Изисквания за качеството на парфюмните продукти

Захранване

Продуктите за парфюмерия трябва да бъдат произведени в съответствие с изискванията на стандартите за одобрени технологични инструкции и рецепти.

Продуктите за парфюмерия трябва да бъдат направени от доброкачествени суровини и в съответствие със състава на одобрената рецепта.

Съдържанието на състава за всяко наименование на парфюмните продукти се определя от рецептата, но не трябва да бъде по-ниско от нормите, установени от GOST за всяка група продукти.

Изделията за парфюми трябва да бъдат еднородни и прозрачни без мътност при температура -5 ° С. При температури под -5 ° C се допуска загряване, което трябва да изчезне при -1820 ° С.

Цветът и мирисът на парфюма трябва да съответстват на цвета и мириса на контролната проба. Устойчивостта на миризмата трябва да бъде не по-малка от тази за всяка група спиртни напитки и одеколони.

Парфюмните продукти се произвеждат в един клас. При сертифициране на качеството оценката на парфюмерните стоки, а на 30-точковата система. И за миризмата се дава най-висок резултат. Най-висока категория се присъжда на продукти, които са получили 2730 точки, включително 5 точки за външен дизайн. Първият получи 2026 точки, включително 4 точки за регистрация. Продуктите, получили по-малко от 20 точки, се прехвърлят към втората категория. Тези продукти, ако тяхното качество не се подобри, се отстраняват от производството.

Основните показатели за сертифициране са:

за духовете на всички групи и одеколони на екстра и А групи, качество на миризмата, издръжливост, външен дизайн (при стриктно спазване на нормите за физически и технически показатели);

за колоните от групи B, B и ароматни води, качеството на миризмата, прозрачността на течността и външния дизайн.

Показване парфюми определени гледане флакона с течен парфюм при преминаваща светлина четиредесетвата електрическа лампа на разстояние 20 cm от лампата и 40 см от превръща в наблюдател надолу запушалка флакон.

Цвят парфюми се определя чрез сравняване на пробите за анализ и контрол, като се възползва от лентите от хартия, напоена с теста и референтния продукт. Устойчивост мирис органолептично определя, които вземат лента (5x10 cm), предварително опъната марля потопени в течен парфюм и се суши при стайна температура 1520 ° С

Продуктите за парфюмерия трябва да отговарят на GOST и на разработените спецификации:

Парфюмерни течни продукти (парфюми, парфюми, тоалетни води и ароматизирани води), GOST 17237-93 PP. 1.1., 1.3. включително: GOST 27429-87 PP. 1.2., 1.3. SanPiN 1.2.681-97

Парфюмерни течни продукти във флакони с разпръсквател на капачки GOST 26891-86 GOST No. P 51579-2000

Козметични течни продукти. Общи спецификации. P 51578-2000

Парфюмерни течни продукти. Общи спецификации. 29188.6-91

Парфюм и козметични продукти. Метод за газова хроматография за определяне на етилов алкохол 29188.0-91

Изисквания за качеството на парфюма и козметиката

Изисквания за качеството на парфюмните продукти. Парфюмите и одеколоните се произвеждат в съответствие с изискванията на GOST.

За всички течни продукти се считат органолептични и физикохимични показатели: външен вид, цвят и мирис, прозрачност, устойчивост на миризми, якост и сума от масови фракции от ароматни вещества. Разпределението на спецификациите зависи от вида на продукта.

Продуктите за парфюмерия трябва да имат приятен мирис, характерен за всяко име, съпротивление на мирис, присъщо на спиртните напитки и одеколони, прозрачност и нормален цвят. Продуктите за парфюмерия трябва да бъдат направени от доброкачествени суровини и в съответствие със състава на одобрената рецепта.

Всички парфюмни течности трябва да са прозрачни, позволяват се единични влакна. За парфюмните течности, освен парфюм "екстра", който включва внесени композиции, се допуска леко опалечение (при гледане на продукта в пропусната светлина).

Прозрачността на парфюмните течности трябва да се поддържа, когато температурата се понижи. По този начин, "допълнителни" парфюми, Парфюм и тоалетни води "допълнително" не трябва да стане мътен при охлаждане до температура плюс 3 0 Парфюм С, одеколон и парфюмиран вода трябва да остане прозрачен, когато се охлажда до температура плюс 5 0 ° С утайката и мъгла, които могат образувана при температура под 5 ° С, трябва да изчезне при температура от 18 до 20 ° С.

Цвят и мирис - присъщи на продуктите с това наименование (според стандартната проба). Трябва да се отбележи, че парфюмните течности съдържат багрила за получаване на сянка или цвят, съответстващи на името и дизайна на продукта. Боите не трябва да оставят следи на дрехите. Понякога парфюмната течност не съдържа боя, а цветът на флакона я дава на сянка.

Стабилността на миризмата и сумата от маслените фракции от ароматни вещества са най-важните показатели за качество на парфюмните течности. Стабилността на миризмата се определя от естеството на ароматизиращите вещества, включени в състава на парфюма, но практически е пропорционално на общото съдържание на тези вещества в продукта. Парфюмът винаги има по-висока устойчивост на миризми, отколкото тоалетни води и одеколони. Устойчивостта на миризмата трябва да бъде не по-малка от тази за всяка група спиртни напитки и одеколони.

Общите изисквания за качеството на козметичните продукти са, както следва:

· Висока степен на ефективност на продуктите; те трябва да бъдат полезни и да имат благоприятен ефект върху състоянието на кожата, косата и устната кухина;

· Безопасност на всички съставки, въведени в козметиката; всички те подлежат на щателна проверка за безвредност и ефективност в съответните лечебни заведения и се освобождават за продажба само с разрешение на санитарния и епидемиологичния надзор на Руската федерация;

· Непроменимо качество по време на гаранционния период, стабилност във връзка с развитието на микроорганизми и окислителни процеси;

· Естетични изисквания: добър външен вид на самия продукт (консистенция, цвят, мирис), дизайн на артистичните и рекламните опаковки. Козметичните продукти трябва да имат приятен, но не силен мирис, да не се удавят и да не нарушават аромата на парфюма.

Декоративната козметика трябва да украсява външния вид на даден човек, да не предизвиква дразнене на кожата, очи; лесен за нанасяне и измиване, има устойчивост към пот, влага, температура.

Редът за изпълнение на работата

1: Определяне на качеството на парфюмните течности.

1.1. Проучете изискванията за качеството на парфюмните течности, като използвате нормативна документация (Технически правила и GOST).

1.2. Проучете методите за определяне на индикаторите за качеството на течностите за парфюмерия в съответствие с GOST R 51578-2000.

1.3. Определете качеството на парфюмните течности (1-2 проби) за следните параметри: външен вид, цвят, мирис, устойчивост на миризма, прозрачност, сума от масови фракции от ароматни вещества.

Определение на външния вид и цвета.

Външен вид и цвят парфюм течности опаковани в прозрачни бутилки, определени в съответствие с ГОСТ 29188.0-91 вижте флакона с течност при преминаваща или отразена светлина или дневна светлина електрическа лампа след обръщане на запушалката на флакона надолу два до три пъти.

Външен вид и цвят парфюм течности опаковани в непрозрачни бутилки, определени гледане на пробата в количество от около 20-30 cm 3 чаша срещу лист бяла хартия в пропусната или отразена светлина или светлина на електрическа лампа.

Граница на парфюм течности се определя в съответствие с ГОСТ 29188.0-91 органолептични метод използване на ленти от дебела хартия размер 10'160 mm потапят около 30 мм в течността за потапяне да бъдат анализирани.

Определяне на стабилността на миризмите.

Устойчивостта на миризмата на парфюмни течности се определя от несъгласие при оценката на качеството на продукта. Съпротивлението на миризма се определя съгласно GOST R 51578-2000.

Наливайте 0.4-1.0 см 3 парфюм в изпарителната порцеланова чаша. Овлажнява него парче суха марля избелена 5'10 размер см предварително опъната в гореща вода без сапун, и тегли с пинсети без пресоване, сухо помещение с температура на въздуха от 15-20 0 ° съпротивление миризма парфюм течности определят органолептично за класове,

Прозрачността се определя в съответствие с GOST R 51578-2000.

Изсипете 10-20 см 3 парфюм в епруветка, като използвате градуиран цилиндър. Тръбата е затворена със запушалка, в която е поставен термометър (топчето за термометъра трябва да бъде напълно потопено в тестваната течност). Епруветката с парфюмна течност се охлажда със смес от лед и сол до температура от 5 ° С в анализа на парфюми и ароматни води и до 3 ° С - други групи парфюмни течности. Извадете епруветката от охлаждащата смес, разклатете и прегледайте преминаващата дневна светлина или светлината на електрическата лампа: тя трябва да е чиста. Ако се появи утайка, нагрейте епруветката с течност до 5 ° С.

Тегловната сила, изразена в обемни проценти, се определя от алкохолометър при 20 ° С съгласно GOST R 515178-2000.

Определяне на сумата от масови фракции от ароматни вещества.

Масовата фракция на ароматизанти в парфюмните течности се определя чрез газова хроматография, гравиметричен метод и обемни методи съгласно GOST R 51578-2000.

Определянето на сумата от масови фракции от ароматни вещества (до 5%) в одеколони, тоалетни и ароматни води се извършва с помощта на обемни методи. Този метод се основава на извличането на аромати от парфюмни течности с толуен или ксилен.

10 cm 3 от течен парфюм запълване пипетира в сух цилиндъра, определен в стелажа, добавете пипета 5 cm 3 толуен или ксилен и 20 cm 3 от 10-15% концентрация на разтвор на натриев хлорид, температура 70-75 0 ° цилиндъра, като се избягва разклащане, завъртете между дланите 30-40 секунди, като се държи при стайна температура в продължение на 30 до 40 минути. Измерването на обема на толуен (ксилен) екстракт се извършва на долния менискус. Ако линията на разделяне не е изчистена, добавете 2-3 капки разтвор на метилов оранжев.

Сумата от масови фракции на ароматизираните вещества (X) в проценти, изчислена по формулата:

където V е обемът на толуен или ксиленов екстракт, cm;

V1 - обем на толуен или ксилен, cm;

V2 -обем на парфюмна течност, cm;

d / d1 - съотношението на плътността на състава към плътността на парфюмната течност се счита за единство.

Крайният резултат от теста се приема като средна аритметична стойност на резултатите от две паралелни измервания, допустимата разлика между която не трябва да надвишава 0,5%.

Получените данни се сравняват с нормативните индекси и дават цялостна оценка на качеството за всяка проба от парфюмната течност.

2: Оценка на качеството на лакираните маникюри и емайлите за индивидуални показатели.

2.1. На базата на нормативни документи и литературни данни изучаваме методите за оценка (стандартни и нестандартни) на качествените показатели за маникюрни лакове и емайллакове.

2.2. Провеждане на проверка на качеството на пробите за лаковете за нокти (3 бр.) За следните параметри: външен вид, цвят, мирис; качеството на покритието и времето за сушене на лак; съдържанието на сухи остатъци; съпротива срещу влиянието на агресивните медии.

Определяне на органолептичните параметри на лак.

Външният вид и цветът на лак се определят чрез гледане на флаконите със съдържанието в отразената светлина на 40-ватова матова лампа. Пробният флакон трябва да бъде поставен на 20 см от лампата и на 30 см от наблюдателя. Миризмата се определя органолептично след определяне на външния вид и цвета.

Определяне на качеството на покритието и времето за изсъхване на лак.

Нанесете лак два пъти върху плъзгача с четка. Качеството на покритието се оценява визуално. Покритието трябва да бъде гладко, с добър блясък и без чужди инсулти. Времето за сушене се определя при температура 20 ° С. 2.5 минути след нанасянето на втория слой лак. След определеното време лакътят не трябва да докосва (не оставяйте печат върху повърхността на филма, когато го натискате с пръст).

Определяне на съдържанието на сухи остатъци.

А предварително претеглени бутилки тегло с капачката на кантара претегля 5-6 грама на лакове в рамките на 0.0001 бутилката претегляне с пуснати на пробата в пещта и се изсушава при температура 60-65 0 ° С до постоянно тегло. Разликата между две паралелни претегляния не трябва да надвишава 0,02 g.

Съдържанието на сухия остатък (X) се определя по следната формула:

където C е теглото на сухия остатък, g;

C1 - пантов лак,

Определяне на устойчивостта на лак към влиянието на агресивните среди.

Нанесете лак два пъти върху три слайда и изсушете при стайна температура. Едно стъкло с лаково фолио се използва като справка за сравнение. Другите двама се намират в агресивна среда.

Тъй като използването на агресивни среди, дестилирана вода, загрява се до 50-60 0 ° С и сапун-алкален разтвор (5 г сапун и 3 г натриев карбонат в 1 литър вода), се загрява до температура от 50 0 С Предметните стъкла с нокти потопят в чаши Петри с агресивна среда за 30 минути. След този период, слайдовете с проби лакове, премахнете от решенията, сухи и да извършват проверка на тяхната повърхност, сравни с първоначалната филм проба. Въз основа на получените резултати, направете заключение за устойчивостта на лаковете към действието на различни агресивни среди.

Получените данни се сравняват с нормативните индекси и се дава становище за качеството на тестваните лакови проби.

Тестови въпроси

1. Какви суровини се използват за производството на парфюмни продукти и тяхното въздействие върху качеството?

2. Каква е разликата между ароматните води и кьолн?

3. Напишете името на парфюма по естеството на миризмата?

4. Как духът се разделя на качеството?

5. Наименовайте парфюмните стоки по последователност.

6. Какви са изискванията за качеството на парфюмните продукти?

7. Какви са условията на съхранение и срок на годност на парфюмните продукти?

8. Какви са дефектите на парфюмните продукти, които познавате?

9. Категоризирайте козметичните продукти според указанията.

10. Да се ​​изброят физикохимичните показатели на козметиката.

11. Какъв е най-важният показател за качеството на шампоаните. Какво определя този показател?

12. Какви методи за изпитване се използват при изучаване на козметични продукти?

13. Как се етикетират червилото? Какъв е броят на червилото?

14. Какви условия за прилагането на кремове са установени в регулаторната документация?

15. Какви са изискванията за информация за потребителите на парфюмерия и козметични продукти?

литература

1. Vilkova, SA Експертиза на потребителски стоки: Учебник. -М,: Издателска търговска корпорация "Дашков и К", 2012.-284 стр.

2. Lifits I.M. Стандартизация, метрология и сертифициране: Учебник. / IM. Lifits. - Москва: Юрайт-Издат, 2004 г. - 335 стр.

3. Стоки и проверка на промишлени стоки: учебник / изд. проф. AN Неверов. - Москва: MCFER, 2006 г. - 848 стр.

Асортимент и контрол на качеството на парфюмните продукти

Методи на показателите за качеството на стоките. Определяне на стойностите на индикаторите за качество на продукта чрез социологически метод. Изисквания за качество, гама от парфюмни продукти. Суровини за производство на парфюми. Дефекти на парфюмните стоки.

Думата "парфюмерия" идва от латинската фраза "per fumum" - "с помощта на дим". Свещениците в древни времена, с помощта на изгарянето на билкови смеси и катран, предложили молитвите си на боговете. Жителите на Древен Египет избърсали телата си с ароматни масла, гърците пиели вино с виолетови римляни и римляните поръсени с легло и предмети от живота си със шафран.

Истинските спиртни напитки - ароматни масла, разтворени в алкохол - първо се появяват през десети век в Арабия и постепенно оттук достигат до Европа. Първата европейска парфюм "Вода унгарската кралица" са създадени през 1367 и е кръстен в чест на кралица Елизабет, която дори и 70-годишна възраст, очаровани с красотата си много любовници. Те казват, че формулата на тези духове е родена в ръцете на мистериозен отшелник, който търси магически камък.

Друг пробив в областта на парфюмерията се наблюдава само в началото на XIX век. През 1828 г. в Париж Пиер-Франсоа Паскал Гуерлайн основава семеен бизнес и започва да произвежда аромати - композиции от различни естествени масла. По онова време Париж не беше известен с чистотата си, а миризмите му не бяха подходящи за красивите парижки. Затова «Parfum Империал» духове ( "Империал парфюм") и «Buguet де Наполеон» ( «Букет от Наполеон") бързо става популярен в цяла Франция.

В края на деветнадесети век се появиха първите синтетични парфюми, които значително понижиха цените на парфюмерните продукти и допринесоха за тяхното разпространение сред различните слоеве на обществото. Но най-значимият принос за парфюмерията е направен от модния дизайнер Коко Шанел. През 1921 г. френският парфюмер Ърнест Бо, бивш доставчик на руската имперски къща, я е възложил да избере от няколко проби най-добрия вариант. Коко Шанел спря вниманието си на петия процес. Оттогава този магически аромат обезсмъртил името си в заглавието на парфюма "Шанел № 5". Коко Шанел пръска ароматното творение на Ърнест Бо в модерното си студио. Парфюмът «Шанел № 5» очарова скоро клиентела на модния дизайнер, а след това - на целия свят. Коко Шанел остави зад известния си лозунг: "Жена без аромат няма бъдеще".

1. Методи за измерване на качеството на продуктите

Методите за определяне на стойностите на показателите за качество на продуктите са разделени според методите и източниците на информация. В зависимост от начина на получаване на информация се различават методите за измерване, регистрация, органолептични методи и изчисления.

Метод за измерване При този метод определянето на цифровите стойности на показателите за качество на продуктите се извършва въз основа на технически средства за измерване. Този метод може да се използва за характеризиране на физичните, химичните, биологичните и други свойства на продукта, като се използват всички видове физически инструменти, химически реагенти, биологично активни вещества.

Резултатите от теста са обективни и изразени в конкретни измервателни единици. Те обаче изискват много време и материални ресурси.

Метод за регистрацияг въз основа на наблюдението и отчитането на броя на определени събития, събития, обекти и др.

Органолептичен метод въз основа на използването на информация, получена в резултат на анализа на възприятието на сетивните органи: зрение, слух, мирис, докосване и вкус. В този случай сетивните органи на човека служат като приемници за получаване на съответните усещания и стойностите на показателите се откриват чрез анализиране на усещанията, получени въз основа на наличния опит, и се изразяват в резултати. Точността и надеждността на тези стойности зависят от способностите, квалификациите и уменията на лицата, които ги определят. С помощта на органолептичен метод се определят индикаторите за качеството на парфюмите и другите продукти, чието използване е свързано с емоционалното въздействие върху потребителя.

Метод на изчисление Този метод се използва при проектирането на продуктите, когато последните не могат да бъдат обект на експериментално изследване. Методът на изчисление служи за определяне на стойностите на масата на продукта, показателите за изпълнение, мощността, якостта и т.н.

В зависимост от източника на информация методите за определяне на стойностите на показателите за качество на продуктите са разделени на традиционни, експертни и социологически.

Определянето на стойностите на показателите за качество на продуктите по социологически метод се извършва от действителни или потенциални потребители на продукти. Събирането на мнения на потребителите се извършва чрез устни проучвания или чрез разпространяване на специални въпросници, както и чрез организиране на конференции, изложби и др.

2. Изисквания, nКачество на стоките

Всички продукти, произведени от индустрията, трябва да отговарят на определени изисквания. Тъй като развитието и технологиите, повишаването на материалния и културния стандарт на живот на населението, изискванията към стоките непрекъснато се увеличават.

Всички изисквания, в зависимост от това коя страна на потребление на стоките, които характеризират, са разделени на социални, функционални, надеждни, ергономични, естетически, екологични, изисквания за безопасност и безвредна консумация.

Социалните изисквания към стоките изразяват съответствието на даден продукт с обществените нужди.

Функционалните изисквания предвиждат съответствието на продукта с предназначението му. Така че домашните хладилници трябва да осигуряват безопасност на продуктите по различни начини за тяхното съхранение (в хладилната камера или фризера).

Изискванията за надеждност са способността на продукта да изпълнява целта си за определено време. Продуктите трябва да бъдат трайни, поддържаеми, безпроблемни при експлоатация, да запазват свойствата си по време на съхранение, транспортиране и за определени периоди на консумация.

Ергономичните изисквания предполагат удобството за използване на продукта по време на работа и съответствието на продукта с хигиенните, антропометричните, психофизиологичните, физиологичните, психологическите и други характеристики на човешкото тяло.

Хигиенните изисквания са да се осигурят нормални условия на живот на дадено лице. Те са представени главно за дрехи и обувки, козметични продукти, които би трябвало да защитават организма от вредните въздействия на околната среда, за да обектите, които обграждат един човек в ежедневието (посуда, мебели, домакински електроуреди, тапети и т.н.).

Хигиенните изисквания включват способността да се поддържат чисти, определена топлопроводимост, пропускливостта на въздуха и парите на материалите за облекло и обувки, ниския шум и вибрациите на устройствата и т.н.

Антропометричните изисквания осигуряват съответствието на продукта с размера и формата на човешкото тяло и физиологията - съответствието на продукта с физическите способности на лицето при употребата му.

Психофизиологичните изисквания са насочени към факта, че произвежданите продукти съответстват на визуалните, слуховите, тактилните и високоскоростните способности на човека, които се определят от особеностите на неговите сетива.

Психологическите изисквания характеризират съответствието на продуктите с човешката психика, т.е. особеностите на паметта му, формирани умения, навици и др.

Естетичните изисквания включват: съответствието на продукта с преобладаващия начин, целостта на състава, пропорционалността на размерите, пригодността на формата на продукта за неговата цел, хармонията на цветовия дизайн, усъвършенстването на изпълнението и т.н.

Екологичните изисквания предвиждат опазването на околната среда от отделянето на вредни вещества при производството и работата на продуктите.

Изискванията за безопасност и сигурност осигуряват безопасността на човек при използване на продукти.

Икономическите изисквания предвиждат изискванията за разходи за производството на готови продукти и за разходите на потребителите, свързани с придобиването, използването и ремонта на стоки.

3. Асортимент на парфюмерийни стоки

Гамата от парфюми е много голяма и разнообразна. Смята се, че около 300 женски и 200 мъжки аромати се разработват всяка година в света. Парфюмите включват: парфюми, парфюми, тоалетни и ароматни води. В същото време, по принцип е прието, че за тютюневи изделия и включват средства, които имат функцията, заедно с вкус и допълнителни функции - хигиенни и освежаващи, като одеколони и ароматизирана вода. По този начин, от ароматите на дефиниране, трябва да бъдат отнесени към тях популярен вид стоки - дезодоранти, тъй като тяхната основна функция - хигиенни и освежаващо (отстраняване на неприятния мирис на отделни части на тялото).

Суровини за производство на парфюми. Основната суровина за производство е парфюм и аромат, алкохол и вода. Спомагателни суровини - бои, фиксатори на миризми и други добавки. Колкото по-ароматни вещества в състава, толкова по-високо е качеството на парфюма.

Духовете се подразделят на естествени (естествени) и синтетични и естествени ароматни вещества, на свой ред, на вещества от растителен и животински произход.

Растително ароматно вещество се използва под формата на алкохолни тинктури или разтвори на цялото растение или неговите части: листа (мента, евкалипт, касис), плодове (лимон, портокал), семена (кимион, кориандър), стъблата (босилек), дървен материал ( сандалово дърво, кедър), корени и коренища (ирис, сладки флаг), цветни пъпки (скилидки) и цветя (рози, жасмин, нарцис, акация).

За получаване на аромати използвайте смоли - екскрети от разрези на смолисти растения, балсами - естествени разтвори на смоли в етерични масла. Тези вещества се използват като фиксатори за запалване на миризми за по-дълго време.

Суровини от животински произход - кехлибар, цибит, мускус, поток от бобър. Ambergris е продукт, който се образува в червата на китовете на сперматозоидите; tsibet - продукт с вътрешна секреция на цветна котка; мускусът и кълняемостта на бобрите са хормоните на животните (мускусният бръмбар и бобър).

Като разтворители в парфюмерията се използват вода и етилов алкохол.

Има първоначални, основни и остатъчни миризми.

Първоначалната миризма не характеризира парфюма, насърчава вниманието към парфюма, неговата основа се състои от летливи пари от алкохол.

Основната миризма се проявява след 15... 20 минути. Тази миризма се дължи на изпарението на по-голямата част от ароматните компоненти. Основната миризма продължава дълго време, но постепенно се отслабва и се усеща остатъчна миризма.

Остатъчната (крайна) миризма се дължи на по-малко летливите съставки на състава. Качеството и стабилността на миризмата се оценяват от основната миризма.

Функционалните свойства на парфюмерията определят следните показатели:

интензивност на миризмата - силата на миризма при изпаряване на ароматните вещества;

миризма устойчивост - продължителността на миризмите в часовника, характерни за парфюм.

Съдържанието на ароматните вещества и силата на алкохола определят вида на парфюма и неговото качество.

През горещите летни дни, когато се използва парфюм под влиянието на слънчева светлина, могат да се появят фитотоксични реакции. Някои естествени ароматни вещества, извлечени от портокали, лимони, лавандула, кехлибар, мускус, бергамот, отдавна са известни със своите токсични и алергични свойства.

Продуктите за парфюмерия включват следните имена (типове):

• Парфюм - приятно миришещи или алкохолни разтвори на парфюмни композиции spirtovodnye с цветен или фантазия (не естествено срещащи се) миризма, последователност са течни, твърди и сухи (пликчета). Парфюмите произвеждат концентрирани със съдържание на 30% ароматизиращи вещества, парфюмна група "Екстра" - 15% аромат, парфюм - 10% аромат;

• парфюмерия и тоалетни води - водно-алкохолни разтвори на ароматни вещества (парфюмни състави), използвани като ароматизиращи вещества. В парфюмерната вода (тоалетен парфюм) сумата от маслените фракции на ароматни вещества прави не по-малко от 10%, в тоалетна вода - не по-малко от 4%. Това са леки парфюмни варианти със светъл и къс мирис;

• колонии и ароматни води - водно-алкохолни или алкохолни разтвори на ароматни вещества, използвани като хигиенични, освежаващи и ароматизиращи средства. Масата на ароматизираните вещества е не по-малка от 1,5% и 1,0%. Колоните често се използват след бръснене. За разлика от лосиони, те не включват полезни добавки за кожата;

• Дезодорантите са предназначени да ароматизират части от тялото с повишено изпотяване. Представляват водно-алкохолни или алкохолни разтвори на ароматни вещества, антимикробни хигиенни добавки и аромати могат да бъдат без мирис (ароматизирани) и без тях. Произвежда се от течни, твърди и гелообразни в аерозоли, топки, както и под формата на моливи.

4. сантилитраасортимент от парфюмерия

1. Посока на основния аромат

2. Пол и възраст:

- кратка вълна

- с дълга вълна

- Други (за ароматизиране на въздух, вани и др.)

8. Природа на миризмата:

9. Група парфюми, одеколони:

качествен аромат на парфюмния асортимент

Основните дефекти на течните парфюми са свързани с появата на утайка в тях. Нарушаването на постоянството е причинено от биологични и небиологични причини.

дефект - неспазване на дадено или очаквано изискване, свързано с съоръжението, както и изисквания, свързани с безопасността.

Също така е възможно да се повредят ароматните вещества в парфюмните течности. За да се защитят парфюмните течни продукти, в тях се въвеждат стабилизатори - вещества, които позволяват да се увеличи срока на годност на парфюми, състави - основи, кремове, тоалетен сапун и други парфюми.

Дефектите са разделени на няколко елемента:

С степента на значимост - критична, значима и незначителна.

Основните дефекти на течните парфюми са свързани с появата на утайка в тях. Нарушаването на постоянството е причинено от биологични и небиологични причини.

Биологичните замъгления се появяват в резултат на развитието на различни видове микроорганизми.

В допълнение към биологичната мътност могат да се образуват утайки от колоиден характер. Колоидните небиологични непрозрачност са свързани с нарушаване на стабилността на колоидната система на парфюмните продукти, например, с химични реакции между съставките на продукта.

Също така е възможно да се повредят ароматните вещества в парфюмните течности. За да се предотврати течни парфюм продукти, те се прилагат стабилизатори - вещества, позволяващи да се увеличи срока на годност на парфюмни композиции, основи, кремове, тоалетни сапуни и други парфюми (например, увеличаване на съхранение парфюм термин "риба" след 12 месеца при температура 20-25 градуса),

6. Изисквания за качеството на парфюмните продукти

Продуктите за парфюмерия трябва да бъдат произведени в съответствие с изискванията на стандартите за одобрени технологични инструкции и рецепти. Продуктите за парфюмерия трябва да бъдат направени от доброкачествени суровини и в съответствие със състава на одобрената рецепта. Съдържанието на състава за всяко наименование на парфюмните продукти се определя от рецептата, но не трябва да бъде по-ниско от нормите, установени от GOST за всяка група продукти. Изделията за парфюми трябва да бъдат еднородни и прозрачни без мътност при температура -5 ° С. При температури под -5 ° C се допуска помътняване, което трябва да изчезне при температура от -18 до 20 ° С. Цветът и мирисът на парфюма трябва да съответстват на цвета и мириса на контролната проба. Устойчивостта на миризмата трябва да бъде не по-малка от тази за всяка група спиртни напитки и одеколони. Парфюмните продукти се произвеждат в един клас. Показване парфюми определени гледане флакона с течен парфюм при преминаваща светлина четиредесетвата електрическа лампа на разстояние 20 cm от лампата и 40 см от превръща в наблюдател надолу запушалка флакон. Цвят парфюми се определя чрез сравняване на пробите за анализ и контрол, като се възползва от лентите от хартия, напоена с теста и референтния продукт. Устойчивост мирис органолептично определя, които вземат лента (5x10 cm), предварително опъната марля потопени в течен парфюм и се суши при стайна температура + 15-20 ° С

Парфюмерните стоки трябва да бъдат направени от доброкачествени суровини и в съответствие със състава на одобрените формулировки.

Парфюмната течност трябва да бъде еднаква и прозрачна. Леко замъгляване или утайка, допустима при температура под 5 ° C, трябва да изчезне, когато температурата се повиши до 18-20 ° C.

Необходимо е цветът и мирисът на парфюма да съответстват на контролните проби. Съпротивлението на миризмите трябва да е по-малко от определеното за всяка група парфюми и парфюми.

Етикетът не трябва да съдържа замърсявания и лепило, да има ясен шрифт, да е артистично проектиран и стегнат, без да има изкривявания и бръчки, които са залепени върху бутилката. Флаконите не трябва да имат дефекти, които оказват влияние върху тяхната сила и влошават външния им вид. Стъклените щепсели трябва да са добре заземени, а пластмасовите капачки лесно се завинтват до точката на повреда и осигуряват плътност на затварянето. В пластмасовите капачки се поставя уплътнение, което не се разтваря в парфюмерната течност.

Флаконите с закачалки трябва да бъдат запълнени преди закачалки и закачалка без флакона - с въздушното пространство е не повече от 4% от контейнера на флакона, за да се предотврати тяхното скъсване по време на разширяването на течността при високи температури.

Кутиите и кутиите трябва да бъдат направени от картон с ярко литографско уплътнение върху хартия.

7. Изисквания за маркиране, опаковане съхранение на парфюмерни продукти

Парфюмерните течности са опаковани в стъклени, кристални, порцеланови, полимерни бутилки или стъклени флакони. Стъклените бутилки за производство на парфюми трябва да бъдат от висококачествено стъкло, без дъвка, чипове, мехурчета, чужди включвания и други дефекти.

Флаконите са запечатани с различни тапи, според стила и името на продукта и формата на бутилката. Класическият корк е стъклен, но сега се използва корк от стъкло с полиетиленово уплътнение на дъното на крака. За масово производство винтови винтови капачки, изработени от пластмаса, се използват с уплътнение, дължащо се на полагането (вълна), което осигурява плътност и безопасност на продуктите по време на транспортиране и съхранение. Капачките от пластмаса, украсени с декоративни капачки.

Най-удобни за употреба са бутилки с аерозолни клапани - спрейове. На аерозолния вентил отгоре е поставен върху капачката, а гърлото на бутилката може да има допълнително декоративно покритие.

При етикетиране на обема на парфюмните течности е обичайно да се посочва точният му обем (е) в мл. Бутилките с парфюм са опаковани в артистични кутии. Повечето от скъпите продукти са покрити с филм от целофан или лаван.

Продуктите за парфюми се съхраняват при температура не по-ниска от + 5 ° С и не по-висока от 25 ° C в закрити складови площи в опаковката на производителя. Продуктите не трябва да се излагат на пряка слънчева светлина по време на съхранение. При съхранение е необходимо да се спазват мерките за пожарна безопасност, тъй като те са запалими течности. парфюми съхранявани в сухи складови помещения с относителна влажност на въздуха не повече от 70%, при температура не по-ниска от 5 ° С и не по-висока от 25 ° С. При съхранение на вазелин, глицерин, кремове и течен сапун температурата може да бъде не по-ниска от 0 ° С, а праховете, колоните и спиртните напитки - не по-ниски от 6 ° C. При ниски температури парфюми, парфюми, течен сапун и зъбен еликсир губят своята прозрачност, облачно, те могат да образуват утайка; в емулсионните кремове, водата кристализира, което води до пълно унищожаване на емулсията; паста за зъби, грим, червило, кремове силно втвърдява, оцветяване на косата губи свойствата си.

При повишена температура цветът на парфюмите и козметичните продукти се променя, мирисът им се влошава (в резултат на изпарението на етеричните масла). Кремове, червило, вежди моливи, вазелин и др.. омекотяване, се деформира и кремове също стават нееднакво, толкова по-тежките компоненти се отлагат. Възможно изтичане на мазнини от кутии, както и разрушаване на флаконите в резултат на разширяването на течността. Когато се съхранява във влажна стая прахът може да бъде покрит с мухъл, в него, точно като в зъб на прах, прах сапун, къна, basma, влага се издига, бучки се формират. Под въздействието на влага, картонените кутии и кутии се набъбват, жълто се деформира и етикетите от флаконите се отлепват. За да се избегне изпаряването на течни продукти, влошаването на миризмата, окисляването, парфюмите и козметиката се съхраняват в ненарушена фабрична опаковка. стока трябва да бъдат защитени от пряка слънчева светлина. Те не могат да се съхраняват близо до нагреватели. Кутии и кутии със стоки се подреждат на рафтовете на разстояние не по-малко от 10 см от пода. Височината на купчините е не повече от 1,5 м. Бутилките в опаковката трябва да се поставят със запушалки нагоре. В складовете е необходимо да се спазват правилата за противопожарна безопасност, тъй като много парфюми и козметика (парфюми, парфюми, лакове, течности за отстраняване на лак и др.) Са експлозивни. Парфюм и продукти за красота се установяват следните гаранционни периоди: парфюми и козметика от допълнителната група - 15 месеца; пасти за зъби с хранителна есенция, цветни шампоани, лак за нокти, лакочистител, "Gamma" боя за коса,

Гаранционният срок за съхранение на други парфюми и козметични продукти е 12 месеца от датата на издаване.

1. Arkirin V.S. Изследване на суровини за нехранителни продукти M: Икономика 2007 г.

2. Колесников ДС, Гонцов Ш.К., Шишков АС, Теоретични основи на стоковата наука. М: Икономиката на 2008 г.

3. Снежков РК, Борцов АФ, Стока на Парфюмерията М: Икономика 2009.

4. Савичева Е. Стойност Проучвания М: Икономика 2010.

Изисквания за качеството на парфюмните продукти

Продуктите за парфюмерия трябва да бъдат произведени в съответствие с изискванията на стандартите за одобрени технологични инструкции и рецепти.

Продуктите за парфюмерия трябва да бъдат направени от доброкачествени суровини и в съответствие със състава на одобрената рецепта. Съдържанието на състава за всяко наименование на парфюмните продукти се определя от рецептата, но не трябва да бъде по-ниско от нормите, установени от GOST за всяка група продукти.

Изделията за парфюми трябва да бъдат еднородни и прозрачни без мътност при температура -5 ° С. При температури под -5 ° C се допуска помътняване, което трябва да изчезне при температура от -18 до 20 ° С.

Цветът и мирисът на парфюма трябва да съответстват на цвета и мириса на контролната проба.

Устойчивостта на миризмата трябва да бъде не по-малка от тази за всяка група спиртни напитки и одеколони.

Маркиране и опаковане на парфюмерийни стоки

Парфюмерийни продукти - козметични, течни. "Опаковане, маркиране, транспортиране и съхранение"

Опаковка на всеки продукт и особено спиртни напитки - най-високото изкуство. Обвивката, подобно на самия парфюм, се създава в продължение на много години.

Парфюм е опакован в стъкло, порцелан или керамични флакони не повече от 65 мл плътно затворен стъкло или стъкло, покрита с полиетилен или с vintonareznymi капачки (уплътнение) от пластмаса или метал.

Колоните и ароматните води са опаковани в стъклени бутилки с капацитет не повече от 250 ml. Флаконите с рамене се пълнят с парфюмна течност до нивото на раменете; Флаконите без рамене трябва да имат въздушно пространство, което не надвишава 4% от капацитета на флаконите.

На бутилки с парфюмерийни стоки се поставя етикет с артистично украсено наименование на продукта в предната част на етикета; на обратната страна - името на предприятието, местоположението му или търговската му марка, месеца и годината на производство, цената на дребно, стандартното наименование, наименованието на продуктовата група.

С освобождаването на парфюмните продукти в случаи с флакони без етикети, всички маркировки се поставят върху кутията.

Индикатори за качество за парфюми и козметика

Духовете, одеколоните и ароматната вода трябва да са чисти, без седименти и мътност, да не оставят петна върху тъканта, да имат стабилна, приятна миризма. Флаконите трябва да бъдат направени от доброкачествена чаша с необходимата форма и капацитет, красиво украсена и херметично запечатана. Те произвеждат парфюм, без да се разделят на сортове. Доброкачествените козметични продукти имат приятна миризма, еднаква консистенция. Те не трябва да съдържат вредни вещества за тялото. Кремът не трябва да има зърна, бучки, люспи.

Червилото не се топи, лесно се нанася върху устните, равномерно оцветява, има гладка, лъскава повърхност и не се разпада. Прахът трябва да бъде ситно нарязан, равномерно оцветен, легнат в тънък равномерен слой, да не се разпадат и дават на кожата матирана сянка, марките не разделят козметичните продукти. Твърди тоалетни сапун трябва да бъде еднакво консистенция, без пукнатини, петна, плаки, трудно докосване, не се разпадат, с приятна миризма. Във вода при стайна температура направете обилна, стабилна пяна. Течният сапун трябва да бъде прозрачен, без седимент и мътност.

Факторите, които влияят върху безопасността на потребителските свойства, качеството на парфюмните продукти включва опаковане, етикетиране, съхранение, транспортиране.

Качеството на парфюмите трябва да отговаря на изискванията на стандартите, за които е направено.

Парфюмните течности са алкохолни, алкохолни или хидроалкохолни разтвори на многокомпонентни смеси от ароматни вещества (парфюмни състави). Парфюмните течности могат да съдържат багрила, антиоксиданти и други добавки, разрешени от държавния санитарен и епидемиологичен надзор на Русия. Парфюм течност е разделена на парфюми, парфюми, тоалетна вода и парфюми и одеколони, които са различни стойности на физико-химични параметри: сумата от теглото на фракцията на ароматни вещества, обем на етилов алкохол или якост, устойчивост на миризма и прозрачност на течността

Парфюм течност трябва да се развива в съответствие с изискванията на този стандарт рецепти и технически изисквания за конкретно име на продукта, както и технологичните регламенти в съответствие със санитарни норми и правила, надлежно одобрени.

Индикаторите за микробиологичната чистота на парфюмните течности от асортимента на децата и ароматната вода трябва да отговарят на стандартите за безопасност, определени от хигиенните изисквания за парфюмерията и козметичните продукти.

Суровините и материалите за приготвяне на парфюмни течности трябва да отговарят на изискванията на регулаторните документи. За получаването на парфюм течности, използвани отстранени етилов алкохол ГОСТ 5962 или отстранени етилов алкохол ГОСТ 5962, денатурирани добавки разрешени в установения ред в Русия. (GOST R. 51578-2000 С. 1-3)

Изискванията за качеството на парфюмните продукти могат да бъдат разделени на две основни групи:

· Изисквания за техния състав;

· Изисквания за външен вид.

Изискванията на първата група включват стандартната устойчивост на миризми, якост и съдържание на състава в съответствие с изискванията на стандарта, техническите указания и рецепти. Продуктите за парфюмерия трябва да бъдат изработени от доброкачествени суровини, съобразно рецепти и технологични разпоредби, при спазване на одобрените санитарни норми и норми по установения ред.

Съдържанието на състава за всяко име на парфюма не трябва да бъде по-ниско от стандартните норми, установени за всяка група. Силата на алкохола трябва да има отклонение не повече от 1% в сравнение с нормите за предписване. Продуктите за парфюм трябва да бъдат под формата на хомогенна прозрачна течност без седимент и непрозрачност. Духовете и одеколоните трябва да имат приятна миризма, характерна за спиртни напитки и одеколони с определено име. Цветно, те трябва да съответстват на контролните проби от това име, при устойчивост - към тяхната група.

Качеството на козметичните продукти. Изисквания за качеството на козметичните продукти.

Всички козметични продукти трябва да се приготвят съгласно рецепти, одобрени от съответните органи на Министерството на здравеопазването на Руската федерация и да отговарят на изискванията на нормативните документи.

Общите изисквания за качеството на козметичните продукти са, както следва:

Висока степен на ефективност на продуктите, те трябва да бъдат полезни и да имат благоприятен ефект върху състоянието на кожата, косата и устната кухина;

Безопасност на всички съставки, въведени в козметиката; всички те подлежат на щателна проверка за безвредност и ефективност в съответните лечебни заведения и се освобождават за продажба само с разрешение на санитарния и епидемиологичния надзор на Руската федерация;

Инвариантност на качеството по време на гаранционния период, стабилност във връзка с развитието на микроорганизми и окислителни процеси;

Естетични изисквания: добър външен вид на самия продукт (консистенция, цвят, мирис), артистичен и рекламен дизайн на опаковките. Козметичните продукти трябва да имат приятен, но не силен мирис, да не се удавят и да не нарушават аромата на парфюма.

Декоративната козметика трябва да украсява външния вид на даден човек, да не предизвиква дразнене на кожата, очи; лесен за нанасяне и измиване, има устойчивост към пот, влага, температура.

В допълнение към общите изисквания за отделните групи, видовете козметика, са наложени специфични изисквания, свързани с характеристиките на техния състав, приложение,

Изисквания за качеството на парфюмните продукти;

В домашни (в съответствие с GOST) и подобни внесени продукти

Асортимент на парфюмерийни стоки

Годишно в света се издават приблизително 3 хиляди имена на парфюмерийни стоки. Чрез богатството и разнообразието от миризми те могат да задоволят различни вкусове.

Класификационни признаци на парфюма:

външен вид, консистенция, вид на затваряне, посока на вкуса, характер на миризмата, вид миризма, силата на миризмата, групата на духовете (колонии), знакът за секс и възраст.

1. изглед:

· Други (за ароматизиране на въздух, вани и др.)

2. Група от спиртни напитки, одеколони:

3. Съвместимост:

4. Вид таван:

5. Посока на основния аромат:

6. Природа на миризмата:

7. Тип мирис:

8. Мощност на миризмата:

· С кратка вълна

· С дълга вълна

9. Сексуална възраст:

Сравнителни показатели за съдържанието на ароматни вещества

Качеството на парфюмерията трябва да отговаря на изискванията на стандартите, за които е направена.

Изискванията за качеството на парфюмните продукти могат да бъдат разделени на две основни групи:
- изисквания за техния състав;

- изисквания за външен вид.

Изследването на парфюмерни стоки може да се извърши, за да:

- определяне на съответствието на качеството на стоките с настоящите стандарти, договорни условия между доставчика и купувача;

- оценка на конкурентоспособността на стоките;

- разкриване на причините за брака на парфюмните продукти поради нарушаване на правилата за опаковане, неправилно съхранение, транспортиране;

- установяване на производителя, когато е необходимо да се разграничи фалшива от оригинала.

Изисквания за качеството на парфюмите и козметиката

Устойчивост на интензивно миришещи вещества парфюми нормализирани в съответствие с ароматични вещества за съдържание за парфюм концентрирани и спиртни напитки "Екстра" - не по-малко от 60 часа, парфюми и парфюм вода - 50 часа, тоалетната вода - 40 часа, Кьолн - 24 часа, ароматизирана вода, тази цифра не е стандартизиран. Парфюмните течности трябва да са прозрачни. Замаяност или малък депозит е възможно при температура под + 5 ° С, изчезва при температура от + 18-20 ° С. Флаконите трябва да бъдат артистично декорирани, херметически затворени и да отговарят на необходимия капацитет. Допустимото отклонение по обем не трябва да надвишава 5%.

Основните показатели за качеството на козметичните продукти са полезността, целесъобразността за целта, миризмата и цвета, съответстващи на стандарта, хомогенността на последователността, спазването на одобрените рецепти, ликвидните средства - прозрачност. Козметичните продукти трябва да имат приятна миризма и цвят, да имат еднаква консистенция, да отговарят на одобрените формулировки и да не съдържат вещества, които дразнят

или вредно за кожата. Кремът трябва да има еднаква консистенция без зърна, бучки и люспи и да лежи върху кожата с гладък слой.

Уеднаквяването на сметаната се определя чрез смилане на малко количество крем върху гладка стъклена плоча. Доброкачественият прах трябва да бъде внимателно натрошен, сух, равномерно оцветен, да пасва плътно на кожата, да му придаде матова сянка и да не се разпада. Пастата за зъби трябва да бъде хомогенна, да има приятен вкус и мирис. В лосиони, съдържащи билкови инфузии и други биологично активни вещества, се допуска малка утайка, която при изтръскване изчезва. Декоративната козметика трябва да има правилната форма и съответната маса. Моливи, маскара, сенки, червило и мазен руж не трябва лесно да се омекотят и да се изплъзват, когато температурата се повиши. Точката на падане на сенките не е по-ниска от +60 ° C, молив и червило + 50 ° C, трупове + 57 ° C, руж + 55 ° C.

Тествайте въпроси и задачи

1. Разкажете ни за основните видове суровини, използвани в производството на парфюми и козметика.

2. Етапи на производство на парфюми и козметика.

3. Характеристики на гамата от парфюмни продукти.

4. Класификация на козметичните продукти.

5. Характеристики на гамата козметика за грижа за кожата.

6. Характеристики на гамата козметика за грижа за косата.

7. Характеристики на асортимент от козметични продукти за грижа за зъбите и устната кухина.

8. Характеристики на асортимент от козметични продукти за бръснене, преди и след грижа за бръснене.

9. Характеристики на гамата декоративна козметика.

10. Какви са изискванията за качеството на парфюмите и козметиката?

Изисквания за качеството на парфюмните продукти

Продуктите за парфюмерия трябва да бъдат произведени в съответствие с изискванията на стандартите за одобрени технологични инструкции и рецепти. Продуктите за парфюмерия трябва да бъдат направени от доброкачествени суровини и в съответствие със състава на одобрената рецепта.

Съдържанието на състава за всяко наименование на парфюмните продукти се определя от рецептата, но не трябва да бъде по-ниско от нормите, установени от GOST за всяка група продукти.

Изделията за парфюми трябва да бъдат еднородни и прозрачни без мътност при температура -5 ° С. При температури под -5 ° C се допуска замъгляване, което трябва да изчезне при температура от -18 до 20 ° С. Цветът и мирисът на парфюма трябва да съответстват на цвета и мириса на контролната проба. Устойчивостта на миризмата трябва да бъде не по-малка от тази за всяка група спиртни напитки и одеколони. Парфюмните продукти се произвеждат в един клас.

При сертифициране на качеството оценката на парфюмерните стоки, а на 30-точковата система. И за миризмата се дава най-висок резултат.

Най-висока категория се присъжда на продукти, получили 27-30 точки, включително 5 точки за външен дизайн.

Първият - получи 20-26 точки, включително 4 точки за регистрация.

Продуктите, получили по-малко от 20 точки, се прехвърлят към втората категория. Тези продукти, ако тяхното качество не се подобри, се отстраняват от производството.

Основните показатели, за които се извършва сертифициране, са всички групи от парфюм и Кьолн допълнителни групи и A - качество мирис, неговата устойчивост, външни белези (при строги технически стандарти за физически параметри); за оризови групи B, B и ароматни води - качеството на миризмата, прозрачността на течността и външния дизайн.

Показване парфюми определени гледане флакона с течен парфюм при преминаваща светлина четиредесетвата електрическа лампа на разстояние 20 cm от лампата и 40 см от превръща в наблюдател надолу запушалка флакон.

Цвят парфюми се определя чрез сравняване на пробите за анализ и контрол, като се възползва от лентите от хартия, напоена с теста и референтния продукт.

Устойчивост мирис органолептично определя, които вземат лента (5x10 cm), предварително опъната марля потопени в течен парфюм и се суши при стайна температура + 15--20 ° С

Етикетът не трябва да съдържа замърсявания и лепило, да има ясен шрифт, да е артистично проектиран и стегнат, без да има изкривявания и бръчки, които са залепени върху бутилката.

Флаконите не трябва да имат дефекти, които оказват влияние върху тяхната сила и влошават външния им вид. Стъклените щепсели трябва да са добре заземени, а пластмасовите капачки лесно се завинтват до точката на повреда и осигуряват плътността на затварянето. В пластмасовите капачки се поставя уплътнение, което не се разтваря в парфюмерната течност.

Флаконите с закачалки трябва да бъдат запълнени преди закачалки и закачалка без флакона - с въздушното пространство е не повече от 4% от контейнера на флакона, за да се предотврати тяхното скъсване по време на разширяването на течността при високи температури.

Кутиите и кутиите трябва да бъдат направени от картон с ярък литографски печат върху хартия

Тютюневи изделия трябва да отговарят на държавните стандарти и спецификации, разработени: течни парфюми продукти (одеколони, парфюми, тоалетни води и парфюми), ГОСТ 17237-93 Алинеи 1.1., 1.3. включително: GOST 27429-87 PP. 1.2., 1.3. SanPiN 1.2.681-97.

Всички козметични продукти трябва да бъдат разработени в съответствие с рецепти, одобрени от Главната държавна санитарна инспекция на Русия, да бъдат безвредни за човешкото здраве.

Кремовете трябва да са с необходимата консистенция, хомогенна, без съсиреци, бучки или връзки. Стратификацията на течните кремове трябва да изчезне с леко разклащане. По цвят и мирис, кремовете трябва да отговарят на стандарта. Съгласно физическите и механичните показатели (съдържание на основата, алкална връзка, вискозитет), кремовете трябва да отговарят на изискванията на GOST.

Прахът трябва да бъде фино смилане, без бучки и зърна. Компактният прах трябва да бъде гъсто компресиран, без стружки, пукнатини, да не се счупва с лек натиск. Прахта трябва да бъде суха, с приятен цвят и мирис, да лежи върху кожата на тънък равномерен слой, добре е да маскирате дефектите на кожата и да не се разпадате.

Зъбният прах трябва да е без бучки и твърди включвания, с приятна миризма, фино смилане; паста за зъби - хомогенна, с мирис и вкус, съответстваща на името; зъбен еликсир - прозрачен, без мътност.

Бръснене трябва да бъде хомогенна, с приятна миризма, лесно разтворим във вода, образувайки богата пяна, не дразни кожата, продукти за грижа за кожата след бръснене трябва да се дезинфекцират, освежи и омекотяват кожата, премахване на дразнене, спиране на кървене с разфасовки.

Средствата за грижа за косата трябва да отговарят на целта, да се произвеждат от доброкачествени суровини, да имат приятна миризма, подходяща консистенция; боята на прах (къна, басма) трябва да бъде суха, хомогенна, течна боя - без остатъци. Цветът на косата след боядисване трябва да съответства на цвета, посочен в маркировката. Боята не трябва да дава твърдост и непрозрачност на косъма.

Декоративната козметика трябва да има правилната форма и съответната маса. Повърхността трябва да бъде равномерна, гладка, без чужди включвания, цвят и мирис - да отговаря на стандарта. Liquid руж трябва да бъде прозрачна, червило и вежди моливи - за да се получи гладка, равномерен цвят и не зърна цитонамазка не трябва да изпадат от кутията, двигателят пяна трябва да се движат свободно, тъй като тя се движи червило или боя не трябва да се реже ръбове пяна.

Молив, мастило, червило и мазен руж не трябва да омекотява и да тече, когато температурата се повиши до 40-45 °. Маскарата трябва да е устойчива на вода, да се изчервява - да лежи равномерно и да остане добре на кожата.

Лакът и емайла за ноктите трябва да са с подходящ цвят; лак - прозрачен, без мътност и утайка, емайл - непрозрачен, хомогенен. Те трябва да се вписват добре върху ноктите, да изсъхват бързо, да формират гладък, лъскав и стабилен филм. Течността за лак трябва да разтваря добре лак.