и тялото на матката, яйчниците и фалопиевите тръби,
   • обща онкология - тумори на мозъка и гръбначния мозък, медиастинум, ретроперитонеално пространство, чернодробни, лимфопролиферативни заболявания.

   Всяка година отделът извършва повече от 1000 амбулаторни операции на кожата и меките тъкани. Високотехнологични методи за лечение на кожни тумори - криодеструкция, диатермокоагулация и фотодинамична терапия - са въведени и широко използвани. Ежегодно повече от 1200 кристоструктури се извършват както при злокачествени, така и при доброкачествени кожни заболявания. По време на доброкачествени новообразувания на кожата (папиломи, кератоза, кожен рог и др.), Пациентите преминават и диатермокоагулация (около 1500 годишно). В случай на кожни заболявания, се извършват дерматоскопия и цитологичен преглед според показанията на пациентите за изясняване на диагнозата. Когато патологиите на матката на матката-онкогениколог жени се подлагат на видео-колпоскопия.

   За да се създаде отговорно отношение към тяхното здраве и здравето на техните близки, Училището по здравеопазване се организира и провежда за пациентите и техните близки.

   Онкологичен отдел №3

   Началник отдел

   Маланчук Андрей Валентинович

   Кандидат на медицинските науки

   Доктор-онколог от най-високата категория

   Победителят в конкурса "Най-добър онколог"

   Регион Воронеж от 2017 г.

   Телефон: 8 (473) 255-44-05

   Отделението включва оперативен и превръзка и дневна болница.

   Медицински персонал:

   • онколог (мамолог), Кирилов Валентин Серафимович, cм; най-високата квалификационна категория;
   • Онколог (мамолог), Андрей Попов, кандидат за медицинска наука; първата квалификационна категория;
   • онколог (мамолог), Мария Печерска, кандидат за медицински науки; втора квалификационна категория;
   • онколог (мамолог), Гусев Сергей Валериевич, най-високата квалификационна категория;
   • онколог (мамолог), Кодънцев Роман Василиевич, най-високата квалификационна категория;
   • онколог (мамолог), Стюнева Татяна Владимировна, втора квалификационна категория;
   • онколог (мамолог), Раяховски Юри Николаевич, най-високата квалификационна категория;
   • онколог (патология на главата и шията) Черкасова Светлана;
   • онколог (патология на главата и шията) Юрий Василиевич Колесенков, втора квалификационна категория,
   • лекар-онколог на общо-онкологичния прием Литовкин Дмитрий Михайлович,
   • лекар-онколог на дневната болница, Здобникова Нина Сергеевна, най-високата квалификационна категория.

   Терапевтична активност.

   Отделът за онкологията №3 е специализирана извънболнична помощ за пациенти със заболявания на гърдата, щитовидната жлеза, ларинкса, фаринкса, както и синуси. Основните задачи на отдела са изследването на пациентите и установяването на клинична диагноза за кратко време. Той използва целия спектър от съвременни технологии, проведено игла аспирация биопсия, инцизия биопсия и ядро ​​- биопсия (trepanobiopsy).

   Ежегодно лекарите в отдела са извършили повече от 40 хиляди съветнически методи. Извършени са над 2300 фини биопсии за аспирация на игли, над 350 биопсии на тумори, за да се получи морфологично потвърждение на диагнозата.

   Всяка година повече от 2000 пациенти се лекуват в хирургичната дневна болница, която претърпя диагностични секторни резекции, операции по кожата и меките тъкани на главата, багажника и крайниците.

   При наличие на медицински показания отделът използва игла IM (IMX), който е предназначен за предварително оперативно маркиране на единични туморни образувания, които често не са осезаеми, под контрола на ултразвук млечна жлеза с цел контролиран хирургичен достъп и (или) увеличаване на естетичния компонент на операцията.

   Хирургическите интервенции се извършват както при локална анестезия, така и при интравенозна обща анестезия (анестезия). Използването на модерни анестетици дава възможност в рамките на няколко часа да се предписват пациенти за амбулаторно лечение.

   Отдел за ултразвукова диагностика

   Началник отдел

   Коростелева Вера Александровна

   Медицински персонал:

   • доктор по ултразвукова диагностика Пономарева Елена Юриевна,
   • лекар на ултразвукова диагностика Черкасов Андрей Вячеславович,
   • лекар на ултразвукова диагностика Волобева Олга Петровна,
   • лекар на ултразвукова диагностика Дарина Ирина Евгеневна,
   • доктор по ултразвукова диагностика Татяна Владимировна Гармонова,
   • лекар на ултразвукова диагностика Сафонова Мария Александровна,
   • доктор по ултразвукова диагностика Ноницки Весевод Вячеславович.

   В момента ултразвуковата (ултразвукова) диагностика заема важно място във всички области на клиничната медицина, е най-разпространеният метод на изследване, съчетаващ множество предимства като:

   • висока информираност,
   • безвредността и безопасността на процедурата за пациента,
   • неинвазивност и безболезненост,
   • простота на техниките.

   Изследването се извършва от опитни специалисти по ултразвукова диагностика - лекари от най-високата и първа категория, които имат богат опит в практическата работа.

   Отделът извършва цялостен ултразвуков преглед:

   • органи на коремната кухина, включително изследване на черния дроб,
   • жлъчния мехур и жлъчните пътища,
   • далак,
   • бъбрек
   • надбъбречните жлези,
   • ретроперитонеално пространство;
   • уринарна система;
   • тазови органи;
   • тироидна жлеза,
   • млечни жлези,
   • слюнчените жлези,
   • лимфни възли;
   • меки тъкани.

   Отделът извършва минимално инвазивни интервенции под наблюдението на ултразвук:

   • диагностични и терапевтични пукнатини;
   • склерозиращи кисти и други формирования;
   • вземане на биологичен материал с полуавтоматични игли.

   При оборудването на ултразвуковия отдел, апаратурата на най-високите и експертните класове.

   Дневната болница за химиотерапия се намира на базата на градската поликлиника № 11 на адрес: Воронеж, ул. Машинстройтелей, 13б, работно време от 8.00 до 18.00 часа. Ръководителят на отдела е Старостина Т.В.